Laatste mutatie:


Opgericht 1928

Fanfare St. Martinus


--- Nieuws ---


Fanfare St. Martinus
Algemene Informatie
Geschiedenis
Nieuws
Agenda
Foto's

 

Succes op het Lei Extra Solistenconcours

Op 1 mei 2010 werd door enkele jeugdigen van Fanfare St. Martinus met succes deelgenomen aan het Lei Extra Solistenconcours te Hulsberg. Allen behaalden een mooie 1e  prijs:

Anne Stijnen met 80 punten. Floor Severens, Juliëtte en Nathalie Badart behaalden 82 punten


 

 


Guus Thijssen onderscheiden

Onze tambour-maître, Guus Thijssen, zal in 2008 zijn 50 jaren lidmaatschap vieren. Normaal worden de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd tijdens het Martinusfeest in november.
Het bestuur van de Fanfare vond het gepaster Guus te huldigen tijdens de receptie van de drumband op 15 februari jl. Dit n.a.v. de uitstekende resultaten die de drumband behaalde op het Bondsconcours en de Nederlandse Kampioenschappen.

Voor hem heeft de Fanfare bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen dan ook het bondsinsigne verguld met 1 zirkoon aangevraagd. Het bestuur van de LBT was echter van mening dat het vergulde insigne met 2 zirkonia's en kroontje beter op zijn plaats was. Want, volgens Guus Horsels voorzitter van de LBT district Maastricht, kwam je in de Limburgse drumbandwereld overal de naam Guus Thijssen tegen. Ook memoreerde hij het vele werk dat Guus voor de drumband van de Fanfare gedaan heeft. Het steeds maar opleiden van jeugdigen die na een poosje weer afhaakten en dan maar weer opnieuw beginnen. Het feit dat Guus al ruim 30 jaren tambour-maître is noemde hij uniek.

Het voorgaande zal er in grote mate toe bijgedragen hebben dat "Hare Majesteit het behaagt heeft" Guus een Koninklijke Onderscheiding te verlenen.
Op 27 april jl ontving, een totaal overrompelde, Guus Thijssen deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van Burgemeester Drs. Barske van Stein.
Natuurlijk was de complete Fanfare hierbij aanwezig.


Een trotse Guus Thijssen met echtgenoteVoor eerdere nieuwsberichten kunt u hier kijken. 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.