Heemkundevereniging GšŲl - Sjakel maart 2001
 
 


De Sjakel
Maart 2001

Geulle in vroeger tijden.
30. De processie naar Scherpenheuvel.

Al vanaf circa 1660 vertrekt ieder jaar vanuit Geulle een bedevaart naar O. L. Vrouw van Scherpenheuvel in midden-BelgiŽ. Dit als vervulling van een gelofte die de Geullenaren gedaan hebben toen hier een zware pest-epidemie heerste. Deze besmettelijke ziekte moet veel slachtoffers onder de Geulse bevolking hebben gemaakt. In de vorige aflevering vertelde ik al iets hierover bij de legende over het verlaten Waalserstraatje.

Volgens het kerkelijk archief van Scherpenheuvel is de bedevaartstocht uit Geulle een van de oudste die jaarlijks naar dit genade-oord van Maria zijn blijven komen. Daarom wordt bij aankomst alleen aan de pelgrimsgangers uit ons dorp de zegen vanuit de kerkdeur van Scherpenheuvel gegeven. De processie is vanaf waarschijnlijk 1661 ieder jaar gehouden, behalve van 1915 tot en met 1918 toen de Eerste Wereldoorlog dit in BelgiŽ onmogelijk maakte.

Sommige bedevaartgangers uit ons dorp en omgeving zijn meer dan 50 jaar achtereen naar deze Belgische pelgrimsplaats gegaan. Een van hen was oud-burgemeester Coenraad Maassen. Oud-pastoor Smeets heeft indertijd opgeschreven dat hij vanaf 1785 gedurende 34 jaar deze Geulse processie geleid heeft.

Oorspronkelijk ging men vanuit Geulle te voet op bedevaart. Dinsdags na de zomerkermis vertrok men en liep via Rekem en Zutendaal naar Hasselt waar overnacht werd. Op de tweede dag ging men via Diest naar Scherpenheuvel. Bij de terugtocht volgde men deze route in omgekeerde richting. Dus men was toen vier dagen van huis. Later hebben de bedevaartgangers de trein vanuit Lanaken genomen en nog later de tram vanuit Dalwezelt. Nadien vertrok men per trein vanuit Geulle en duurde de pelgrimtocht twee dagen. De processie werd in Maastricht ontbonden na een bezoek aan het "H. Kruis van de Noete" in de Sint Martinuskerk van Wijk. Veel van bovenstaande informatie staat op de achterkant van een dun boekje met de titel "Aloude processie van Geulle naar O. L. Vrouw van Scherpenheuvel". Hierin staan de gebeden en gezangen die men op vaste plaatsen tijdens de bedevaartstocht bad of zong. Deze vaste plaatsen waren: 1. Bij het vertrek in Bunde, 2. Tien minuten over de grens, 3. Achter Diest, 4. Bij binnenkomst in Scherpenheuvel, 5. In het rozenkranspark, 6. Bij het verlaten van Scherpenheuvel, 7. Even na Diest, 8. Een kwartier voor de grens, 9. In Maastricht en 10. Achter Maastricht.

In Scherpenheuvel kon (kan) men o.a. naar de H. Mis en het lof gaan en de kruiswegoefening doen. Zover ik mezelf kan herinneren (vanaf ca. 1950) gaat men ieder jaar per bus naar de Belgische bedevaartplaats. Naar ik meen vertrekt men nu op de eerste maandag van juli en komt dan 's avonds weer terug. Als kind heb ik vaker vol verlangen gewacht op de terugkomst van een familielid. Want het was traditie dat men "moppen" meebracht. Dit is een soort Belgische peperkoek die men in zeskantige brokken kon afbreken.

De Geulse processie moet raakpunten hebben met de zogeheten Keulse processie naar Scherpenheuvel. In "Uit Geul's verleden" schreef pastoor Kengen in 1926 hier o.a. het volgende over: Vanaf 1636 vertrok ieder jaar op de vierde zaterdag na Pasen uit Keulen een bedevaartstocht naar Scherpenheuvel. Men ging te voet en volgde de oude Romeinse heirbaan over Gulick, Baesweiler, Heerlen etc. Tijdens deze voettocht sloten zich steeds meer pelgrims aan. Op de derde dag liep men van Valkenburg naar het Wittevrouwen klooster in Maastricht waar indertijd het "H.Kruis van de Noete" bewaard werd. Later kwam dit kruis in de Sint Martinus-kerk van Wijk-Maastricht te hangen. Vanuit Maastricht ging men via Hasselt en Diest naar Scherpenheuvel, waar men op de vierde dag arriveerde. Vanaf 1813 kwam deze Keulse processie onder leiding te staan van de broederschap van het H. Kruis van Wijk-Maastricht. Dit kwam omdat de Franse revolutie een einde maakte aan de bedevaart uit Keulen. Sindsdien spreekt men van de Maastrichtse processie naar Scherpenheuvel.
Archie Varis.


