Laatste mutatie:

De Geulse senioren van vandaag

Als het spreekwoord “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” nog altijd een kern van waarheid bevat, dan heeft Geulle nog heel wat te verwachten. Onze jeugd immers mag gezien worden. Maar ook... heeft Geulle dan heel wat toekomst gehad. Het senioren-contingent in onze gemeenschap immers mag en kan niet over het hoofd worden gezien.

Behalve degenen die niet of nauwelijks ervoor willen uitkomen dat zij behoren tot die categorie burgers, die de hitte van de struggle for life achter de rug hebben, komen we hen tegen in verenigingen als ‘ Bejaardenvereniging Sint Martinus’ in Geulle Beneden en ‘ Seniorenvereniging Waalsen 76’ in Geulle Boven. De eerste telt ca 170 leden, de tweede 155. Samen een respactabel aantal. Bovendien wonen nog een kleine 70 senioren in verzorgingstehuis ‘ Ave Maria’, een tehuis dat na vele jaren op voortreffelijke wijze dienst te hebben gedaan, thans aan de vooravond staat van een grootscheepse nieuwbouw.

Over het wel en wee van deze drie ‘clusters’ van senioren, van mannen en vrouwen die eens de toekomst van Geulle bepaalden en die het gezicht van Geulle vandaag mede vorm hebben gegeven, leest u elders op deze site.

 

 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.