Heemkundevereniging Gl - Sjakel maart 2002
 
 


De Sjakel
Maart 2002

Geulle in vroeger tijden.
42. De schepenbank (2).

In Geulle was vanaf 1439, of mogelijk al eerder, een schepenbank. Hierin hielden de schout en schepenen zich onder andere bezig met de rechtspraak in ons dorp. De belangen van de Geullenaren werden zonodig behartigd door de borgemeesters of dorpsmannen.
De beloning van de schepenen bestond uit de boetes van degenen die hun proces verloren. Daarvan kregen de leden van de schepenbank 1/3 en de heer van Geulle 2/3. De hoogte van de boetes van de verschillende rechtszaken werd weer bepaald door de eeuwenoude “costuymen” of rechtsgebruiken.
Zo was de breedte van voetpaden en wegen precies vastgelegd. Een gewoon voetpad moest minstens vier voet breed zijn (een Amsterdamse voet is 28,3 cm breed). Een bruids-, lijk- of molenaarsvoetpad echter minimaal zes voet. Hiermee worden de paden bedoeld waarover een bruids- of begrafenisstoet naar de kerk ging of het pad waar langs men naar de molenaar ging. Een karweg had een breedte van minimaal 12 voet en een weg van het ene dorp naar het andere moest minstens 16 voet breed zijn. Lag zo een weg tussen twee steden dan was hij minstens 24 voet breed. Een heirbaan - tegenwoordig zouden wij er een autoweg tegen zeggen - moest weer minimaal 32 voet breed zijn. Dit alles gemeten 1½ voet vanaf de eventueel aangrenzende heggen, afrasteringen of beken. Iemand die zo een voorschrift overtrad en een pad of weg smaller maakte kreeg door de schepenbank een vooraf vastgelegde boete opgelegd.
Ook ter bevordering van de brandveiligheid waren er vele voorschriften. Een bakoven in de heerlijkheid Geulle moest een pannendak hebben en minstens 60 voet van de woning liggen. Er waren ook regels voor het roken op straat of in schuren en het gebruik van luchten of stallampen en andere gevaarlijke verlichtingsmiddelen.
Alleen met toestemming van de drossaard of bode mocht men een jachthond hebben. Verder moesten alle honden, behalve schaapshonden die bij de kudde waren, voorzien zijn van behoorlijke knuppels die aan de hals hingen en over de grond werden gesleept. Dit moest natuurlijk omdat anders de honden te hard konden rennen en dan het jachtwild van de kasteelheer gevaar zou lopen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de zeer vele rechtsregels die met de bijbehorende boete in de eeuwenoude “costuymen” waren vastgelegd. Voldeed men niet aan zo een voorschrift dan kon men door de schepenbank worden veroordeeld tot een vooraf bekende boete.

Toen hier de protestanten of Staatsen het voor het zeggen hadden moesten de leden van de schepenbank gereformeerd zijn. Omdat dat deze niet allemaal in Geulle te vinden waren werden hier schepenen benoemd die bijv. in Beek of Meerssen woonden. Vooral deze buitendorps wonende schepenen bleven wel eens weg bij zittingen van de bank, terwijl ze toch hun beloning opstreken. Door een besluit van de schepenbank van 7 juni 1724 werd hier een einde aan gemaakt.
De schepenbank was niet gebonden om in een bepaald lokaal recht te spreken.
Na de bouw van het voormalige kasteel van Geulle rond 1620 hield men meestal daar zitting. Een enkele keer vergaderde men in de gerechtskamer van Bunde of Ulestraten. Ook vergaderde men wel eens bij de presidentschepen of bij een schepen die wegens ziekte of ouderdom niet in staat was om een bijeenkomst elders bij te wonen. De dagen waarop de schepenbank vergaderde waren niet vooraf vastgelegd. Vaak was het om de 14 dagen op woensdagmorgen, maar soms op een andere dag van de week. Dit betrof dan meestal zaken waarop iets beslist moest worden dat geen uitstel kon lijden.
Het is wel aardig om te weten dat de onze voorouders de zittingsdagen van de schepenbank niet in dagen maar in “genachte of genachtinge” bijhielden, want zij telden niet in dagen maar in nachten.

Archie Varis.

