Heemkundevereniging Gl - Sjakel april 2000
 
 


De Sjakel
April 2000

In memoriam Piet Pinxt.

Op 26 maart 2000 is Piet Pinxt overleden, een man met in diverse functies grote verdiensten voor Geulle. Piet was vanaf 1970 raadslid en vanaf 1978 ook wethouder van de gemeente Geulle. Vanaf de herindeling in 1982 tot aan zijn plotselinge overlijden was hij raadslid van de gemeente Meerssen, van 1982 tot 1994 en van 1998 tot nu wethouder. Piet was vanaf zijn jeugd lid van vele verenigingen. Hij was onder andere één van de leiders van de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en lid van de drumband van fanfare St. Martinus.

Later was hij onder meer voorzitter van de Voetbalvereniging Geulsche Boys en nam hij zitting in vele besturen en comités, waaronder de VVV. In al die functies verzette Piet veel werk, mede in het belang van Geulle en zijn inwoners. Daarvoor mag de Geulse gemeenschap hem dankbaar zijn. Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht gegeven worden dit verlies te dragen. Piet, ruste in vrede.

Redactie
Nao de zandberg bie den Aelser duuker.

Soms trokke de Maaslengers wiejer van hoes. ö paar hauwe ondèk dat bie den Aelser duuker hwoig zandberreg laoge. Op tie plaats waor hondert jaor geleeje de spaordiek weggedreeve. Later bleek dat ônger daen diek ein dikke laog driefzand laog. Aan den achterkant van daen diek ligke väöl waterbronne, die allemaol baekskes vörme. En die baekskes maake allemaol saame ein grwoite baek, die door dae lange Aelser duuker ônger öt spaor door klaatert, um dan door ei zômpig stök bosj ziene waeg nao Aelse te zeuke.

Die verzakking waor ein waarsjuwing. De inzènjeure wiste dat hie get moosj gebäöre, angers zouw laater weer öt zellèfde kènne gebäöre. Doe woore grondbaoringe gedaon en zè ondègkde den driefzand. Dae moosj troet.

önne hauve berrèg woor oetgegraave. Al dae kiezel en zand dae oet tat grwoit laok kaom, woor es taengegewich aan den angere kant taenge den hwoige teluu van öt spaor opgelag. En zwoi waore die zandberrèg dao terech gekomme. Eine berrèg, dèn iëste, waor haos gans van kiezel en dao begôsjte al allerlei struuk op te greuje. Mèh den angere berrèg waor baovenop gans plat en kaal. Dae waor haos èlein mèr van gael en wit zand.

De jonges houwe ondèk tatste dao lekker langs tae helling umliëg kosj loupe en sprènge. Baovenop kôsjste önne aanluip maake, dan önne sprunk wie op ön skiesjans en dan kaomste maeters liëger zach in de witte zand terech. Sgoondès-smiddes trôkke veer nao den angere kant van öt kenaal nao de zandberrèg mèt man of ach. Dao woore de sjoon en zôkke oetgedaon en dan begosj de kompetiesje.

Dao woor gespronge , den eine nog wier es ten angere. Ze vlooge door de loch en kaome maeters liëger weer in de witte zand terech. Den eine deeg neet veur den angere ônger. Eederskiër kaome veer ö stökske liëger terech. Wie veer dao genog middigge geoefend hauwe woor öt tied um eine wedstried te hauwe. Wie veer dan heives ginge woor dègk gevreigeld wae de grwoitste sprunk gemaak hauw. Op önne middig moosjste veer dan ins laote zeen wat veer kôsjste. Umdat ich neet ein van de bèste sprèngers waor, moosj ich sjeidsrechter speele.

Ich hoofde niks nao te maete, ich hoofde èlein mèr hel op te tèlle, wie lang den echte sprunk doerde. En dao kôsjste veer beginne. Den eine nao den angere maakde önne grwoite aanluip, sprong en plofde sekonde later ônger in de witte zand. Sjus wie in ön tiedrit in de Toer de Fraosj moosj de bèste es lèste sprènge en dat waor mie jôngste broor. Dae naom eine aanluip, sprông, ich tèlde duudelik helop. Hae kaom öt wietste ônger in de zand terech neet op zien veut mèr op ziene kop. Hae bleef doe ligke zônger zich te verreure. öt gejuich van de angere stobde onmiddelijk en eederei rende de helling aaf. Dao laog de Witte, hae knipperde neet ins mèt zien ouge, wie veer häöm oet de zand trokke en op ziene rök lagte. Alles zaot vol zand zien naas, zien oire, zien ouge en zien witte haore. Hae waor ech bewusteloos. Veer pakde häöm bie errèm en bein en sjlèbde häöm nao de baek en lagte häöm mèt ziene kop vlak bie öt water. Ganse hampfele water vlooge euver zie gezich en inins ginge zien ouge aope en doe vroog hae: "wieväöl tèlle hauw ich" En doe zag ich: "De höbs gelök gat, de waors bienao oetgetèld." Nao dae malheur zin veer nwoits mië trökgegange.

