Laatste mutatie:

Groeten uit Geulle: Fotogroep Geulle
Fotogroep Geulle Algemene Informatie Leden


Fotogroep Geulle is een kleine groep foto-amateurs die hun hobby samen uitoefenen. Dit doen zij door gezamelijk bezig te zijn met fotografische onderwerpen of door gezamelijk fotowerk te bespreken. Eens in de veertien dagen organiseren zij een clubavond in hun ruimte in het gemeenschapshuis "de Kleioave". In 2006 viert Fotogroep Geulle haar 25 jarig jubileum! In die tijd heeft de fotogroep een hele revolutie op fotografiegebied meegemaakt. Vanaf het eenvoudige zwart-wit kiekje met 'n boxje, via kleurenfotografie en het "dia-tijdperk" tot de "digitale storm" van de laatste jaren. Het zelf ontwikkelen en afdrukken, het vergroten van de opnamen raakt enigszins op de achtergrond en het werken met de computer komt meer en meer daarvoor in de plaats. In ons clubverband blijven echter al deze stromingen vertegenwoordigd en zo zien we momenteei een ontwikkeling naar een aantal zelfstandige takken aan de grote boom van de fotografie. We leren van elkaar de analoge en de digitale trucjes; we discusieren over onderwerp-keuze en opbouw van de opnames, trekken samen er op uit om (zowel buiten als binnen) onze hobby uit te oefenen.
Hebt u ook zin om eens wat meer te doen dan alleen een vakantie- of eomrminie-kiekje te maken? Kom dan eens vrijblijvend met ons kennismaken. We komen eens per 14 dagen samen in ons verenigingslokaal (de "Kleioave"). Vooraf even melden bij Karel Curvers (tel. 043 - 364 60 70) of Jacques Benders (tel. 043 - 364 84 97)

Hiernaast zijn er per jaar enkele fotografische uitstapjes op b.v. de zondagmorgen. Vaak gaat de groep op bezoek bij een collegavereniging als deze een expositie heeft.

De vrijheid met betrekking tot het fotograferen is binnen de groep groot, dit wil zeggen dat een ieder doorgaans zelf bepaald welke onderwerpen hij/zij fotografeert.
De groep bestaat uit zes leden. Dit is weinig en nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. De groep hanteert geheel volgens haar principes geen toegangseisen. Niemand hoeft een meester te zijn in fotograferen. Veel plezier hebben in deze hobby is natuurlijk wel zeer belangrijk.

De contributie bedraagt € 3,75 per maand. Wil men tevens lid worden van de fotobond BNAFV, dan kost dit € 13,- per jaar.

Iedereen is van harte welkom om een fotoavond mee te maken!
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de secretaris, Karel Curvers, tel. 043 - 364 60 70.


 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.