Literatuur:
1. Uit Geul’s verleden (1926).
2. Oet vreuger jaore (1978-1985).De Wielerbaan.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw was het baanrennen erg in trek. Niet alleen in de grote steden had je wielerbanen maar ook op het platteland lag een aantal wielerbanen. In de Zuid-Limburgse steden waren dat Sittard, Heerlen, Heer bij Maastricht en Amby. Van deze laatste zijn de contoeren nog duidelijk zichtbaar ten oosten van de autobaan Maastricht richting Meerssen vlak achter huize "Severen" in Amby.
In Geulle waren enkele wielerminded inwoners die het plan hadden om aan de Maas op gemeentegrond een wielerbaan aan te leggen halverwege de Maasstraat tussen de appelbomen. De gemeente gaf hier toestemming voor.
Een aantal vrijwilligers met kruiwagen en spade maakte het "dekbaantje", de verhoogde bochten en de rechte stukken klaar. De lengte van het "dekbaantje" was 150 meter. Het voldeed niet aan de normen om er olympische wedstrijden op te houden, want dan moest de baan 400 meter lang zijn. De baan in Amby was wel 400 meter en hier werden dan ook internationale wedstrijden gehouden met cracks als Piet Moeskops en de Belg Poeske Scheerens. Deze trokken vanzelfsprekend veel publiek. Aantallen van 5000 toeschouwers waren gewoon.
De baan in Geulle was alleen voor de liefhebber, de echte amateur. Die kwamen uit de omliggende dorpen. Al spoedig ontpopten zich wielrenners uit Geulle als echte klasbakken. Het was crisistijd, waardoor vele jongeren geen werk hadden en dus tijd genoeg om te trainen. Het geld voor een renfiets zonder versnellingen hadden de meesten verdiend met smokkelen. De renners in die tijd waren Jean Simonis, Pie Vossen (van de snieder), Harie Vossen (van de slager), Huupke Troquet, Giel Vranken (kleermaker), Sjef Philippens (smid), Harrie Kusters, Pie Janssen en Sjangke Janssen (beiden van Bet van Clemens). Er werd in diverse disciplines gekoerst, zoals sprint en achtervolgingswedstrijden. De laatste ronde werd geluid met de bel van het voetveer.
Jean Simonis was nogal groot van gestalte en moest zich dan meer dan eens bukken om onder de laaghangende takken van de appelbomen door te koersen.
De wedstrijden werden op zondagmiddag gehouden. Bij droog weer was het een stoffige boel op de "drekbaan". Deze baan werd al vlug het Kuipje genoemd, net als de wielerbaan van Gent. Deze Gentse wielerbaan bestaat nog steeds en heet in de volksmond nog steeds het Kuipje. Er was nog een sportman en dat was Graatje Franssen, een sportman in hart en nieren. Graatje mocht echter niet meedoen want hij had een gewone fiets en dat mocht niet. De prijzen in die tijd waren meestal een nieuwe band, een fles drank van een of andere caféhouder, een leverworst van slager Savelkoul aan de Maas of een kistje sigaren van een fabriek uit de Kermisstraat.
Van dopingcontrole was in die tijd nog geen sprake. Er werd ook wel eens op een grasbaan gereden op het onderdeel achtervolging. Hier ging men dan naar het voetbalveld. Men fietste dan in een grote cirkel over de hele breedte van het veld. Sjangke van Bet was in de sprintwedstrijden niet te kloppen. Zijn moeder Bet was daar erg trots op en riep dan ook in haar café tegen ieder die het wilde horen: “Oos Sjangke, dae knouts alles en eederei". Oudere Geullenaren zullen zich die uitspraak nog wel goed kunnen herinneren. Die bliksemse snelheid met de renfiets kwam Sjangke goed van pas met smokkelen, want hij was de douane steeds te vlug af en ze kregen hem dan ook niet te pakken.

J. Maassen


Brieven van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.

Dag mensen van Geul, hier weer een briefje van jullie Pieke Junior uit de Piemelenhoek en de verkiezingen zijn ook weer geweest en Charlie is ter ook in gekomen en dat had toch niemand verwacht behalve Charlie zelf misschiens en het was echt een wonder, want een paar daag denaa was het bord wat Charlie in de Pas had gezet ineens overgevlogen naar eene kaffe in Geul en de luui die naar de kerk gingen konden het toen allemaal zien en dat was me get met die borde, want den eene had er zich nog geent deneer gezet of den andere plante der al weer een bord detegenover en ze zate zich allemaal ondereen in dezelfde stevel te vissen. En die ene vethouder heeft een flinke op de neus gekregen, hij was maar driets van zijn lijst de binnengekomen, en dat kwam door een die van Dreunen heet, zeg hij en Harie zeg: wat is in een neem en dat is Engels, zeg hij maar de bij, dat iedereen het ook goed snap, en eigelijk zou die vethouder zich eens op zijn kop moete kretsen, want als je zo een opsodemijter krijgt dan kom je daar de eerste vier jaar niet van bij en eigenlijk zou hij sjus wie die echte politikers boven in Holland doen nou uit zichzelf moeten opstappen, vindt de Noonk, maar hij zal toch nog wel zoveel gewicht in de schaal gooien dat hij toch wel weer vethouder zal worden, sjus wie die andere umtot die zich zo goed onder mekaar kennen, en dat is toch een beetje raar, vindt de Noonk, want die man werkt de hele dag en krijg het vervoer onder de maat nog niet onder zijn patsj en dan is het bij ons hier in Geul toch wel een stuk beter geregeld, daar draaien de kasteleins zich nog niet de hande daarvoor om, als ter daar ene in de kaffee zit die niet weet van heevers gaan en hoe, dan make ze gene zever en pakken ze zich de schurgkar en dan vaaren ze die manne gewoon de lei af en niks geen fotos de van maken, waar ze daarna een hoop eellend mee krijgen. En nou is de bok vet, want de meeste van de grootste partij die komen al van Geul, en nou hebben die van de veilingfeeste van Bung al geen plaats meer voor een fatsoendelijke feesttent en nou zette ze die in Geul neer bij het zwembad en als dat zo doorgaat, dan krijgen we straks ook nog de rest van Meersse en de schutterij en de hele raad en zo op ons geleeg. En als die slim zijn, die van de raad, dan kopen ze zich de ouwe kaffee van Leis van de Schnijder, want die staat te koop, en dan maken ze daarin het gemeentehuis en dan hoeven ze ook niet zo wijt te lopen voor ene kaffee, die ligt er al neven en die transipeert daar al op verdacht op, want die is zich een grote parkeerplaats aan het maken en dan zijn Eddie en Charlie en Agnes kort bij huis en Geul wordt toch al het uitgaanscentrum van Meersse, want der is allewijl zoveel te doen in Geul op een dag dat de Noonk bekans de bocht al niet meer haalt: feest van het vliegend bord van Charlie en een reseptie van die raadsmevrouw met de meeste en de grootste advertenties – wie zou dat toch allemaal betalen, zeg de Noonk of zou daar nou zoveel aan te verdienen zijn als je in de raad komt – en film van de karneval en een stuk wijer haufvaste bal en om den hoek de zoveelste opening of is het nou gewoon de zoveelste poging om het open te houden van ‘t Centrum, en de Noonk was wel overal geweest, maar op het laatst was hij wel mooi de weg kwijt en hij had zich wel een schurgkar metgenomen maar hij kon maar niemand vinden, die hem de berg op wouw vaaren. En nou komen der ook nog feest van het mannekoor en een boekebal en Karneval in de zomer en dan zal het ook wel weer regenen en krijgen we nou ook nog een nieuwe prins, of laten we dat die wat het al was, want die heeft het toch maar heel goed gedaan, vindt de Noonk. En nou schei ik maar uit de met, want anders wordt de Sjakel weer veels te dik en dat kost het bestuur te veel aan postzegele en de lui die hem langs de deur moeten brengen, die krijgen dan pijn in de rug devan en die nemen liever geen schurgkar mee voor de Sjakels te dragen, want voor je het weet heb je der eene opziiten die heevers gevaaren wil worden, dus adië, met de groete van Pieke Junior uit de Piemelenhoek


A.M.A.Maassen: Kwartierstaat van Sjef Thijssen uit Geulle (laatste deel; eerder verschenen in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jaargang 28-2000 nummer 3)

Vervolg Oud-ouders.