Mar/B
Geulle 50 jaar geleden................
april 1950.

 • Eindelijk is het dan gelukt. De Geulse Boys werden kampioen in de 1e klasse dank zij een 2-1 overwinning op Schimmert. Het was een wedstrijd waarin Sjeng Ghijsen zich een klasse doelman toonde. Hij kon echter in de tweede helft niet voorkomen dat Schimmert de score opende en een 1-0 voorsprong nam. Hierna was het Geulse Boys wat de klok sloeg. In de 17e minuut gaf Väös Dohmen een prachtige pass naar Frans v.d.Akker die oerhard 1-1 liet aantekenen. Vijf minuten voor het einde bracht Pie Smitsman met een soloren de score op 2-1 voor de Boys en het kampioenschap was een feit.
 • De coloradokever is ook in Geulle actief. De gemeente wijst de aardappeltelers erop dat volgens art. 2 der Coloradokeverwet iedere aardappelteler verplicht is de kevers zo goed mogelijk te verdelgen. Men zij erop gewezen dat deze bestrijding op eigen initiatief moet plaats vinden. Tegen nalatigen kan proces-verbaal worden opgemaakt.
 • Het echtpaar J.Pluis-Smeets vierde op 15 april zijn gouden huwelijksfeest. Tevens had de huwelijksvoltrekking plaats van kleindochter Jeanne met de heer Jeurissen. Aan het feest werd geen openbaar karakter gegeven omdat moeder Pluis plotseling ziek werd. De feestviering werd beperkt tot de familiekring. Toch werden er nog vele gelukwensen ontvangen.
 • Het V.V.V. Geulle vergaderde met diverse zakenmensen. Vanwege het bestuur werd duidelijk een standpunt bepaald en doel en werkwijze uiteengezet. Met klem werd van bestuurszijde aangedrongen om met alle middelen te trachten excessen te voorkomen. De goede katholieke geest mag niet bedorven worden. Wat kleding en moraliteit betreft dient men streng en overbiddelijk op te treden. Ook mag men aan geen enkel persoon onderdak of slaapgelegenheid geven zonder dat men een kampeervergunning of kampeerpaspoort kan tonen. Ieder gezin make zich dit tot een stelregel want het is ook in uw eigen belang. Personen die logiesgelegenheid kunnen verstrekken kunnen hiervan opgave doen bij de secretaris de heer A.Baenens.
 • De gemeente krijgt 1580 m3 bouwvolume toegewezen van de Staatsmijnen bestemd voor particuliere woningbouw. Het bouwvolume wordt alleen aan inwoners verstrekt en zij moeten in de loop van het jaar met de bouw beginnen.