Literatuur.
Uit Geul's verleden (1926).
Aloude processie van Geulle naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel (ca.1950?).

Ontvangen

Van N. Webers uit Oosterend (Fr.) een tweetal boeken te weten het Margriet Reisboek met als titel "Op reis met Dr. L. van Egeraat" uit 1960 en Het Margriet reisboek II getiteld "Op reis in Nederland" van de hand van dr. L. van Egeraat uit 1961. In laatstgenoemd boek komt Geulle op een viertal plaatsen voor. Op pagina 62 wordt het kampeerterrein van Geulle, het NTKC-Doodleger expliciet genoemd. Op pagina 140 en 141 wordt Geulle vermeld in een tocht die loopt van Valkenburg naar Maastricht. Geulle wordt hier omschreven als een inderdaad landschappelijk bijzonder mooi dorp, met mooie vergezichten ("stellig een van de mooiste van geheel ons land") vanaf de heuvels. Op pagina 161 wordt Geulle genoemd als een van de plaatsen die als echte zomerverblijfplaatsen voor wandelaars en fietsers kunnen dienen. Op pagina 179 tenslotte is een hele pagina gewijd aan Geulle, onder de titel "Geulle als verblijfplaats in Limburg". De desbetreffende pagina is hieronder in zijn geheel weergegeven.

Geulle als verblijfcentrum in Limburg
(Uit "Op reis in Nederland", 1961)

Zoekt u voor uw vakantie een verblijfplaats in Zuid-Limburg, kies dan Geulle. Dit nog ongeschonden dorp ligt op 10 km van Maastricht en van Valkenburg, aan de autobusverbinding tussen Sittard en Maastricht, aan het Julianakanaal en aan de Maas (al ontleent het zijn naam aan de Geul). U kunt in Geulle uitsluitend ontspanning vinden in de natuur, die hiertoe volop gelegenheid geeft.

Andere gelegenheden tot ontspanning, attracties en amusementsbedrijven zijn in Geulle niet aanwezig. U zoudt daarom kunnen zeggen dat Geulle momenteel nog is (en hopelijk zal blijven) zoals Valkenburg dertig jaar geleden was. Met dat "hopelijk" wil ik niets zeggen ten nadele van Valkenburg, inzoverre althans niet, dat ieder moet weten welk soort vakantie hij prefereert, en dat de een graag grote gezelschappen en toffe jongens om zich heen ziet en de ander niet.

Wie drukte, vermaaksinstellingen, evenementen, attractiepunten enz. zoekt, gaat naar Valkenburg. Wie in alle stilte wil wandelen door heerlijk natuurschoon, kan in de meeste overige Zuid-Limburgse plaatsen evengoed terecht en zeker dus in Geulle.

Voor het maken van uitstapjes door het Zuid-Limburgse land is Geulle niet excentrisch gelegen, ook niet voor fietsers. Bovendien organiseren autobusondernemingen grotere tochten, ook naar delen van BelgiŽ en Duitsland. Maar in hoofdzaak moet het u hier in Geulle - dat diverse hotels, pensions, kampeerterreinen en zomerhuisjes bezit, waarover de VVV, Snijdersberg 30, u nader inlicht -, in dit landelijke dorp, toch te doen zijn om de directe omgeving.

De plaats biedt prachtige panorama's vanaf de meer dan honderd meter hoge Laakberg, Pastoorsberg, Snijdersberg, Waalzeberg en Bloemberg.

Bovendien is ze het centrum van een groot natuurreservaat, een van de meest ongeschonden gebieden van het Limburgse heuvelland, met beboste hellingen, veel bronnen en beken, zeldzame planten en voortdurend verrassende vergezichten, vooral over de Maasvallei.

Vakantiegangers die van de natuur Ťn van rust houden, kan ik niet beter adviseren om - als ze tenminste Zuid-Limburg hebben gekozen - naar Geulle te gaan.
Dr. L. Van Egeraat


Brieve van Pieke Jr.

