Laatste mutatie:


Opgericht 1928

Fanfare St. Martinus


--- Algemeen ---


Fanfare St. Martinus
Algemene Informatie
Geschiedenis
Nieuws
Agenda
Foto's


Doel van de vereniging
Het beoefenen van de muziekkunst, het verheffen van het culturele leven en het bevorderen van het gezellig verkeren.

Dit doel moet bereikt worden door:
  • Het geven van gelegenheid tot gezamenlijke beoefening van de muziek.
  • Het bevorderen en het geven van gelegenheid voor muziekonderricht.
  • Het geven van muziekuitvoeringen.
  • Het deelnemen aan en het organiseren van muziekwedstrijden, muziekfeesten en culturele gebeurtenissen.
  • Alle andere wettig geoorloofde middelen, welke haar verder ten dienste staan.


Beschermheer: Dr. Alfons Tonino
Beschermvrouwe: Mw. Margot Spee-Thijssen.

Ere voorzitter: Leo Thijssen

Ere bestuurslid: Leon Kurvers.

Ere leden: Jo Janssen, Jules Wijnand.

Bestuursleden van de Fanfare St. Martinus:

Paul Maassen Voorzitter
Henk Spee Secretaris
Lou ThewessemVice-voorzitter
Bert SandersPenningmeester
Albert FoxBestuurder
Leo JanssenBestuurder
Piet van KleefBestuurder
Thies PluisBestuurder
Bert SmoorenburgBestuurder
Jan WijnenBestuurder
Erik ThewessemBestuurderRechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
(Koninklijke erkenning).
Inschrijvingsnummer KvK: 40203112
Tnv: Fanfare St. Martinus
Statutaire zetel: Geulle
Adres: Hulserstraat 79B
6243 BM Geulle
Telefoon: 043-3640178
Email: fanfare-geulle@hetnet.nl
Akte van oprichting: 28-08-1928
Bankrekening nr Rabo: 1165 007 86


In een algemene vergadering van 28 februari 1988 is besloten de statuten te wijzigen en opnieuw notarieel te laten vastleggen. Op 22 maart 1988 zijn deze notulen vastgesteld bij notariskantoor J. Sluypers te Beek.

Bij deze statuten behoort een huishoudelijk reglement, vastgesteld op 28 februari 1988.
Toegevoegd artikel 8a (contributie) naar aanleiding van een democratisch besluit, genomen door de leden op een algemene vergadering dd. 27 januari 2002.

Verenigingslokaal:
CC "De Harmoniezaal"
Hulserstraat 77
6243 BM Geulle
tel 043-3641596Stichting Jubileum Fanfare St. Martinus

Rechtsvorm:
Stichting
Inschrijvingsnummer KvK: 41076278
Tnv: Stichting Jubileum Fanfare St. Martinus
Statutaire zetel:Hulserstraat 79B
6243 BM Geulle
Akte van oprichting:04-04-1978

De statuten zijn vastgesteld op 4 april 1978 bij notariskantoor L.M. Haanen te Beek.


Doel van de vereniging

Het organiseren van festiviteiten tbv de Fanfare.

Bestuursleden van de Stichting
Piet van KleefBestuurder
Paul MaassenBestuurder
Albert FoxBestuurder
Henk SpeeBestuurder

Onderdelen van de vereniging

Damescomité

Het Damescomité is opgericht op 24 november 1973
De leden van dit comité organiseren diverse activiteiten ter financiële ondersteuning van de vereniging.

Leden van dit comité:
Mw. M.L. Bruls-Troquet
Mw. H.H.M. Fox-Thijssen
Mw. A.P.A. Janssen-Penders
Mw. A.L. Janssen-Philippens
Mw. J.M. Keijsers-Freens
Mw. W.M. Kurvers-van Kan
Mw. O.J. Kurvers-Nix
Mw. M.A.J. Pluis-Mullers
Mw. E. Parfant
Mw. M.F.J. Kurvers.
Mw. S.N. Lodewijks-Siebens
Mw. M.O.G. Maassen-OligaartsDrumband

De drumband is opgericht in 1957.
Instructeur / tamboer-maître is Maurice Thijssen.
Maurice Thijssen is geboren en getogen te Elsloo en sinds 1983 lid van onze vereniging. Op 8 jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste slagwerklessen van zijn vader Gus, die toen tamboer-maître/instructeur was.
In 1997 werd hij met een slagwerktrio uit onze vereniging Limburgs- en Nederlands Kampioen.
In 1995 is hij de cursus drumband instructeur gaan volgen aan muziekschool Kreato te Thorn. Hij kreeg daar les van de heren Jo Zinzen en August Thissen. In 1997 sloot hij deze cursus succesvol af met het behalen van het diploma.
4 jaren had hij de muzikale leiding over Drumband Harmonie St. Michael Heugem Maastricht. Verder geeft hij nog les bij de Drumband van Harmonie St. David uit Voerendaal.
Sinds april 2000 heeft hij de leiding over de Drumband van Fanfare St. Martinus Geulle.

Dirigent

Sinds december 2003 staat Fanfare St. Martinus onder leiding van Dirigent Léon Simons.

Hij is geboren in 1960 en woont met zijn gezin met 2 kinderen in Landgraaf. Léon is zelf opgegroeid in een fanfare. Zo heeft hij zich in de loop der tijd het bespelen van bijna alle fanfare-instrumenten eigen gemaakt. Na het behalen van het HAVO diploma heeft hij een opleiding Muziekdocent en HaFa-dirigent met goed resultaat gevolgd aan het Conservatorium te Maastricht.

In de muziekwereld heeft hij zijn sporen al verdiend. 2 landskampioenschappen staan reeds op zijn naam n.l. met Harmonie Amicitia Banholt en Harmonie de Bazuin Treebeek. Verder heeft hij op diverse bondsconcoursen goede tot zeer goede resultaten behaald met diverse muziekkorpsen.

Hij houdt zich ook nog bezig met les geven aan jeugdige muzikanten en hij leidt nog een jeugdorkest. Ook besteedt hij veel tijd aan het schrijven van arrangementen voor diverse orkestvormen. Hij streeft ernaar een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen waarbij verschillende muziekvormen aan bod komen. Mars- en Kerkmuziek hebben zijn bijzondere aandacht.

Repetities

De repetities van de Fanfare vinden plaats in het verenigingslokaal op donderdag van 19.45 tot 21.45 uur.
De drumband repeteert s in "de Kleiaove" op vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur.
Opleidingen

De opleidingen worden in hoofdzaak gedaan door Kumulus. Enkele instrumentgroepen (saxen en hoorns) krijgen een interne opleiding.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 195,00 per leerling per schooljaar.
Voor een 3e (of meer) leerlingen uit één gezin bedraagt de bijdrage de helft. De fanfare doet een bijdrage aan de opleidingskosten aan de mzuiekschool t/m niveau B..
Contributie

De jaarlijkse contributie in onze vereniging bedraagt:
leden t/m 7 jaar  € 30,- per jaar
vanaf 18 jaar € 60,- per jaar


 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.