Hein Peters.
Politievaria

 • Tussen 5 en 7 februari werd van een bosperceel nabij de Groenstraat ongeveer 3,5 kub gekapt hout weggenomen.
 • Op maandag 7 februari werd tussen 11.30 en 12.30 uur een snelheidcontrole gehouden op Oostbroek, waarbij 32 processen-verbaal werden opgemaakt.
 • In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 februari werden een viertal paarden ontvreemd uit weilanden gelegen tussen de Scheerhuisweg, het Cruisboomveld en de Eikjskensweg. Vermoedelijk heeft men daarbij een trailer of aanhangwagen gebruikt.
 • Op vrijdag 11 februari vond er op de Poortweg een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een personenauto. De bestuurder van de vrachtauto, dacht dat hij niet door de toegestane tunnel kon en had toen de tunnel met de verboden richting genomen.
 • Op zondag 13 februari werden twee Franse voertuigen gecontroleerd op de parkeerplaats bij het Cruisboomveld. De inzittenden hadden een geringe hoeveelheid hash bij zich.
 • Op woensdag 16 februari vond er een autobrand plaats op de Snijderberg, waarbij het gehele motorgedeelte uitbrandde. Vermoedelijk een benzinelekkage.
 • Op donderdag 17 februari tussen 09.00 en 12.15 uur, werd uit een handtas een bedrag van ongeveer f.95,- ontvreemd op de Hussenbergstraat.
 • Tussen zaterdag 19 en zondag 20 februari werd vanuit een tuin aan de Hulserstraat een fiets ontvreemd
 • Op maandag 21 februari botste een bestuurder van een auto tegen een lichtmast op de Hulserstraat en duwde de auto vervolgens een parkeerplaats op. De bestuurder werd in zijn woning aangetroffen en na een blaastest bekeurd voor het rijden onder invloed van alcohol.
 • Op zondag 27 februari werd een Franse auto gecontroleerd op de parkeerplaats aan de Slingerberg. Bij de twee inzittenden werd een kleine hoeveelheid hash aangetroffen.
 • Tussen woensdag 8 en zaterdag 11 maart vond er een aanrijding met doorrijding plaats op de Markt.
 • Tussen vrijdag 10 en zondag 12 maart werd vanaf de oprit van een woning aan de Scheerstraat een fiets ontvreemd.
 • Op zondag 12 maart vond er te Brommelen een aanrijding plaats tussen een motor en een kinderwagen. De motor reed op de rijbaan en de oma wandelde met de kinderwagen over het fietspad. De bestuurder van de motor verloor de macht over het stuur en schepte de over het fietspad wandelende oma met baby. Oma en baby werden met lichte verwondingen overgebracht naar het AZM.
 • Op donderdag 16 maart vond er een aanrijding plaats op de Heirweg tussen twee bromfietsers. Een bromfietser reed de Heirweg in en moest uitwijken voor enkele personen die op de rijbaan stonden en reed tegen de uit de andere richting komende bromfiets.
 • In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 maart werd ingebroken in twee auto's op de Hulserstraat. Ontvreemd werden o.a. uit iedere auto een jas en uit een auto de hoedenplank plus boxen en autoradio.
 • Op dinsdag 21 maart werd op twee verschillende tijdstippen een snelheidscontrole op Oostbroek gehouden. In totaal werden 42 personen bekeurd voor te hard rijden.
 • Op vrijdag 24 maart vond er een aanrijding tussen een bromfiets en een auto plaats op de Essendijk. De bestuurder van de auto kwam vanaf een oprit en had de bromfiets niet gezien.
 • Op zondag 26 maart werd een bestuurder van een personenauto op de Graaf Wolter Hoenstraat bekeurd terzake het rijden onder invloed van alcohol.
 • Tussen zondag 26 en donderdag 30 maart werd vanaf een terrein aan de Kommelderweg een paardentrailer ontvreemd.
 • Op donderdag 30 maart tussen 10.00 en 11.30 uur werden kentekenplaten ontvreemd vanaf een auto op de Moorveldsberg.
 • Op donderdag 30 maart werd op de Gank een personenauto aangetroffen, welke was ontvreemd te Maastricht.


Gevonden: n.v.t.
Verloren: n.v.t..

Brig. Giesen
In de Heer zijn overleden:

 • op 12 maart 2000, Germaine Ramakers, geboren te Geulle, weduwe van Sjeng Klippert;
 • op 24 maart 2000, C. J. (Fien) Notten-Pijls van de Hulserstraat, weduwe van Sjo Notten, op 79-jarige leeftijd;
 • op 26 maart 2000, P.H.H. (Piet) Pinxt van de Hulserstraat, e/v Tiny Vranken, op 56-jarige leeftijd;
 • op 31 maart 2000, Lambert Philippens van de Heirweg, op 84-jarige leeftijd;
 • op 4 april 2000, F.J. (Fer) Kusters e/v Gerda Bergholtz, op 59-jarige leeftijd
 • op 7 april 2000, Guus Lahaye, e/v Liesbeth Ghijssen, van de Past. Swelsenstraat, op 52-jarige leeftijd.
Geullenaar commandant Duits-Nederlands Legercorps

Onlangs werd bekend dat de in Geulle geboren en getogen M.L.M. (Marcel) Urlings, een zoon van de momenteel in Elsloo wonende Bertha Lemmens en de enkele jaren geleden al weer overleden Math Urlings, oud-hoofd van de inmiddels 50-jarige Basisschool St. Jozef van Waalsen, op 22 maart 2000 de Duitse Luitenant-Generaal K. Oltmanns is opgevolgd als Commandant van het Duits-Nederlandse Legercorps. De overdracht heeft met veel ceremonieel vertoon plaatsgevonden in het Duitse Munster.