38. Joannes Notten, * Geulle 13 februari 1733, zoon van Petrus uit Berg (en Terblijt) en Barbara Janssen, † Geulle 31 december 1790. Huwde te Geulle voor dominee en pastoor 24 april 1763, ondertrouw 9 april, met
39. Maria Agnes Bours, * Geulle 3 januari 1739, dochter van Matthias en Anna Lenders uit Boorsem (Be), † Geulle 21 februari 1796.
40. Leonardus Kurvers, * Bunde 9 september 1732, zoon van Leonardus uit Nuth en Anna Goessens uit Bunde, † Geulle 9 maart 1970. Huwde te Geulle voor dominee en pastoor 16 november 1755, ondertrouw 1 november, met
41. Maria Lenders, * “casu nata” (toevallig) volgens de pastoor geboren in Brielle (volgens de dominee in Geulle). Dat moet omstreeks 1728 zijn geweest, want bij overlijden in Geulle op 25 november 1789 tekende de pastoor aan dat zij 61 jaar was. Zij moet een dochter zijn van Joannes Franciscus en Maria Lemmens, die volgens het Geulse kerkelijk huwelijksregister op 23 juni 1724 in Maastricht getrouwd zijn door pater Hubertus van de orde der Capucijnen. In het Geulse doopregister staat maar één kind van dit echtpaar geregistreerd, n.l. Maria Catharina Lenders, gedoopt op 8 juli 1725.
42. = 38.
43. = 39.
44. Wilhelmus Bouwens, * Schimmert 9 febrauri 1743, zoon van Hendericus en Maria Margaretha Alofs, † Oensel –Schimmert volgens de dominee 15 en volgens de pastoor 16 oktober 1792 en begraven op de achttiende. Huwde te Schimmert, met dispensatie in de derde graad van bloedverwantschap, op 20 oktober 1764 met

