Laatste mutatie:

Prijsvraag

'Groeten uit Geulle' organiseert, in samenwerking met de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), een prijsvraag waarbij een heuse boom gewonnen kan worden. En niet zomaar een boom: De echte Herfstpeer van Geulle!

De Herfstpeer van Geulle
De Herfstpeer van Geulle is een perensoort die vroeger veel werd gebruikt, tot ver over de landsgrenzen heen. Helaas komt men deze boom vandaag de dag nog maar hier en daar tegen, hoewel er in Geulle nog zeker een aantal exemplaren te vinden zijn.

Wat is de stichting IKL?
De stichting IKL bevordert het onderhoud en herstel van karakteristieke landschapselementen als houtwallen, hoogstamboomgaarden, poelen, bosjes, holle wegen en knotbomen. Zij doet dit met een eigen uitvoerende dienst. Daarnaast stimuleert zij het landschapsonderhoud door derden: vrijwilligersgroepen kunnen voor gereedschap en werkdagen een beroep doen op IKL. Maar ook eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen voor advies en cursussen gebruik maken van de faciliteiten van IKL.

Het gevarieerde landschap in Limburg heeft sinds de jaren vijftig heel veel van zijn kleur en afwisseling ingeleverd. Dat komt deels door ontwikkelingen als schaalvergroting in de landbouw (ruilverkavelingen) en verstedelijking (aanleg van wegen, woonwijken en industrieterreinen). Maar ook doordat de elementen in het tweede deel van de vorige eeuw niet meer zo nauwgezet door grondeigenaren onderhouden werden. Brand-, timmer- of geriefhout uit de kleine landshapselementen waren namelijk nauwelijks meer van toepassing op het boerenbedrijf. Ook hadden veel boeren geen tijd meer voor het onderhoud. Hierdoor scheuren knotbomen in. Slibben waterpoelen dicht met planten. Gaan overhangende takken van houtwallen en bosjes overlast opleveren. Her en der werden drinkpoelen voor het vee vervangen door handige pompjes en werden hinderlijke bomen of partijen opgeruimd.

De professionele medewerkers van IKL voeren onderhoud uit aan kleine landschapselementen. Ze knotten bomen, snoeien hoogstamboomgaarden en planten opengevallen plekken in met jonge, vitale bomen. Waar mogelijk legt IKL nieuwe landschapselementen aan als bosjes, houtsingels en hoogstamboomgaarden. Op jaarbasis verricht IKL heel veel werk in de Limburgse buitengebieden. In 2000 ging het om het herstel van 13 holle wegen, 54 houtwallen en singels, 143 bossen, 306 knotbomen, 724 hoogstamboomgaarden, 30 poelen, 28 hooilanden en 35 graften (begroeide hellingknikken). Daarnaast voerden hoveniers van de stichting IKL ook onderhoud uit aan tuinen en parken van 21 verspreid in de provincie gelegen kastelen en buitenplaatsen.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de stichting IKL? Bezoek dan eens hun internetsite. Op deze site vindt u veel boeiende informatie over de stichting en haar werkzaamheden!

Waarom deze prijsvraag?
Voor de stichting IKL is dit een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor het behoud van de voor Limburg zo kenmerkende hoogstamfruitbomen en zeker de combinatie met vaak lokale fruitrassen. De site 'Groeten uit Geulle' en de Heemkundevereniging Gäöl willen hiermee aandacht schenken aan een heel specifiek stukje lokale historie.

Wilt u wel meedoen aan de prijsvraag maar heeft u zelf geen ruimte voor deze magnifieke boom? Geen nood, want in overleg met de prijswinnaar zullen we dan op zoek gaan naar een mooie lokatie waar deze boom goed tot zijn recht komt.

Wat moet u doen?
Vul de onderstaande vragen zo goed mogelijk in en doe dit voor 15 september. Weet u niet alle antwoorden? Geen nood. De jury zal uit de beste antwoorden een winnaar kiezen. De prijsuitreiking zal vervolgens medio september/oktober plaatsvinden, daar deze periode beter geschikt is voor het planten van de boom.

 

Vraag 1:Waarvoor werd de herfstpeer gebruikt en waarom?
Antwoord: 
  
Vraag 2:Welke eigenschap van de Herfstpeer van Geulle
maakte deze zo gewild tot ver in Europa en waarom?
Antwoord: 
  
Vraag 3:Door welke ziekte moesten zo'n 20 jaar geleden
veel hoogstamfruitbomen het loodje leggen?
Antwoord: 
  
Vraag 4: De Herfstpeer is niet de enige fruitsoort uit (de
omgeving van) Geulle. Welke zijn er nog meer?
Antwoord: 
  
  Vul ook de onderstaande gegevens in, zodat wij contact
met u kunnen opnemen indien u gewonnen heeft.
Naam: 
adres: 
 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Email:  


De Herfstpeer van Geulle. Dit exemplaar staat in Kazen.
(foto: A. Sassen
)


De Herfstpeer van Geulle. Opvallend is de gelijkmatige vorm. (foto: M. Pluis )

Ook dit fruitras is sterk aan Geulle verbonden.
(foto: M. Pluis
)


 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.