Het Legerkorps maakt deel uit van de Main Defence Forces van de NAVO en kan worden ingezet ter verdediging van het NAVO-grondgebied tijdens crisisbeheersings-en vredesoperaties voor humanitaire en VN-opdrachten. Verder kan de staf van het Legerkorps worden ingezet voor de West-Europese Unie en kunnen de eenheden ook nationale taken verrichten, zoals het bieden van hulp bij overstromingen.

Het Duits-Nederlandse Legerkorps, dat op 30 augustus 1995 werd opgericht, telt 58.000 militairen, welk aantal in crisis-omstandigheden kan worden uitgebreid tot 81.000 militairen.

Voor zijn benoeming tot Commandant van het Duits-Nederlandse Legercorps was Marcel Urlings Plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten en tevens Inspecteur Reserve Personeel Koninklijke Landmacht.

Marcel Urlings heeft na zijn opleiding aan de KMA in Breda een steile militaire carrière doorgemaakt, die hem tot nog toe tot de rang van Luitenant-Generaal heeft gebracht.

Met zijn 49 jaar is hij een van de jongste 3-sterren-generaals die ons land rijk is. Marcel is getrouwd en heeft een vrouw en drie kinderen. Marcel, proficiat met je benoeming en nog meer succes voor de toekomst gewenst. Geulle is trots op je.

Redactie
Basisschool St. Joseph van Waalsen 50 jaar jong

Op 5 en 6 mei a.s. gedenkt de Basisschool St. Jozef van Waalsen dat zij 50 jaar geleden werd opgericht. Op de 5e mei vieren de (huidige) schoolkinderen feest, met een ballonwedstrijd, een sprookjestocht, een gezamenlijke lunch en de opvoering van de Musical "Jan Klaaassen in Speelgoedland", terwijl op 6 mei het navolgende op het programma staat:
 • van 13.00 tot 16.00 uur is er "open huis"
 • van 18.00 tot 20.00 uur is er een receptie in "De Kollekamp"
 • om 20.00 uur trekking van de loterij ten behoeve van de aanschaf van computers en een optreden van een HAFA-orkest
 • van 20.30 tot 01.00 uur een reünie voor alle oud-leerlingen, oud-leerkrachten, bestuursleden van het schoolbestuur, schooladviescommissie, ouder- en medezeggenschapsraad, plaatselijke sectie en alle ouders die willen komen.

  Giften voor het jubileumcadeau (de aanschaf van multimedia-computers) kunnen nog worden overgemaakt naar Rabobankrekening nr. 11.65.13.179 t.n.v. de Schooladviescomissie St. Joseph, onder vermeldng: "bijdrage 50 jaar".
Enkele gegevens over "50 jaar basisschool St. Jozef"

Na oprichting van het Rectoraat Waalsen in 1947 stichtte het toenmalige kerkbestuur op 6 januari 1950 aan de Hagedoornweg een lagere school voor jongens en meisjes. De St. Jozefschool startte met 95 leerlingen in drie combinatie-groepen. Het gebouw bestond uit 3 lokalen en een gymzaal, die tevens dienst deed als zanglokaal. In 1959 werden er drie lokalen bijgebouwd, waarvan twee lokalen bestemd waren voor de kleuters.

In 1963 werd tegenover de St. Jozefschool door het kerkbestuur een nieuwe kleuterschool gebouwd. Op 1 augustus 1985 werden de kleuters wederom ondergebracht in de St. Jozefschool en vanaf die tijd spreken wij van de Basisschool St. Jozef. De school is een katholieke school die openstaat voor iedereen die zich hier thuis voelt. De school telt momenteel 140 leerlingen, voorwaar een respectabel aantal, vooral dank zij enkele uitbreidingen in het kader van het bestemmingsplan. Viel de St. Jozefschool aanvankelijk onder de Stichting Katholiek Onderwijs Meerssen, sinds 1 augustus 1999 behoort de school samen met nog 21 andere basisscholen, waaronder ook School In het Riet, tot de Stichting Ambiorix voor Katholiek Primair Onderwijs, gevestigd te Voerendaal. De Stichting Ambiorix kwam tot stand door een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Meerssen met een viertal andere stichtingen voor katholiek onderwijs.