Hallo beste mensen van Geul, hier weer een brief van uw Pieke Jr uit de Piemelenhoek.

De carneval is ook weer voorbij en die van de carnevalsvereniging hebben zich een bus aangeschaf, een boemelebus en daar hebbe ze met de vastelavond de cafťs mee afgevaare net zoals den Thies vroeger met de kuilbus en de pungele en ze zijn ook naar de zieke luu van Geul gewees en dat is heel goed, want zo krijge de kranke luu die niet aan de optoch ligge toch nog wat mee van de carneval en bij de bokkerijers zijn ter een paar de bij die zijn zo lekker rond tot ze goed hebbe kunnen meedoen als knuffelbeest in de kindertocht. En het is nog een geluk tat er niet zoveel kaffees meer zijn in Geul als vroeger want anders hadde ze aan ťťn bus niet genoeg, maar der zijn een hoop kaffees die meer toe dan ope zijn en der zijn ook kaffees waar meer luu kome als de kastelein op verkansie is alsdandat hij ter wel is, zei Willemke van Teigededraod aan het buffet, maar dat is geloge zeg de Noonk want in die kaffe zijn sjus ummertoe veel luu, ook vreeme en der hange ter ook een heleboel met een foto aan de muur en de Noonk vraag zich af wat offent hij moet doen om daar ook te kome hange, want hij hangt ter nog niet bij en andere wel.

En dat het ene goeie karneval was is wel klaar, want ter zijn veel kasteleins ineens op verkansie gegaan om de cente te telle maar ze belle wel sondagssmorgens op om te kijke of de Noonk al daar is. En de Noonk, die moet steeds wijer gaan voor zijn drupke na de hoogmis, want hij gaat voorlopig niet meer naar die wat in de optoch meeliep met een luier om de luu van Geul de broek uit te doen, want dat gaat hem toch te wijt zeg hij, laat de luu de broek maar aan, want anders kunne we nog voor adembenemende verassingen komen te staan. En stoffe luiers zijn toch beter voor het milieu zeg hij, en daar heef hij wel wat voor over, dus blijf hij te voet gaan naar de kaffee, zeg hij, want hij is nog van de tijd van toen Geul nog een dorp was en geen milieu en bij het milieu gaat het zich toch ook derom om het midden te houden en dat kan nou nog een probleem worde want die van rechs van Kenaal hebbe nou hunne zin gekregen en nou zitte die van links van de Kenaal in hunne pisang. En die van rechts schrijve in de gezet maar die van links hebbe een eersteklasbordeschrijver plusminus aanplakbiljetopsteller in het leve geroepe en het zal mij beniewe hoe oftat dit afloop en de Noonk vindt dat het mag blijve wie het is en hij heef nog een goed idee voor die grote here met die hooge hoede: maak de Kenaal maar twee keer zo diep dan kunne ze der met duikbote in vare en dan hebbe wij der tenminste geen las van net zoals die van het spoor, die werreke wanneer der geen terreinen lopen, maar wel als die arm luu van Geul probere zich get te slape, omdat ze sanderendaags vroeg opmoete voor te werreke.

En voor die van de gemeente heb ik ook nog wat want het is toch te gek dat ze allewijl niet alleen meer over de weg scheuren, maar dat de weg ook nog helemaal onder de scheuren zit en dat de voering helemaal van de weg af is en nou zulle die van de gemeente wel zegge dat het een weg is van de pervincie en dat die zoveel geld hebbe tot ze nog niet eens wete welke haovemuil ze het eerst moete stoppen, maar de scheure dich houwe, ho maar. En dat die van de gemeente maar goed oppasse want hier in Geul zijn het straks de groenteboere die de dikste eerrappele hebbe, want dat zijn geen domme jongens en hun meisjes al helemaal niet en zo gehoort zich dat ook: wie zijn bone brandt, moet het volgend jaar kroote zette !! Je geloof het toch niet, hebbe ze in Meersse een ondergrondse parkeergeraas gemaakt, kome der geen lui en geen autos en al gaaruits geen cente binnen. De Noonk zeg dat ze ter maar een kaffee van moete maken met foto's van die van Geul aan de muur en hij wil ze voor te beginne wel een foto van hemzelf geve met hanttekening van toen hij nog een kuise jongeling was en dan kome ter zeker genoeg luu kijke om meer dan een tientje per dag te ontvangen. Of anders make ze ter maar een overdekte mark van, net zoals in Luik en in Parijs zeg hij en dan is dat met die groenteboere ook ineens geregeld en dan kunne daar de meziekkapelle ook gaan oefene en dan hebben we ter volgend jaar nog meer in de optocht en Harie van Merie weet al een paar goeie name, zo van "Oet de volle potgrond" en "Geliek Oetsjeie" en "Leinks baove beginne" en "Ummer oppenuuts"en zo. En der zijn nog twee haringen over van Asgoensdag, die heef Merie zelf gelag met eetsje en unne en peper en die zijn zo lekker dat ik me de vinger en de duim debij aflek en daar moet ik me der toch een burgemeester van maken, en daar komp de Noonk sjus terug van het kaarte en nou moet ik me spoeie, dus ..... adiŽ, met de groete van Pieke Jr. oet de Piemelenhook