45. (Anna) (Maria) Elisabeth Coox, volgens overlijdensakte * Hulsberg circa 1740, als dochter van Henricus Coox en Anna Canisius, † Schimmert 5 maart 1816, 76 jaar (folio 6).
46. Michaël Ha(e)mers, * Schinnen 11 januari 1736, zoon van Joannes en Maria Dullens, † Spaubeek 27 april 1797. Huwde te Spaubeek 5 juni 1766 met
47. Maria Elisabeth Henssen, * Spaubeek 9 maart 1744, dochter van Joannes en Maria Hanssen (aanvulling door de auteur: † Spaubeek 23 april 1818 (akte3) red.)
48. Petrus Deckers, * Geulle 8 februari 1682, zoon van Carolus Deckers en Cornelia Janssen, † Geulle 22 september 1764. Huwde te Geulle voor dominee en pastoor 27 januari 1732, ondertrouw 12 januari, met
49. Anna Vossen, * Geulle 19 febrauri 1702, dochter van Leonardus en Judith Mulkens, † Geulle 25 mei 1778.
50. Caspar Lentjens, * Geulle 21 juni 1705, zoon van Mathias en Gertrudis van Reijmersdael, † Geulle 22 oktober 1765. Huwde te Geulle voor dominee en pastoor 23 april 1741, ondertrouw 8 april, met kerkelijke dispensatie in de vierde graad van bloedverwantschap, met
51. Sophia Lemmens, * Geulle 10 maart 1718, gedoopt door de Uikhovense pastoor Leonardus Hubens, dochter van Jacobus en Anna Lentjens, † Geulle 22 oktober 1765, op dezelfde dag als haar man.
Bij het verzoek om huwelijksdispensatie van pastoor Tilen van Geulle aan de bisschop van Roermond was het volgende schema van verwantschap gevoegd:
1e graad: Leonardus Lentiens en broer Theodorus Lentiens.
2e graad: L’s zoon Caspar en Th’s zoon Leonardus.
3e graad: C’s zoon Mathias en L’s dochter Anna.
4e graad: M’s zoon Caspar (de bruidegom) en A’s dochter Sophia Lemmens (de bruid). (Rijksarchief Limburg, Huwelijksdispensaties Roermond, supplement folio 115).
52. Petrus Maassen, * Geulle 11 februari 1722, zoon van Mathias en Gertrudis Schreurs, † Geulle 3ème jour complémentaire XI (20 september 1803). Huwde te Geulle voor dominee en pastoor 27 juni 1745, ondertrouw 12 juni, met
53. Maria Elisabeth Paulissen, * Geulle 8 februari 1722, dochter van Conrardus en Mechtildis Deckers, † Geulle 7 Germinal XII (28 maart 1804).
54. Joannes Vossen, * Geulle 7 juli 1726, zoon van Leonardus en Catharina Kebers, † Geulle 3 juni 1800. Huwde te Geulle voor de pastoor op 24 mei 1756, en voor de dominee op 25 april, ondertrouw 10 april, met
55. Petronella Hoogheijnen, * Geulle 14 april 1732, dochter van Joannes uit Geulle en Catharina Limpens uit Doenrade-Oirsbeek, † Geulle 30 juli 1812 (akte 38). Opgemerkt wordt dat haar moeder, weduwe geworden, op 30 april 1752 ten tweede male te Geulle in het huwelijk trad met Conrardus Lentiens, een broer van Caspar hiervoren genoemd onder no. 50. Voor dit huwelijk werd dispensatie verleend wegens vierde graad van aanverwantschap. Deze was ontstaan als volgt:
1e graad: Leonardus Lentiens en broer Joannes Lentiens.
2e graad: L’s zoon Caspar en J’s dochter Mechtildis.
3e graad: C’s zoon Mathias en M’s zoon Petrus Hoogheijnen.
4e graad: M’s zoon Conrardus en P’s dochter Joannes, de eerste de bruidegom, de tweede de bruid ( R.A.L., Huwelijksdisp. Roermond, supplement folio 59).
Verder wordt aangetekend dat Joannes Vossen en Petronella Hoogheijnen de bet-overgrootouders zijn van Joannes Leonardus Vossen, wiens benoeming tot gemeente-secretaris in de raadsvergadering van 2 september 1873 wordt beschreven op blz. 112 en 113 van het boek. Hij was de zoon van Joannes Vossen en Barbara Penris, landbouwers te Moorveld-Geulle, geboren te Geulle 14 februari 1848. Op 20 februari 1879 (akte 1) trad hij te Geulle in het huwelijk met Anna Maria Maas, geboren te Ulestraten 10 maart 1851, dochter van de Geulse wethouder Jan Maas, de smid van Moorveld met de bijnaam “Bismarck” vanwege zijn martiale knevel (blz. 113), en van Anna Maria Janssen. De gemeente-secretaris overleed echter op 11 juni 1886 (akte 19) te Geulle – Aan de Kerk, pas 38 jaar oud. Hij kreeg een eerste klas begrafenis op kosten van de gemeente (blz. 138). Zijn weduwe hertrouwde te Geulle 4 juli 1887 (akte 3) met de onderwijzer Hendrik Joseph Bruls, * Merkelbeek 1 februari 1860, zoon van Jan Mathijs Bruls en Anna Maria Pijls, landbouwers te Merkelbeek.
Ruim twaalf jaar later werd Anna Maria Maas opnieuw weduwe, toen haar man 17 december 1899 op 39-jarige leeftijd in Geulle kwam te overlijden (akte 23).
Tenslotte wordt in dit verband vermeld dat Joannes Servatius Jonkhout, “Vaos de jaeger”, aanvankelijk “loerjager”of wel stroper, nadien jachtopziener bij graaf D’Oultremont en veldwachter (boek blz. 70 tot 73, 117 en 118) - * Geulle 4 december 1822 (akte 44),† aldaar 29 april 1887 (akte 9), zoon van Michaël Jonkhout en Maria Ida Bours – een zwager was van wethouder “Bismarck” Maas. Vaos huwde namelijk te Geulle 7 november 1850 (akte 6) met diens zus Joanna Maria Maas, * Geulle 6 april 1821 (akte 4), † aldaar 7 juli 1898 (akte 14), dochter van de in Moorveld wonende hoefsmid Pieter Maas uit Kasen-Bunde en zijn tweede echtgenote Joanna Elisabeth Kerckhoffs uit Beek.
56. Joannes Vossen, * Bunde-Kasen 19 oktober 1706, vermoedelijk zoon van Joannes Vo(e)ssen en Maria Meys (Meissen), beiden uit Geulle, † Bunde-Kasen 30 juni 1761. Huwde voor de dominee in Meerssen 30 juni 1737, ondertrouw 15 juni (geen r.k. huwelijksregister van Bunde uit dat jaar aanwezig) met
57. Maria Muijtjens (Mutiens), * Bunde-Kasen 19 augustus 1711, vermoedelijk dochter van Matheus en Maria Schillaer(t)s, † Bunde-Kasen 5 december 1776.
58. Gosuinus Thijssen, * Geulle 2 augustus 1716, zoon van Gerardus en Mechtildis Perebooms, † Geulle 4 mei 1772. Huwde te Geulle voor dominee – die hem Goetsen Tissen noemt – en pastoor 11 september 1746, ondertrouw 26 augustus 1746, met
59. Catharina Lemmens, * Geulle 22 maart 1715, dochter van Jacobus en Anna Lentjens, † Geulle 2 oktober 1781.
60. Jan Clemens Janssen, * Geulle ?, † Geulle voor 1788, zoon van ?. Huwde voor de dominee te Geulle 4 oktober 1750, ondertrouw 19 september, met
61. Catharina Brouwers, * (Neer)beek op ?, † Geulle ?. Van dit doopsgezinde echtpaar is mij verder niets bekend. De vermelde gegevens zijn gevonden via de “Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdens-registers ter inzage op het Rijksarchief Limburg” door R.J.I. Goossens en A.M.S. van Hees, Maastricht 1980. Onder no. 175 op blz. 201 staat vermeld: “Deijakenen Boeck voor de Doopsgezinde gemeente binnen Maestrigt, begonnen in ’t jaer 1721.” Daarin zijn slechts opgenomen de dopen van 1750 –1794, de huwelijken van 1749 – 1788 en de lidmaten over de periode 1774 –1792. Van dit document, dat deel uitmaakt van het zich in het Gemeente-archief van Amsterdam, onder inv.no. C 259 x, bevindende Archief Doopsgezinde gemeente, is een kopie aanwezig in voornoemd Rijksarchief.
62. Leonard Cleven.
63. Anna Gertraud Thijssen. Van deze echtelieden is mij alleen bekend dat zij zeven kinderen lieten dopen in de Hoogduitse gereformeerde gemeente te Sittard. Het stadsarchief van de gemeente dat parochieregisters bezit van diverse Duitse plaatsen langs de grens, beschikt niet over gegevens van de gemeente Saeffelen.


Vierde reünie eerste klas St. Jozefschool 1961/1962.