De St. Jozefschool heeft slechts twee directeuren gekend, te weten P.M. Urlings (1950-1976) en L. Martens (1976 tot heden). De andere leerkrachten - al dan niet tijdelijk - waren in volgorde van benoeming:
G.C. Bronneberg, M.J.L. Carboex, J.C.J. Ramakers, Zr. Jeanne, Zr. Henriëtte, Zr. Imelda, F.X.J. Jansen, M.E.G. Notten, M.J.L. Leinders, A.M.C. Lemmens-de Koning, M.C.J. Hennekens-Duisings, L. Peerbooms, J. Severijns, J.M.V. Koks-Widdershoven, A.M.C. Pinckaers, A.M.C. Neven, I. de Wit, W.Schreurs, L.A.M. Rodigas, A.J.P.M. van Gisbergen, P. Lemmens, H. Defauwes-Claessen, A. Bouwens, J. Colson en D. Schnackers.

Na de integratie van de kleuterschool en de lagere school in augustus 1985 komt er nog een leerkracht bij en wel I. Zinzen-Cuijpers, die reeds vanaf 1959 als kleuteronderwijzeres werkzaam was. Voor 1985 hebben ook nog een tijdje als kleuteronderwijzeres aan de afzonderlijke kleuterschool gefungeerd: Annie Notten, Thea Baenens en José Pluijmaekers.

Het huidige team bestaat uit:
 • L. Martens, directeur
 • L. Rodigas, plv. directeur en leerkracht voor de groepen 7 en 8
 • J. Colson, leerkracht voor de groepen 5 en 6
 • I. de Wit, leerkracht voor de groepen 3 en 4
 • I. Zinzen-Cuijpers, leerkracht voor de groepen 1 en 2
 • D. Schnackers, leerkracht voor groep 1.

Daarnaast zijn er dan nog als niet-onderwijzend personeel te vermelden:
de hulp-concierge, J. Muitjens en de interieur-verzorgster P. Towsend-Jagtman.

S.W., (aan de hand van door L. Martens aangereikt materiaal)
Puntje onderhoud.

Sjakelaer is eerder een natuurliefhebber, dan een natuurkenner. Hij vindt het daarom sjiek dat langs een groot deel van Oostbroek en de Andreas Sauerlaan een nieuwe haag wordt geplant. Wat voor een haag dat is, weet Sjakelaer niet, zo'n kenner is hij, zoals gezegd niet. Dat zien we wel als het geheel in het groen staat. Minder ingenomen is Sjakelaer met de toestand van de Andreas Sauerlaan. Bezoekers van Geulle hebben die straat wel eens de mooiste laan van Geulle genoemd. Diezelfde laan ligt er nu beroerd, ja zelfs mishandeld bij: de bermen platgereden en vol afgewaaide takken, grote uithollingen overdwars, de littekens van de Waterleiding ongegeneerd zichtbaar en ga zo maar door. Het ergste is het bij de parkeerplaats: de afrastering is op veel plaatsen stuk, het zwerfvuil en de afgewaaide bladeren liggen een halve meter hoog tegen de omheining van het voetbalveld.

Sjakelaer weet niet wie verantwoordelijk is, maar er moet iets gedaan worden. Een taak voor de gemeente of zit dat nog ergens in de planning? Nee toch, bladeren die er in april nog liggen, terwijl ze in oktober afgewaaid zijn, dat kan toch geen kwestie van slechte planning zijn, dat is gewoon achterstallig onderhoud. Sjakelaer maakt zich daar druk over, wie nog meer ?

Sjakelaer
Heemkunde en ons bos.

De Heemkundevereniging houdt zich in het kader van haar taken ook bezig met de bossen rond Geulle. Onlangs heeft een werkgroep namens de vereniging contact gezocht met Staatsbosbeheer met het verzoek om overleg over twee zaken, te weten het knotten van bomen en de uitzichtspunten. Overal in het bos komt men van oudsher knotbomen tegen, soms solitair, vaak in een lange rij langs een wat hoger gelegen bospad. Tot omstreeks 1950/1955 werden die bomen om de zeven jaren geknot, zulks in het belang van de zogenaamde gerief-hout-opbrengst. Met het vervallen van de economische noodzaak is ook een eind gekomen aan de periodieke kap. Daardoor worden de takken te zwaar voor de onderstam van de bomen en leggen die bomen, vooral bij stormen, nogal eens het loodje. Deskundig onderhoud is dan ook nodig om de bomen te kunnen behouden.

