Laatste mutatie:

Seniorenvereniging Waalsen '76

Van de twee bejaardenverenigingen die Geulle telt, is Seniorenvereniging Waalsen 76 van Boven de jongste. Zij werd opgericht op 12 maart 1976 en telt op het ogenblik ca 155 leden.

Het bestuur bestaat uit:

Functie NaamAdresTelefoonEmail
VoorzitterP.G.W. RamakersSnijdersberg 8043 - 364 65 52 e-mail: p.g.wramakers@freeler
SecretarisP.J.G. Segers (zr. Imelda) Hussenbergstraat 19a043 - 364 59 85 
PenningmeesterM.W. Janssen-MartensMevr. v.d. Meystraat 3043 - 364 64 94  
bestuursledenJ.H. Custers Hussenbergstraat 30043 - 364 60 19 
  A.M. Rutten-Dohmen Cruisboomstraat 29043 - 364 15 32  
 M.E.H. Ekermans-Kemkes Prins Mauritslaan 47b (Beek)046 - 437 99 66  
 H.M.T. Janssen-Erens Luipertstraat 31043 - 364 18 94  
 M.P.E. Vranken-Bons Koekoekstraat 7 043 - 364 60 47  
 M.L.G. Janssen-Janssen Cruisboomstraat 22 034 - 364 19 21  
 • De vereniging telt momenteel 155 leden.
 • De contributie bedraagt   10,00 per jaar.
 • Het verenigingslokaal is ‘De Kollenkamp’ aan de Heerenstraat 77 6237 NC te Moorveld/Geulle.

Voorwaarden om lid te kunnen worden:

De leeftijd van tenminste 55 jaar hebben bereikt (jongere leden zijn begunstigers) en woonachtig zijn binnen de gemeente Meerssen. Leden van buiten Meerssen zijn begunstigers.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

 Geschiedenis

De vereniging dateert van 12 maart 1976 Voor die tijd was er alleen de bejaardenvereniging St Martinus in Geulle-Beneden. Verschillende leden van boven de berg vonden, dat er eigenlijk boven een aparte vereniging bestaansrecht kon hebben. Met pastoor Haenen als grote voorvechter werd een vergadering belegd in het Gemeenschapshuis.

Aanwezig waren het voltallige bestuur van bejaardenver. St. Martinus en ruim 60 bejaarden van Boven.

Met handopsteken werd unaniem besloten een eigen vereniging op te richten. Voorzitter Claessens betreurde de afscheiding vlak voor het 12,5 jarig bestaan en stelde pastoor Haenen verantwoordelijk. Pastoor Hartman kon niet anders dan de vrijheid van keuze van vereniging accepteren.

Pastoor Haenen was zichtbaar opgelucht en dankte het bestuur van Sint Martinus voor de bereidwilligheid en beloofde het contact en de vriendschap te bestendigen.

In het bestuur namen zitting: als voorzitter dhr. Urlings; als secretaris dhr. M. Ramakers als penningmeester mvr. Peerbooms.

Verder namen in het bestuur zitting: mvr A. Pluis-Senden en de heren J. Dekkers, J. Kerkhoffs en G.Zeegers

 Ontspanning

 • Elke maandag in de ONEVEN weken wordt gezamenlijk een wandeling gemaakt van ca 10 kilometer. Er zijn doorgaans zo’n 20 deelnemers. Deze wandeling is in de plaats gekomen van de gymnastiek op maandag.
 • Elke donderdagochtend om 09.30 uur koersballen.
 • Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 kaarten/kienen. Behalve in de vakantiemaanden juni, juli en augustus.
 • Op 18 maart wordt een gezamenlijke Paasviering gehouden.
 • De jaarlijkse dagjes uit zijn op donderdag 9 juni en op donderdag 1 september.
 • In de weken voorafgaand aan Kerstmis wordt een eenvoudige kerstviering (animatie) gehouden.
 • In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen activiteiten.
 • Tot slot wordt van 18 to 25 september een 8-daagse vacantie georganiseerd naar Oostenrijk.
 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.