Met veel genoegen geeft het organisatiecomité kennis van de vierde achtereenvolgende vijfjaarlijkse reünie van de eerste klas 1961/1962 van de St. Jozefschool te Geulle - Aan de Maas. De ukkepukken van toen naderen inmiddels langzamerhand de status van grijzende slapen, getrouwde kinderen en (dus) zelfs kleinkinderen en dat kan, want we zijn allemaal 46 of 47 jaar oud. De reünie zal plaatsvinden op zaterdagavond 20 april 2002 in Eetcafé “Effe Plenke”aan de Essendijk. Voor een meer dan gevuld programma is inmiddels gezorgd en ook spijs en drank zullen natuurlijk niet ontbreken.
De reüniegangers hebben een eerste schriftelijke kennisgeving ontvangen en het wachten is op nader bericht. Wij begrijpen dat er al klasgenoten zijn, die niet kunnen wachten totdat de postbode de langverwachte uitnodiging bezorgt ………. Die komt beslist. Het thema van de avond is, en hoe kan dat ook anders: GÄÖL !! Marian Pluis-Mullers en Lou van Kan houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ! Voor inlichtingen 043-3646261 of 3646690. (LvK)Carnaval 2002 (vervolg)

Na de sleuteloverdracht wordt alles in gereedheid gebracht voor de receptie en hierbij nemen Peter Claus en Peter van Caspar het woord over.
Over de receptie kan ik beter geen verslag doen want er wordt om 19.11 uur begonnen en na vele, vele, Geullenaren en niet minder dan dertien gastverenigingen wordt de receptie om 22.39 uur gesloten. Niet te geloven: een receptie van meer dan drie uur in ons kleine dorpje!
Nadat prins Piet 1e en prinses Tiny de dansvloer openen op muziek van orkest The Williams volgen de aanwezigen in de overvolle zaal dit voorbeeld en tot na 02.00 uur in de nacht is de dansvloer continue gevuld.
Met het nummer “Bokkerieërsblood” van de Schintaler nemen prins Piet 1e en prinses Tiny, omringd door hun Bokkerieërs, emotioneel afscheid van deze voor hun onvergetelijke dag.

Op zondag vertrekt om 20.11 uur de goed gevulde boemelbus vanuit tempel “de Leunde” naar de buitenliggende café`s. Thijssen Tours en chauffeur Piet Opgenoorth bezorgen ons op deze manier een mooie avond die voor ons pas eindigt om 2.45 uur in “Café Auwt Gäöl”. Op maandag zijn we vervolgens de hele morgen in de weer om de wagens van de raad en prins en prinses op orde te krijgen.

We zijn mooi op tijd op de berg en we kunnen starten. Liefst 32 nummers doen mee in de optocht en, zoals naderhand door de jury zal worden gezegd, zijn ze van heel hoog niveau. De carnaval in Geulle draait top en dat is wel te zien, want iedereen aan de kant van de straat geniet met volle teugen.
Ook prins Piet 1e en prinses Tiny genieten: de de nonnevotten worden uitgegooid dat het een lieve lust is. Na afloop worden nog vele horecagelegenheden bezocht en pas ver in de nacht zoeken we ons bed op.

Op dinsdag trekt de kinderoptocht door Geulle en de weergoden zijn ons weer gunstig gezind: nadat we gisteren veel geluk hebben gehad met de regen blijft het ook vandaag weer droog tot we binnen zijn.
Een mooie optocht met een stralende jeugdprins en –prinses, en nadat iedereen zijn aandenken en de “tuut sjlok” heeft ontvangen, worden de zalen opgezocht om de laatste uren van de vasteloavend 2002 te beleven.
Prins Piet 1e en prinses Tiny worden steeds rustiger. Niet omdat ze moe zijn, maar omdat het steeds dichter naar de klok van 0.00 uur gaat.
Bij Jean en Mieke is het tegen twaalven volle bak, want iedereen wil wel meemaken hoe de bok wordt afgelaten. Zaate hermenie “Loat mer Goan” is met vele leden aanwezig om dit op te luisteren en opperbok Eddy spreekt de vele aanwezigen toe. En het moet gezegd worden dat we kunnen terugkijken op een schitterende vasteloavend die we al lang niet meer in Geulle gehad hebben.

Geen problemen, een schitterend prinsenpaar, mooie optochten, een jeugdprins en -prinses die er voor gingen en onze eigen Bokkerieërs die veel werk in het afgelopen seizoen bekroond zien met veel lof van de mensen van Geulle. Maar ook de mensen van Geulle verdienen een grote pluim, want ze waren echt overal!!!

Jos Roumans zet het Limburgs volkslied in en de bok daalt neer aan de voeten van prins Piet 1e en prinses Tiny: carnaval 2002 zit er nu echt op.
Veel mensen gaan mee naar tempel “de Leunde”, alwaar prins Piet 1e en prinses Tiny worden ontdaan van hun carnavalsbescheiden.
Het bedankwoord dat Marcel en Jolanda van friture ’t Trefpunt ons toespreken, doet alle Bokkerieërs zichtbaar goed.

Na vele rondjes van onze jarige voorzitter Marc (40) gaan wij tenslotte met Tiny en Piet naar huis waar we in besloten kring afscheid nemen van ‘vasteloavend 2002’.
Een vasteloavend met een gouden rand: Gäöl geer zeet ech te gek! Allaaaaaaaaf!Politie varia

