Laatste mutatie:

Bejaardenvereniging Sint Martinus

Van de twee bejaardenverenigingen die Geulle telt, is Sint Martinus van ‘Beneden’ de oudste. Zij werd opgericht in oktober 1964 en telt op het ogenblik ca 170 leden. Op 4 september 2004 wordt met veel vertoon het 40-jarig bestaansfeest gevierd.

Het bestuur bestaat uit:

Functie NaamAdresTelefoonEmail
VoorzitterJ.L. TroquetteAan de Maas 18a043 - 364 50 77 
SecretarisL.J. JanssenBrommelen 37043 - 364 53 20Email: l.j.janssen8@freeler.nl
PenningmeesterH.P. PluisWestbroek 55 043 - 364 13 50 
bestuursledenA.H. Kusters - Luijten    
 E.H. Wenmaekers – Bergholtz   
 M.J. Kurvers   
 A.K. Weigl   
 • Aantal leden: de laatste jaren gemiddeld 170 personen.
 • De contributie bedraag € 10,00 per jaar.
 • Het verenigingslokaal is ‘De Kleiaove’ aan de Kleivelderweg 7 6243 CD Geulle. Tel. 043-3646199.

Voorwaarden om lid te kunnen worden:

 • Lid worden kunnen zij die gepensioneerd zijn, of gebruik maken van een VUT-regeling, danwel niet meer aan het arbeids-proces kunnen deelnemen t.g.v. invaliditeit.
 • De partner kan steeds lid worden en dit blijven in geval van overlijden van de partner, die het eerst lid was.
 • Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, secretaris of penningmeester. Hun namen en adressen staan hierboven vermeld. Ook is het mogelijk op afspraak een of meer kennismakings bijeenkomsten bij te wonen alvorens officieel lid te worden.Het ontstaan

In de zestiger jaren was de mijnsluiting actueel. Dit had ook gevolgen voor de overige industrie. De arbeiders werden gedwongen steeds jonger uit het arbeidsproces te stappen. In het Geulse waren veel personen aangesloten bij een vakbond. De diverse afdelingen w.o. Nederlandse Katholieke Mijnwerkers Bond, N.K.M.B., de Bouw en Hout Bond, Fabrieks Arbeiders Bond, St. Willibrord en

Metaalbewerkers Bond St. Elooy. Al deze vak-organisaties ressorteerden onder de koepel Katholieke Arbeiders Beweging, K.A.B.

Actief was ook het Oranje Comité, een groep personen, die op de verjaarsdag van Koningin Juliana op koninginnendag 30 april, activiteiten organiseerde voor jong en oud.

Uit het bestuur van de K.A.B. en het plaatselijk Oranje Comité heeft zich een groepgevormd met de achter liggende gedachte: de mensen regelmatig bij elkaar te laten komen voor diverse activiteiten. Uit deze groep werd het idee geboren te komen tot oprichting van een bejaardenvereniging. In oktober 1964 werd dit werkelijkheid.

Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter Bertie Tilmans, secretaris Sjeng Bergholtz, penningmeester Leo Frissen en overige bestuursleden mw. Lowise Bollen – Gerets, mw. Anna Ummels – Dohmen, dhr. Nol Pallada, dhr. Harrie Pijls, dhr. Mathieu Ramakers en dhr. Sjeng Raeven.

In 1976 heeft in onderling overleg om hoofdzakelijk praktische redenen (toenemend ledental en “niet langer steeds die berg op en af”) een tweedeling plaats gevonden en is de Seniorenvereniging ‘Waalsen 76’ opgericht. (Zie aldaar).

Tijdens de algemene vergadering van 4 mei 1981 werd besloten de statuten van bejaardenvereniging St. Martinus te wijzigen en op te nemen in een notariële akte. Deze werd op 11 mei 1981 door de voorzitter Martin Jan Claessens en secretaris Peter Hubertus Janssen ten overstaan van notaris A.A. Oomen, ondertekend.


Mede-oprichter Berti Tlimans ontvangt het ere-voorzitterschap tijdens het 40-jarig jubileum (foto Leon Notten)Bijeenkomsten

De soorten ontspanning waarvoor men bij de bejaardenvereniging terecht kan, zijn kienen, gymnastiek, volksdansen, kaarten en koersballen.

Dagen en tijden van bijeenkomsten zijn:

 • Maandag kienen van 13.45 – 16.00 uur.
 • Woensdag gymnastiek van 10.15 – 11.30 uur.
 • kaarten van 13.45 – 17.30 uur.
 • Donderdag volksdansen van 13.45 – 15.00 uur.
 • Vrijdag koersballen van 13.45 – 16.00 uur.

De gymnastiek- en dans-lessen worden gegeven onder deskundige leiding d.w.z. door instructeurs die een opleiding hebben gevolgd voor de begeleiding van ouderen.Programma (voor zover vastgesteld):

 • Zaterdag 4 september feest ter gelegenheid van 40 jubileum met optreden van entertainer Sjef Diederen en Dansorkest ‘de Belvouer Jonge’.
 • Zondag 5 september om 10.00 uur in de St. Martinuskerk H.Mis voor levende en overleden leden van bejaardenvereniging St. Martinus, opgeluisterd door het Gäöls Mannenkoor.
 • Maandag 6 september opening seizoen activiteiten 2004 – 2005.
 • Medio september lezing, door Mw. Zwietering over ’ouder worden’.
 • 1 oktober: deelname aan de Nationale Ouderen Dag.

Andere bijzonderheden:

 • Paasviering in ‘De Kleiaove’.
 • Bus- dagtocht, geheel verzorgd in mei / juni
 • Feestmiddag in september in ‘De Kleiaove’.
 • Sinterklaas komt op bezoek in ‘De Kleiaove’.
 • Kerstviering in ‘De Kleiaove’.

Het bestuur van Bejaardenvereniging Sint Martinus. V.l.n.r. mevr. Anny Kusters-Luijten, de heer Fredl Weigl, voorzitter Sjeng Troquete,
mevr. Els Wenmaekers-Bergholtz, secretaris Sjef Janssen, mevr. Mieke Pinckaerts-Pluis, de heer Jeu Kurvers en
penningmeester Hub Pluis. (Foto: Karel Kurvers)

 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.