Daarnaast konden we jarenlang na iedere houtkap lange tijd genieten van mooie uitzichten, zelfs vergezichten, niet alleen op Geulle-beneden, maar tot ver in de Belgische Kempen toe. Dat uitzicht en die vergezichten behoren tot het verleden. De werkgroep wil met Staatsbosbeheer bespreken wat hieraan te doen is. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Redactie
Agenda van de heemkundevereniging

 • Woensdag 17 mei 2000: Werkmiddag Heemkundevereniging in verenigingslokaal "De Gruffeldwois" (basisschool In ‘t Riet, Hulserstraat) van 14.00 tot ca 17.00 uur. Activiteiten: krantenknipsels, boeken, foto's rangschikken, uitzoeken, beschrijven en wat dies meer zij. Interesse ? Voor inlichtingen: secretaris Truia Huntjens-Bollen, 043-3649582 enne ........ De koffie staat klaar en u bent meer dan van harte welkom !!
 • Zaterdag 20 mei 2000: Rondleiding Centre Ceramique Maastricht.
 • Rondleiding door Dr. W. Kuiper, directeur CC (Stadshal, Stadsbibliotheek en Stadsarchief). Aanvang 10.00 uur. Aanmelden via telefoonnummer 043-3646690, vóór 12 mei 2000. Nadere informatie over vervoer en vertrek na aanmelding.
Brieven van Pieke jr.

Dag mense van Geul, hier weer een brief van uw Pieke jr. uit de Piemelehoek.
Het weer is wat beter geworden en Harie is al stevig bezig geweest in de moestem: hij stond gespannen wie een flitsboog over de schup en toen is hem zijn broekebaam geknapt. Maar de eerstelinge zitte al in de grond, dan hebben we tenminste nieuwe eerrappele met de kermis, dat hoort bij een kermismiddig, zegt Harie. En ook de errete zijn al geplant en nu nog de sjalotte. En de Noonk zit erbij en kijkt ernaar. Er kwam ook een troep duiven over en toe zei Harie tegen de Noonk: "Kijk, die kunnen ze nog op Dax poele, maar jou niet meer". En de Noonk is zich toen van gif maar een drupke gaan pakke op de keldertrap.

De Noonk was ook in de kerk gewees en daar was ene, die normaal altijd met de auto komp, en die was nu te voet en toe Harie met de brommer zich ene wilde gaan pitse ergens onder aan de berreg, zei de Noonk tege hem dat hij maar moes oppassen, anders moest hij straks ook te voet naar de kerk en zo.

Aan de kerk staat een dikke boom op de plei en daar staat een bank omheen. Toen ik aan de Noonk vroeg waarom ze die bank daar gezet hebben, zei hij dat dat was voor die van de Maas om daar te vergaderen, maar dan zitte ze wel met de rug op mekaar aan. Ze zien zich wel niet, maar ze bette wel, zegt de Noonk, want het kruit staat zo hoog dat het bijna boven de bank uitkomt. Dat komt misschien omdat ze te weinig kanonniers hebben, zegt Harie. Dat kan de Noonk dan mooi tege de Burger zeggen als die op huisbezoek komt met zijn vethouders en ik mag mee en ik zal jullie de volgende keer eens vertellen wat daar allemaal van de rek is gekoome. Maar nu staat het eten klaar en we krijgen sjorseneren en dat vind ik gaar uit niet lekker maar ik wil gene herrie met Marie, dus ....Adië en de groeten van Pieke jr. uit de Piemelehoek.Oplossing foto Sjakel maart 2000

De foto in de Sjakel van vorige maand was een foto van de 2e klas van lagere school St. Jozef uit 1959. Er waren een vijftal inzenders. De winnaar hiervan is geworden: Annie Jacobs - Bouwens, van Aan de Maas 43. Zij zal binnenkort een heerlijke vlaai ontvangen.

De oplossing is als volgt:
1e (bovenste) rij van links naar rechts:
 • Lea Simonis, Ellie Keysers, Riet v.d. Ven, Nellie Kusters, Gemma Pallada, Richard Janssen, Jules Wolters, Jean Jonkhout, Theo Engelen.

2e rij van links naar rechts:
 • Marie-Therese Philippens, Truus Raeven, Hilda van Oppen, Martha Spee, Tiny Peukens, Maria Kurvers, Bernadette Ramakers, Marleen Kurvers, José Simonis, Mieke Notten, Annie Bouwens, Juffrouw May Lemmens.

3e rij van links naar rechts
 • Jean Vranken, Rene Muyters, Frans Lemmens, Martin Janssen, Jo Lahoye, Bert Dolmans, Victor Pinckaers, Jos Swelsen.