 • Op vrijdag 2 februari 2002 werd op de Kuiperstraat een personenauto gecontroleerd, waarbij bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Zoon kreeg eerste rijles van pa.
 • Op maandagmiddag 4 februari 2002 werd op de Poortstraat een fietser onwel. Reanimatie hielp niet meer. De man, naar later bleek een inwoner van Beek, overleed ter plaatse. Er werd een natuurlijke dood geconstateerd.
 • In de vroege ochtend van maandag 11 februari 2002 werd een taxichauffeur op de Slingerberg overvallen. Twee knapen bedreigden de chauffeur met een mes en ontfutselden hem de beurs, schoenen en de autosleutels. Deze personen waren in Geleen ingestapt.
 • Op dinsdagmorgen 12 februari 2002 bleek dat door baldadige jeugd een verkeersbord nabij de Kanaalbrug op Westbroek geheel was scheefgetrokken en over de weg hing, met mogelijk gevaarlijke gevolgen voor het verkeer.
 • Op woensdag 13 februari 2002 werd in de vroege ochtend melding gemaakt van brand in een garage. Dit bleek een losstaande garage te zijn. De Brandweer was na een half uur de brand meester. Geen ernstige gevolgen.
 • Op vrijdag 22 februari 2002 werd in de ochtend gecontroleerd op snelheid op de Mevr. v.d. Meijstraat. Hierbij werden tien auto’s gecontroleerd waarvan er zeven werden bekeurd. Ter plaatse is een 30 kilometer zone. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 50 kilometer per uur.
 • Rondhangende jeugd van Geulle is weer negatief bezig. Na het aangenaam verpozen in de avonduren op het Marktplein nabij de Spar, laat men de rommel voor de eigenaar van de winkels of bewoners ter plaatse achter. Ook het vernielen van reclameborden is een geliefde hobby. Door ons zal dit in de gaten worden gehouden en bij aantreffen volgen er verbalen.
 • Tussen vrijdag 22 en maandag 25 februari 2002 werden een viertal waarschuwings-lampen ontvreemd vanaf de dranghekken welke in verband met het hoge water waren geplaatst op de Kuiperstraat.
 • Op maandag 25 februari 2002 vond er een aanrijding plaats te Broekhoven. Beide auto’s hadden elkaar geraakt in de bocht. Lichte schade.
 • Op maandagavond 25 februari 2002 werd op de Gank een bromscooter ontvreemd. Door een getuige was gezien dat een tweetal jongens zich nogal verdacht gedroeg. Later werd de bromfiets teruggevonden. Helaas was hij door de daders behoorlijk in elkaar getrapt en zwaar beschadigd. De daders konden via enkele tips achterhaald worden.
 • In de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 februari 2002 werden uit een berging aan de Past. Smeetsstraat twee herenfietsen ontvreemd.
 • In de vroege ochtend van woensdag 27 februari 2002, werd op de parkeerplaats aan de Slingerberg een uitgebrande bestelbus aangetroffen. In de auto lag hout, dat nog smeulde. De brandweer kwam ter plaatse. De auto bleek te zijn ontvreemd in Best.

Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.

Brig. Giesen


Maart 1952
Geulle 50 jaar geleden……………..

- Tijdens de raadsvergadering van 29 februari werd aan de heer Jos Stijnen op de meest eervolle wijze ontskag verleend als ontvanger der gemeente Geulle.
B.en W. hebben plannen om tot verbouwing van het gemeentehuis over te gaan en de secretarie over te brengen naar een lokaal van de eerwaarde zusters op de begane grond. De Raad voelt hier weinig voor, omdat hij op het standpunt staat dat vroeg of laat een nieuw gemeentehuis moet komen in het centrum van het dorp. De subsidie voor de dienstdoende kapelaan in de parochie werd verhoogd van fl. 200,00 tot fl. 400,00. De gemeente-begroting werd vastgesteld op een bedrag aan inkomsten en uitgaven van fl. 153.253,00.

- In de Sjakel komen de eerste advertenties binnen. Hier volgt een voorbeeld hoe deze advertenties eruit zagen:
“ Wilt u zelf tappeseren,
Kom dan bij ons profiteren”,
G.Dohmen, Verfwaren, behang, poets-artikelen, balatum, linoleum, enz. Hulsen 15.

- Het vliegveld wordt netjes. In mei als ter gelegenheid van het feest der Staatsmijnen het vliegfeest zal plaats vinden is de entree heel mooi geworden en zullen de hoge gasten een prachtig vliegveld aanschouwen.

- Op 16 maart is onze dorpsgenote, Els Pallada, op een tragische wijze om het leven gekomen op de onbewaakte overweg aan de “Leunde” terwijl zij met haar vriendin op weg was naar het Vastenlof boven in Waalze. Het gehele dorp toonde haar medeleven tijdens een indrukwekkende uitvaart.

Hein Peters.Nuu matres

Paosje mèt sjwoin waer, paosjvekanse en de vader dae verstand van öt waer hauw, verspelde dat tat nog daag kôsj aanhauwe.
Dat waor watte mooder moosj höbbe. Die hauw sjus wie anger Maaslengers lente-kriebels in öt blood. Veer hauwe väöl kènger en dus ouch de nwuödige struözak die in öt veurjaor opnuu gevöld moosjte waere. Dat waor ö hiël werrèk. De vader woor nao den euverdèn gesjik um dao sjwoin sjoufstruö oette zeuke. Mie auwste zuster moosj midde op öt glaeg ön grwoite plek zuuver maake van losse stöb en drek en dao de houwblok klaor zètte.

Öt waope hauw de vader al ekstra sjerrèp gemaak. In de kas laoge al ö paar zuuver struö-zek te wachtte. Dit jaor hauw de mooder van jute mèt sjwoin broen-greun roete ö paar nuuje geniëd. Öt grwoit werrèk kosj noe beginne.
De mooder pakde zich de mèllèkstool, zat zich bie den houwblok, pakde zich ön bössel struö en ging aan de gang. Ze houw plezeer drin. De zon deeg häör good, die sjeen op heure baesje rok en al gauw zaot ze mekans verstaoke tösje de korte stökskes struö. Ze wèrkde aan ei stök door zonger op te kieke. Veer moosjte de vader hellèpe de auw struö-zek nao onger te sleipe en ze bie de mèstèm laeg te maake. Dao kaom mich eine stöb oet. Ze woore opgevouwe en op ö staepelke gelag.
De mooder zag woi veer de zuuver zek kosjte vènge en veer begosjte de nuu zek te völle.
Dao ging hiël get in zwoi eine zak die zwoi dik woore wie ein servelaat woos oet luilekkerland. Es veer die mer door de veurdeur nao binne kriege dach ich. Méh dat lökde met duuje en trèkke toch en den trap op nao baove lökde nog sjus.
Toch waore veer blie wie veer häöm op öt grwoit bèd geplasseerd hauwe. De zweit dröppelle leepe mich in de nek. “Niks gewènd”, zag de vader en stopde zich ö piepke en ging nao de käöke woi hae in de koofiepot nog ein klats koffie aantrof.
Op öt glaeg waor de mooder tösje öt struö neet mië te zeen.
“ Kom veer moote opsjeete”, zag ich. “Kalm en waardig”, zag de vader, méh hae stong toch op, lag zien piep op ö sjeutelke op öt keske en den twiëde zak woor weer aeve dik esten iëste. Wie dae baove waor naome veer méh drek den driede. En de mooder keek kentent: “Veer zin al euver de hèllef” en ze sloog méh door want den houp heksel waor good geminderd. Doe weer ein korte pous, weer ö piepke en eine slok lauwe koffie en dan weer aan öt völle. Öt nao baove sleipe ging eedere kiër baeter. Wie öt middig waor kosj öt glaeg weer gekaerd waere, en den howblok weer truk op z’n plaats.
Smiddigs wie me jôngste broor truk waor van öt vösje mosjte veer nao baove.
Veer maogde op öt bèd sprènge. Veer hauwe doe ein echte trampolien en veer hauwe plezeer wie in eine speeltuin.
En wie de mooder mèt de zuuver lakes kaom moosjte veer oetsjeije en nao onger gaon.
Toch waor öt saoves nog ein hiële toer um op öt bèd te komme.
Wat rook tat vees struö lekker. Méh öt vertroede kuulke in öt bèd waor d’r neet mië en öt doerde neet lang of mie jongste broor toemelde van de matras mèt zwoi eine slaag tat de lampetkan rammelde.
Veer hwuörde eemes de trap op komme. En wie de deur aope ging sleepe veer wie èngelkes tot de vader weer nao onger ging. Öt doerde nog oere ië oos ouge toeveele en smörges moosj de mooder ekstra hel en lang roope um os wakker te kriege en öt hauw neet väöl gesjaeld of veer waore te laat in de Mès gekomme.