Het snoeien en aanplanten van hoogstam-fruitbomen in Geulle

Momenteel is het IKL (Instandhouding Kleine Landschaps-elementen) druk doende met het snoeien respectievelijk aanplanten van hoogstamfruitbomen in Geulle.

De stichting (met ca. 80 werknemers) die is gevestigd te Roermond is destijds met subsidie van het Rijk en de Provincie in het leven geroepen, ondermeer door toedoen van een van onze redactieleden (S.Webers), die destijds als ambtenaar bij de Provincie Limburg werkzaam was.
<
De redactie


Geulle 50 jaar geleden..
Maart 1951

 • De Geulse Boys hebben grote plannen. Dit jaar bestaat de club 30 jaar (opgericht 1921). Tevens speelt dit jaar de handbalvereniging "Geulse Girls" haar eerste competitie-wedstrijd. Door de royale medewerking van het gemeentebestuur kan in juni een nieuw sportveld in gebruik genomen worden. Reden genoeg om eens flink uit te pakken. Men is druk bezig met de voorbereidingen en t.z.t. zullen de inwoners van Geulle nader geinformeerd worden.
 • Uit de raadsvergadering:
  * Aan dr.Mertens te Meerssen werd eervol ontslag verleend als gemeentearts. In zijn plaats werd benoemd de heer Saes te Bunde.
  * Aan de K.A.J. afd.Geulle werd een subsidie van fl. 50,00 verleend.
  * Van de zijde der geestelijkheid zijn bezwaren gerezen om tot het bouwen van een bewaarschool te Hulsen over te gaan. B.en W. stellen voor de voorgenoemde plannen in te trekken.
  * Er ontstaat een discussie tussen de voorzitter en de heer P. Muytjens omtrent een ingekomen en aan de raad gericht stuk, hetwelk niet ter tafel komt. De discussie loopt zo hoog op dat de voorzitter zich genoodzaakt zag een voorstel te doen de heer Muytjens, in verband met. zijn onparlementair optreden, de toegang tot de vergadering te ontzeggen, welk voorstel met vier tegen twee stemmen werd aangenomen (tegen waren Sassen en Kurvers).
  * De huur van de nieuwe gemeentewoningen werd bepaald op fl. 25,00 per maand, exclusief water en licht.
  * De raad nam kennis van een ontwerp-uitbreidingsplan te Snijdersberg (Stommeveld) en de bouw van villa`s op het plateau van de Pastoorsberg. Nadat dit ontwerp door de planologische dienst is aanvaard, zal dit ter discussie worden gelegd.
 • De Heemkundevereniging heeft een protestschrijven gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg inzake de verhoging van de boomtax door het gemeentebestuur van Geulle. De verhoging bedraagt het vijfvoudige van de huidige boomtax. In haar schrijven wijst de vereniging erop dat sinds mensenheugenis de inwoners mochten profiteren van het recht, om tegen een geringe boomtax fruitbomen te exploiteren op gemeentegrond. Ook zet zij vraagtekens bij het financiŽle resultaat dat de gemeente denkt te halen uit deze verhoging. Zij schrijft verder dat het Geulse landschappelijk karakter enorm veel nadeel zal worden toegebracht omdat men vreest dat er massaal gekapt gaat worden.
Hein Peters.