4e rij van links naar rechts
 • Guus Roumans, Jean Vossen, Jan Muyters, Frans Bruls, Jos Freens.
Diamanten paar Aan de Maas.

30 maart j.l. was het 60 jaar geleden dat Graadje Franssen en Tina Leclair in Heer in het huwelijk traden.
Ze hadden zich 6 jaar eerder in Danssalon Italia op de september kermis in Maastricht leren kennen. Graadje was helemaal vanuit Catsop, waar hij woonde, met de fiets naar Maastricht gegaan. Deze tocht zou hij na deze dag nog vele malen maken.

Toen ze in 1940 trouwden had Graadje geen bruidsboeket bij zich, hier had Tina echter op gerekend en ze had zelf al een mooi bruidsboeket met witte tulpen gekocht. Ze zijn toen in Geulle komen wonen namelijk bij Sjirke Muitjens, hier hebben ze 2 jaar gewoond waarnaar ze naast het vroegere Wilde Westen zijn gaan wonen (tegenwoordig Processieweg). Na 22 jaar zijn ze naar Aan de Maas verhuisd waar ze tot op de dag van vandaag nog altijd wonen. Tina en Graadje kregen drie kinderen, twee jongens en een meisje. Inmiddels is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Graadje's werk loopbaan begon bij fabriek Garee in Beek, hier maakten ze rol-, rook- en pruimtabak. Hierna heeft hij meegeholpen het Julianakanaal te realiseren. Hij was hier stoker op de locomotief. Na 4 jaar werkeloos te zijn geweest vertrok Graadje in 1939 naar de Maurits, hier heeft hij met een onderbreking van 4 1/2 jaar tot 1966 gewerkt. Tijdens die onderbreking heeft hij in Bemelen in een mergelgroeve en bij Ankersmit in Borgharen gewerkt. Vanaf 1966 toen hij met pensioen ging, bracht hij tijdschriften en folders rond in Geulle. Vanaf 1975 zijn dit nog alleen de folders die hij tot op de dag van vandaag nog altijd rondbrengt.

De grootste hobby van Graadje was voetballen, voetballen en nog eens voetballen. Zo is hij ook in Geulle terecht gekomen. In Elsloo was nog geen voetbalclub en via Hub Dohmen waar mee hij samenwerkte kwam hij bij de Geulsche Boys terecht. Graadje mocht van zijn ouders niet voetballen, dus dat moest allemaal stiekem gebeuren. Hij moest zondags wel op tijd in het Lof zijn dus zo vlug als de wedstrijd was afgelopen sprong hij op zijn fiets en vloog naar de kerk in Elsloo. Maar liefst 27 jaar heeft hij bij de Geulsche Boys gevoetbald. In andere hobby waren zijn duiven.

Tina heeft van haar 12de tot ze ging trouwen "gediend" in Maastricht. Echte hobby's heeft Tina niet, het grootbrengen van haar kinderen was haar grootste zorg. Tina en Graadje zijn al vanaf de oprichting lid van de Sjakel. De redactie van de Sjakel en het bestuur van de Heemkundevereniging wensen hen en hun familie nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Maurice Wouters.
Gerda

Jij lag, o zo breekbaar,
in een bed bij het raam.
Jij had gelijk:
na Lieske kunnen jullie
mijn afscheid bezingen.

Een open plek op de tweede rij,
jij zong eerste, dan weer tweede stem.
Wat je zong kende je perfect,
al moest je zo af en toe
er aan herinnerd worden
welke stem je zong.
Ernstig luisterend naar anderen
ad rem bij de repetities,
wanneer de dirigent te snel dacht
dat de partij er in zat.

Gerda, je hebt laten opschrijven,
Wat we zouden zingen
Je genoot van het lied:
"Je voudrais Jesu sur la route"
We weten dat je deze route
genomen hebt, plotseling
ons in verbazing achterlatend.

Gerda, jij blijft in ons hart,
de altijd goed geklede dame,
bereid om altijd mee te zingen,
aandacht voor wat er gebeurde
in eigen omgeving.

Als je nu bij de volle zon,
van een eeuwig bestaan
je auto parkeert en
tevreden over je stuurmanskunst
binnengaat bij je man,
dan mogen we hopen
dat het goed is,
dat je leven op deze manier geëindigd is;
Snel, tijd en ruimte verliezend,
zonder pijn, ons pijnlijk
duidelijk makend wat de door doet.