Mar/B


In de heer zijn overleden

- Op 10 februari 2002, op 80-jarige leeftijd, Hub Janssen, echtgenoot van Marieke Frissen;
- Op 18 februari 2002 op 84-jarige leeftijd, Johannes Hubertus Vossen, van de Heerenstraat.Raadsverkiezingen in Meerssen

Op 6 maart jl. vonden in Nederland maar weer eens verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. In de gemeente Meerssen kon een keuze worden gemaakt uit niet minder dan 103 personen, waaronder 19 kandidaten uit Geulle. Er waren in groot-Meerssen 12 stemburau's, waaronder twee in Geulle, een in Huize Ave Maria en een in Zaal 't Wapen van Geulle op de Hulserstraat. Gestemd werd er met een zg. stemmachine.
Op het CDA stemden 4170 mensen, op de VVD 3942 mensen, op Partij Groot Meerssen 2499 mensen en op de gecombineerde lijst van Groen Links/PvdA 1202 mensen.
De grootste stemmentrekkers (meer dan 100) per groepering (tussen haakjes de plaats op de kieslijst):

CDA:
Jo Dejong (1) 1527 stemmen
Agnes Jonkhout uit Geulle (3) 518 stemmen
Marcel Smeets uit Geulle (2) 441 stemmen
Ed Vossen uit Geulle (6) 319 stemmen
Marcel Theunissen (4) 304 stemmen
Bianca Prickaerts (7) 220 stemmen
Leon Pinckaers uit Geulle(13) 163 stemmen
Louis Dolmans (5) 149 stemmen

VVD:
John Ummels (1) 1515 stemmen
Jo Scheepers (3) 499 stemmen
Wil Kusters (2) 459 stemmen
Jef Maenen (4) 381 stemmen
Raymond Nijsten (7) 249 stemmen
Fred v. Weersch (5) 226 stemmen

Partij Groot Meerssen:
Ger Willems (5) 399 stemmen
Math Vandewall (2) 386 stemmen
Luc Volders (1) 385 stemmen
Nicole Sunnen-Utens (7) 313 stemmen
Ric Schrama (6) 149 stemmen
Frans Conings (4) 121 stemmen
Emile Debie uit Geulle (3) 112 stemmen

Groen Links/PvdA:
Marc Schats (1) 480 stemmen
Lenie van Gemert (2) 227 stemmen
Wim Reuvers (13) 169 stemmen.

In Geulle – beneden gingen de meeste stemmen naar Ed Vossen (CDA) met 240 stemmen. Geulle – boven gaf met 222 stemmen de voorkeur aan Agnes Jonkhout. In totaal werden er in Geulle 1891 stemmen uitgebracht, waarvan 1203 op het CDA, 207 op de VVD, 325 op de Partij Groot Meerssen en 156 op GroenLinks/PvdA.
De stemmenverdeling onder de overige Geulse kandidaten was als volgt:

CDA:
Ton Minten (11) 52 stemmen
Henk Maassen (14) 60 stemmen
Dionne Feijs (16) 11 stemmen
Maddy Boetskens-Pluis (18) 40 stemmen
Louis Rouschop (20) 9 stemmen
Sjir Nicolaes (22) 7 stemmen

VVD:
Guy Timmermans (11) 32 stemmen
Math Waber (18) 3 stemmen
Frank Willemsen (30) 27 stemmen

Partij Groot Meerssen:
Marlène Peerbooms-Penders(12) 33 stemmen
Lia Pluis-Bakker (17) 19 stemmen
Theo Reinders (25) 60 stemmen
Bep Budé-Metzelaar (26) 9 stemmen

Groen Links/PvdA:
Henneke Lutz-Hollart (3) 57 stemmen

Opmerkelijk mag worden genoemd het tegenvallende stemmenaantal voor de lijst Progressief Meerssen, met als lijsttrekker wethouder Luc Volders.
Een oud-CDA-er Ger Willems trok als vijfde man op de lijst 14 stemmen meer en de nummer twee op de lijst Math Vandewall een stem meer dan de lijstaanvoerder, Luc Volders.
Hoe het nieuwe college van B & W er na deze verkiezingen zal gaan uitzien is op dit moment nog niet bekend. Daar komt nog bij dat een nieuw "duaal" stelsel ingevoerd zal gaan worden, waarbij een wethouder zowel van buiten als vanuit de raad kan worden benoemd, doch waarbij deze wethouder niet langer lid kan zijn van de raad. Aan de raad (met zijn eigen griffier) is in de nieuwe constellatie een toezichthoudende en controlerende rol toebedacht. Van de verdere gang van zaken houden wij u op de hoogte.