Politie varia

 • Op woensdag 21 februari werden op de Cruisboomstraat een vijftal Fransen gecontroleerd, welke een geringe hoeveelheid hasj bij zich hadden Verder geen bijzonderheden.
 • Op donderdag 22 februari werd op de Moorveldsberg betaald met een vals bankbiljet van 100 DM. De dader reed in een oude grijze Mercedes.
 • Tussen donderdag 22 en vrijdag 23 februari werd de container van de Visvereniging met olie besmeurd. Van de daders ontbreekt elk spoor.
 • In de periode tussen zaterdag 3 en dinsdag 27 februari werden vernielingen aangericht bij de Tennisvereniging De Pletschmeppers. O.a. werden de netpalen vernield alsmede de windnetten, de buitenlampen, borden en de ontluchtingen op het dak Ook werd het gravel omgewoeld en lagen er bierblikjes op het terras en op het dak.
Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.
Brig. Giesen


In de Heer zijn overleden:

 • Op 13 februari 2001, op 91-jarige leeftijd, Jules Joseph Kengen, weduwnaar van Tila Gielen, echtg. van Gertie Kerckhoffs, geboren te Geulle, overleden te Hulsberg;
 • Op 16 februari 2001, op 65-jarige leeftijd, Marie-ThťrŤse Rutten-Theunissen, echtgenote van Gerard Rutten, van Broekhoven;
 • Op 26 februari 2001, op 40-jarige leeftijd, Marijke Bollen-Vranken, echtgenote van Jan Bollen, van de Gank
 • Op 1 maart 2001, op 91-jarige leeftijd, Maria Theodora van Kempen-Smeths, weduwe van Johann Leonhard van Kempen;
 • Op 3 maart 2001, op 72-jarige leeftijd, Harrie Willems, wonende te Avť Maria;
 • Op 4 maart 2001, op 83-jarige leeftijd, Sjir Stevens, weduwnaar van Nellie Thans;
 • Op 9 maart 2001, op 82-jarige leeftijd, Anna van Kan, weduwe van Hub Schepers.


Adreswijziging

Het adres van het secretariaat van buurtvereniging Hussenberg is gewijzigd. De nieuwe gegevens zijn:
Buurtvereniging Hussenberg
p.a. G.H. Roumans, Scheerstraat 1
6243 AB Geulle
tel.: 043 - 364 29 95

Mevrouw Fraquin en de Kajevee (vervolg)

De kajevee
Nog even terug naar de Schieversberg. Door het verblijf van de K.J.V. op de Schieversberg hadden het pand en de omgeving in de volksmond de benaming "de kajevee" gekregen. Een korte benaming die goed in het gehoor en de mond lag. En dat was belangrijk bij het sleeŽn dat in de Moorveldsberg in vroegere jaren gedaan werd, zodra er ook maar enkele centimeters sneeuw lag. De sleeŽrs konden met hun slee tot beneden doorglijden, maar dan moest men weer helemaal te voet met de slee achter zich aan naar boven. Vandaar dat men nogal eens graag de korte route verkoos tot aan de Schieversberg. Naar beneden glijdend riep de sleeŽr dan enkele tientallen meters voor de oprit naar de Schieversberg: "Pas t'r op, de kajevee op!". Dat uitwijken naar rechts verliep altijd goed. De wintersporters uit die tijd waren vertrouwd met de kreet en hadden geen knipperlicht nodig.

Nog een anekdote

De K.J.V. was voor de meisjes. Voor de jongens was er de Jonge Wacht, afgekort de J.W. Het 'spelen' met afkortingen was ook in de jaren dertig een plezante bezigheid, zeker als je daar een leuke, een (voor die tijd) misschien wel gewaagde tekst voor kon verzinnen. Wat was nu het geval: zeiden de meisjes vroeger K.J.V. (Kom je Vrijen?) dan zou de ingewijde jongen moeten antwoorden: J.W. (JaWel). Het is maar dat u het weet. En nu maar opletten of er geen verborgen boodschappen tussen de teksten in de Sjakel opgeslagen liggen.
Paul Notten


Jaarvergadering Heemkundevereniging Gń÷L.