Gerda adieu, we komen je af en toe begroeten
op de dodenakker, Rust in vrede
en doe Lieske de groeten!

John Schreurs, dirigent
Prins Peter I kijkt terug op het carnavalsseizoen 1999-2000

Op verzoek van de redactie van De Sjakel hield Peter Troquete van Aan de Maas een soort dagboek bij van wat hem zoal is overkomen als Prins Carnaval in het carnavalsseizoen 1999/2000. Een uittreksel uit dit dagboek volgt hieronder. Wellicht dat zijn opvolger(s) er zijn (hun) voordeel mee kan (kunnen) doen.

De laatste jaren zeker heeft de carnavalsvereniging blijkbaar geen gebrek aan goede kandidaten-prins carnaval. Peter werd zo'n drie jaar geleden benaderd om prins te worden. Peter gaf toen te kennen wel millennium-prins te willen worden. In het najaar van 1999 werd Peter opnieuw benaderd om prins te worden in het carnavalsseizoen 1999-2000. Peter zei toen - in goed overleg met zijn vrouw Marie José - definitief ja, niet wetend wat hem vanaf dat moment te wachten stond.

Peter en Marie José hadden wel ja gezegd, doch wat zou hun zoon Remco van 4 jaar zeggen? Kinderen hebben gewoonlijk een heel andere voorstelling van prinsen en prinsessen. Die wonen toch in een kasteel! Remco huilde dan ook tranen met tuiten toen hij te horen kreeg dat zijn mam en pap prins en prinses zouden worden, er vast van overtuigd dat die dan op een kasteel moesten gaan wonen. Toen hem duidelijk was gemaakt dat dit laatste niet het geval was en dat zij met hun drietjes bij elkaar zouden blijven wonen Aan de Maas, was het (kinder)leed spoedig geleden.

Toen dat allemaal "geregeld" was, kwam het erop aan om niets te zeggen aan wie dan ook.

Alles moest "top secret" blijven tot op het moment, waarop de nieuwe prins "onthuld" zou worden. Dat dit niet altijd eenvoudig was bewijst het volgende.
Een dikke week voor de "uitroeping" waren Remco en zijn moeder bij de kapper. Opeens vraagt de kapper - zonder ook maar iets te weten - aan Remco "en jong, weurt diene pap prins?".
Geschrokken kijkt Remco naar zijn moeder en weet zich geen raad; het huilen staat hem nader dan het lachen, doch hij laat niets los. Ai, denkt de kapper, dat was een gevoelige vraag.

De dag van de "oetrooping" is aangebroken. Geheel ontspannen wachten Peter en Marie-José het "grote moment" af. Dan is het eindelijk zover. De nieuwe prins en prinses treden voor het voetlicht en een storm van bijval van de vele toeschouwers is het gevolg. Wat een heerlijk gevoel om bij het begin van je "ambtsperiode" zo positief te worden ontvangen. Zonder enige ervaring werd hierna doorgevierd tot in de late uurtjes en toen bleek dat een "goede ondergrond" een eerste vereiste is om een hele dag "overeind" te blijven. Nagenoeg alle keren dat hierna moest worden "opgetreden" werd dan ook gestart met een ondergrond van "sjpek en ei".

Een eerste leuke ervaring was het om als prins en prinses het bal te mogen openen op 20 november 1999. Op 27, 28 en 29 november 1999 vond in Ransdaal het inmiddels ook al weer traditie geworden kennismakingsweekend plaats. Met een behoorlijke griep met 40 graden koorts en met de nodige antibiotica kwamen we met de auto na een speurtocht in Ransdaal terecht. ‘s Anderendaags ging het gelukkig steeds beter met de patiënt. Begonnen werd met een zeskamp, waarna het ‘s middags richting Industrion Museum in Kerkrade ging. ‘s Avonds - tijdens het gourmetten - wordt er op de deur geklopt en verschijnt Sinterklaas (Peter Thijssen) en zijn Zwarte Piet (Henk Mullenders) in de deuropening, Na vijf minuten wederom klop, klop, klop en nu staat er nog een Sinterklaas (Peter Claus) in de deuropening. Weer vijf minuten later staat er zelfs een derde Sinterklaas (Peter Janssen) aan de deur te kloppen om binnengelaten te worden.

Op zondagochtend was er eerst een wandeling met speurtocht. Na de lunch ging het dan met de auto terug naar Geulle, alwaar "in de tempel" nog tot in de kleine uurtjes werd gefeest.

(wordt vervolgd)
 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.