Red.Zonnebloem Geulle

Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem, afdeling Geulle, is er besloten om het bestuur uit te breiden met een bestuurslid ‘Activiteiten’. Het bestuur wordt nu gevormd door:
Paul Schoonbrood (voorzitter), Leny Kruijsen (secretaris), Marie-Louise Maas (penning-meester), Lieske Dolmans (bestuurslid ‘Bezoekwerk’), Hebby de Rouw (bestuurslid ‘Bezoekwerk’) en Gemma Barrell (bestuurs-lid ‘Activiteiten’).

Samen met de vrijwilligers bezoeken zij regelmatig ouderen, zieken en gehandicapten.
In maart 2002 bestaat de Zonnebloemafdeling Geulle 12 jaar. In de loop van 2002 zijn nog de volgende activiteiten gepland:

Zaterdag 27 april: Ontspanningsmiddag in de Hanenhof in Geleen;
Dinsdag 14 mei: Dagtocht naar de Mariahoeve in Leende;
Vanaf 1 juni: Start lotenverkoop van de Nationale Zonnebloem;
Zondag 8 september: Nationale Ziekendag;
Dinsdag 10 september: Gezellige middag in huize Avé Maria;
Maandag 30 september: Dagboottocht;
Dinsdag 26 november: Koopochtend in de Makado in Beek;

Men hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem om aan deze activiteiten deel te kunnen nemen. Wil men graag regelmatig bezoek van een vrijwilliger, dan kan men zich hiervoor aanmelden bij de bestuursleden ‘Bezoekwerk’: L. Dolmans, tel. 3580066 en H. de Rouw, tel. 3643490.Agenda van de Heemkundevereniging Gäöl

- Donderdag 4 april 2002, 19.30, sectie genealogie in De Gruffeldwois.
- Donderdag 11 april 2002, 19.30 - 22.00 uur, werkavond in De Gruffeldwois.
- Zondag 14 april 2002, 13.00 uur, excursie naar Schippersbeurs museum te Elsloo (zie artikel elders).
- Woensdag 17 april 2002, 13.30 uur, werkmiddag in De Gruffeldwois.Bezoek aan het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo.

Zondag 14 april 2002 gaat de Heemkundevereniging weer op stap. Bij deze excursie zullen wij ons in het verleden wanen, door een bezoek aan het Streekmuseum Schippersbeurs in ons buurdorp Elsloo.
Op deze prachtige locatie bij de Maasberg wordt een rondleiding met gids verzorgd en kunnen wij zien hoe het leven er in het begin van de vorige eeuw in deze streek uitzag. U bent dan ook van harte uitgenodigd om aan deze excursie deel te nemen.
Voor leden zijn aan dit uitstapje geen kosten verbonden, niet-leden kunnen deelnemen voor een bedrag van 2.50 euro. Vertrek vindt uiterlijk om 13.00 uur plaats vanaf de Markt in Geulle. In verband met de organisatie dient u zich vooraf aan te melden en wel vóór 7 april bij mevrouw Truia Huntjens-Bollen (043-3649582) of de heer Maurice Wouters (046-4281899).
Gaat u met ons mee en proef een stukje historie uit de regio.Jaarvergadering heemkundevereniging Gäöl.

Op 1 maart 2002 vond in Zaal “’t Wapen van Geulle”onder redelijk grote belangstelling de jaarvergadering van de Heemkundevereniging plaats. Voorzitter Hein Peters memoreerde het afgelopen verenigingsjaar als een jaar waarin door eenieder weer veel inzet is geleverd, met name in de hoek van de nieuwe media wat betreft het verder uitwerken van de internet-site en de opzet van een systeem waarin alle foto’s, krantenartikelen, Sjakels, gemeentearchieven en andere archieven zullen worden ondergebracht en met één druk op de knop toegankelijk zullen zijn. Ook de eerste versie van een Kroniek van Geulle, op papier én op het web, werd in 2001 geboren.

Duidelijk moet zijn dat dit omvangrijke projecten zijn waartoe veel hulp van leden van de vereniging noodzakelijk is. Tot het verlenen van de nodige medewerking werd dan ook opgeroepen. Het jaarverslag van secretaris T. Huntjens-Bollen gaf nogmaals uitdrukkelijk weer wat er in 2001 allemaal gebeurde. Penningmeester M. Pluis ontving décharge voor het door hem gevoerde financiële beleid. De vergadering besloot akkoord te gaan met de verhoging van de contributie tot € 8,00 per jaar met ingang van 1 januari 2003. Tot nieuwe leden van de kascontrolecommissie werden benoemd de heren H. Bollen, J. Jonkhout en M. Thijssen.Aftredende bestuursleden T. Huntjens – Bollen en H. Janssen werden bij acclamatie herkozen. De heren Sjeng Maassen, Paul Notten en Jacq. Tillie, vaste correspondenten van de Sjakel werden verblijd met een goede fles wijn als dank voor hun regelmatige bijdragen aan De Sjakel. Ook de schrijver onder het pseudoniem Mar/B zal binnenkort bezoek ontvangen. Het aantal abonnees van De Sjakel steeg licht. Gelet op de toenemende omvang van De Sjakel en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen (m.n. drukkerijkosten) zal een verhoging van de abonnementsprijs in 2003 welhaast onontkoombaar zijn. Het bestuur zal zich in de loop van het jaar 2002 nader beraden over dit punt en de abonnees tijdelijk hierover informeren. Nadat vertegenwoordigers van de diverse secties nog toegelicht hadden, hoe het daarmee gesteld is en een aantal suggesties werd gedaan voor excursies (die te zijner tijd aangekondigd zullen worden in De Sjakel), werd de vergadering gesloten.
In de pauze konden de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Het officiële deel van de bijeenkomst werd afgesloten met een videopresentatie van een film van de hand van onze oud-dorpsgenoot Ton Vrancken, thans wonende te Elsloo met als onderwerp de Geulse bossen doorheen de seizoenen.

(LvK). 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.