Op vrijdagavond 9 maart 2001 vond in een redelijk gevuld "Wapen van Geulle"de jaarvergadering van de Heemkundevereniging GšŲl plaats. Tijdens de vergadering werd het overleden lid J. Neutelings met een moment van stilte herdacht. Het verslag van de vorige jaarvergadering en het activiteitenoverzicht 2000 werden onder dank aan de secretaris, mevrouw Truia Huntjens - Bollen, goedgekeurd en vastgesteld. Aan de penningmeester werd eenstemmig dťcharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. De vereniging blijft overigens naarstig op zoek naar een opvolger voor de heer Mathijs Pluis, die te kennen heeft gegeven het penningmeesterschap ter beschikking te willen stellen. GeÔnteresseerden kunnen zich bij de secretaris melden. De heren Peters en Webers werden bij acclamatie herbenoemd tot bestuurslid.

Door vertegenwoordigers van de diverse secties werd verslag gedaan van de werkzaamheden in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. De redactie van de Sjakel blijft werken aan verdere verbetering van haar lijfblad: geprobeerd wordt ook in de toekomst voor ieder wat wils te (blijven) leveren. Daartoe heeft de redactie echter de hulp van leden, correspondenten en andere scribenten nodig. Aangegeven werd dat de redactie bereid en in staat is te helpen bij het verwoorden van datgene wat abonnees of leden in de Sjakel opgenomen willen zien.

De internetpagina (www.geulle.com) blijft een nieuw medium, dat steeds meer aandacht krijgt: de bezoekersaantallen nemen nog steeds toe. De sectie Genealogie gaat verder met het zo volledig mogelijk beschrijven van de genealogische geschiedenis van Geulle. Een nieuw project voor deze sectie is het bewerken van de verslagen van gemeenteraadsvergaderingen vanaf 1865 tot heden. Dit is een zeer arbeidsintensief traject, waarbij echter de door de Fotosectie nieuw aan te schaffen digitale camera goede diensten kan bewijzen. De Fotosectie is voorts bezig met het opnieuw ordenen van de fotocollectie. De sectie Dialect begint met het werken aan een woordenboek Nederlands-Geuls om ook de niet-dialectspreker kennis te laten maken met onze "moedertaal". Mede in dit kader werd vanuit de vergadering de suggestie gedaan periodiek kennismakings-wandelingen te organiseren voor nieuwkomers in Geulle, teneinde deze personen bekend te maken met ons dorp. Hierbij kan voortgeborduurd worden op reeds eerder georganiseerde wandelingen. Het bestuur zal een en ander nader uitwerken.

De werkmiddagen (krantenknipsels, museum etc.) op de derde woensdag van de maand blijven ook in het nieuwe verenigingsjaar gehandhaafd. Door diverse personen wordt voorgesteld dit uit te breiden met werkavonden om zo ook personen, die nog in het arbeidsproces werkzaam zijn en dus overdag in principe niet beschikbaar zijn, in de gelegenheid te stellen hun steentje aan de doelstellingen van de vereniging bij te dragen:
bekendmakingen terzake zullen in de Sjakel verschijnen. De sectie Oos heim staat door omstandigheden op een laag pitje, maar zal in het komende jaar weer opgestart worden. Excursies die voor dit jaar op het programma staan zijn een bezoek aan het Limburgs Museum te Venlo (12 mei 2001) en aan natuurgebied de Wissen in Belgisch Limburg (datum volgt nog: let op bekendmakingen in de Sjakel).
Na beŽindiging van het officiŽle deel van de vergadering konden de aanwezigen bij een drankje genieten van een drietal films van de hand van de heer Ackermans uit Wijnandsrade. De onderwerpen waren: Bosbouw met de Belsje Bay, Kraanzagen (met een prominente rol voor ons lid Sjeng Maassen) en Van Graan tot brood.

De inwendige mens kon geheel in de sfeer van deze laatste film versterkt worden met roggebrood, belegd met allerlei heerlijke Limburgse specialiteiten.

Het applaus, dat telkens weerklonk alsmede het commentaar van de aanwezigen bewezen dat het vertoonde van hoge kwaliteit was. De heer Ackermans ontving van het bestuur een exemplaar van "Geulle, Dorp aan de Maas". En het bleef nog lang onrustig in het Wapen van Geulle .........
(redactie; LvK).


Foto van de maand

Deze maand weer een foto van Geulle in vroeger tijden.
Deze keer willen we niet alleen weten wie er op de foto staan, maar ook wanneer deze foto gemaakt is en ter ere van welke gelegenheid. Natuurlijk kan ook nu de winnaar weer een lekkere vlaai tegemoet zien. Reacties kunt u tot uiterlijk 12 april bij de redactie van de Sjakel inleveren, of via email sturen naar heemkunde@geulle.com
De redactie


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.