Heemkundevereniging Gl - Sjakel april 2003
 
 


De Sjakel
April 2003


Geulle in vroeger tijden.

54. De voormalige schutterij.

De carnavalsoptocht heeft mij het onderwerp geleverd van dit verhaal. In die stoet was een prachtige wagen met een grote groep te bewonderen welke als motto had “ De Geulse schutterij Sint Lazarus “.
Daarom dit keer iets over de schutterij die eeuwen geleden in ons dorp actief is geweest. Iedere gemeente van enige omvang en zeker een heerlijkheid waar een schepenbank gevestigd was ( zoals bijv. Geulle ) had een schutterij. Tot de taken van een schutterij behoorden:
- Zorgen voor de openbare veiligheid zowel bij dag als bij nacht.
- Het uitvoeren van patrouilles in gevaarlijke en onrustige tijden.
- Het opsporen van misdadigers en het weren van verdachte personen.
- Het bewaken van gevangenen en hun vervoer naar andere plaatsen.
- De beul behulpzaam zijn bij executie van ter dood veroordeelden.
- Het handhaven van de openbare orde bij feestelijke gelegenheden.
- Het begeleiden van de Sacramentsprocessie.
- Het oefenen in de schiet- en krijgskunst.
- Het vogelschieten, het organiseren van schuttersfeesten etc.
Uit de archieven is helaas niets te vinden over de oprichting en het einde van de schutterij. Het is jammer dat de vlag evenals de koningsplaten en de schuttersboeken niet meer te vinden zijn. Zo zijn de roemrijke daden van dit eeuwenoud gezelschap in vergetelheid geraakt.
Uit de oude registers en archieven is wel nog wat informatie terug gevonden over handelingen van de voormalige schutterij van Geulle. Zo staat in het gichtregister dat eind december 1674 een zekere Jan Meyers in hechtenis was genomen en daarna door de schutters bewaakt werd. Per dag is precies bijgehouden wat dat aan kosten met zich meebracht. De meeste uitgaven werden besteed aan bier voor de schutters en eten voor de gevangene.
In 1681 had Jan Lysen bijgenaamd Bosjanneke iets lelijks uitgehaald waarop een zware straf stond. De schout was hier achter gekomen en had hem voor de schepenbank gedaagd. Maar Bosjanneke had onraad geroken en was gevlucht.
Dus kregen de schutters opdracht om op Jan Lysen te letten en hem zo snel mogelijk te arresteren.

In de registers van onze buurgemeente Elsloo is in 1699 een opdracht aan de schutterij van dat dorp vastgelegd. Zij moesten in actie komen ter gelegenheid van de grote Sacramentsprocessie van de Sint Martinusparochie van Geulle.
Dat was toen inderdaad een grote processie. Vanuit de kerk aan de Maas ging men naar Terhagen en Catsop om via de Horst(erweg) en de Scheer naar de Cruisboom te trekken om daarna over de Snijdersberg naar de kerk terug te keren. In die opdracht van de toenmalige kasteelheer van Elsloo staat onder meer: “ Als de processie om de Horst zal gaan, moet de schutterij zich op het Keerbunder opstellen. Dit is gelegen onder Geulle recht tegenover de Cuyl
“ de Wijnkelder “ genoemd. Daar dan de schutterscedule aflezen zoals dit sinds onheugelijke tijden gebruikelijk is en op 14 juni 1699 op klein kermisdag nog gebeurde. De hierboven beschreven plaats ligt een paar honderd meter ten oosten van de Scheer in Hussenberg aan een nu doodlopende weg. Vroeger was dit een doorgaande weg die de Koelweg werd genoemd. We vermoeden dat de schutterij van Elsloo in 1699 daar haar opwachting kwam maken om hulde te brengen aan de processie en aan de schutterij van Geulle.
Ook in ons dorp werd vroeger jaarlijks de grote schuttersdag gevierd met een schuttersfeest of met het vogelschieten. Na de optocht en de exercities werd het feest besloten met een flinke slok bier. En ondanks dat de schutters echt wel wat gewend waren, steeg hun dan vaker het bloed naar het hoofd. De koppen raakten verhit en de tongen kwamen los. Dan werden oude vetes en beledigingen opgerakeld. Dit leidde vaker tot hevige ruzies en kloppartijen. Meestal resulteerde dit tot een zaak voor de schepenbank. In 1730 is zo een kwestie vastgelegd tussen eiser Peter Pipers en de aangeklaagden Corst en Jan Gysen.
In 1735 is in de nacht van 14 op 15 juli de Luipertshof gelegen te Moorveld
Ulestraten geheel afgebrand. Die grote boerenhof was eigendom van de
toenmalige graaf van Hoensbroek-Geulle en werd gepacht door Christoffel Horneck die gehuwd was met Elisabeth Schelsen. Omdat men vermoedde dat opzet in het spel was en voor herhaling vreesde, werd gedurende 6 maanden een schutterswacht ingesteld door de korporaalschappen van Geulle, Bunde en Ulestraten “ op poene van een patacon van ieder die zich daar wederrechtelijk aan onttrok “. De vrees voor herhaling was aannemelijk omdat men gedreigd had opnieuw de Luipertshof en ook de Moorveldshof, de molen en zelfs het kasteel van Geulle in brand te steken.
In het jaar 1870 was de schutterij rustend. Ze werd sindsdien alleen opgeroepen bij speciale gelegenheden, zoals het inhalen van een nieuwe burgemeester of de installatie van een nieuwe pastoor.
Archie Varis

Bron:
Uit Geul’s verleden. (1926)


Nuuts van Zaate Hermenie "Laot Mèr Gaon"

Bie deze wille veer gans Gäöl bedanke veur de spontaan reacties en sjwoin dankbetuiginge wat veer höbbe gekrege met de vastelaovend en het ganse aafgeloupe vastelaovends-seizoen.
In 't biezunger wille veer de groite bök, "De Bokkerieërs", bedanke veur de 'Bokkespang' welke tot groite verrassing en bliedschap aan ozze muzikale leider en mede-oprichter, Jos Roumans, oetgereik woor.
En auch de samewerking met de klein bök, oftewaal "De Bökskes" waor geweldig good.
De zaate hermenie is met plezeer veur uch opgetrooje zwoi deks es kôsj aafgeloupe jaor. Tösje alle vastelaoves- spektakel door zelfs auch nog es Kaers-mennekes en vruike op de bejaarde-Kaersmésmiddich en veur en nao de nachmes baove en onger bie de kerk Kaers-leedsjes gespeeld. Nao de optoch maondig waore veer weer hartelijk ontvange door Math & Doris in 'Auwt Gäöl' alwo veer 't zonger geluidsboxe meh met volle petaj blaosmuziek same zeer gezellig maakte.
Tot volgend jaor zouwe ver zekke.
Och jao, veer zoue 't vergaete, umdat veer de waek veur vasteloavend onverwacht eine daag vrie waore höbbe veer dit verplichte gemis dik gecompenseerd door ein allerjetzte zeer geslaag 'live' radio-optreije in "de Keizer" geregeld door RME-Maerse op de donderdich veur vasteloavend.
Zôndigmiddich nao vasteloavend moagde veer alweer aantreie umdat ein van os allerbeste supporters 65 jaor woor en os al jaore geleeje via de serenade-aktie gesteund hou en noe moagde veer aantreije um die serenade waor te make. Es speciaal verjeurdaags-verrassing is de feesteling, Annie van Lochs, toen oetgekooze tot beschermvrouwe van Laot Mèr Gaon via ein speciaal oorkonde. Proficiat Annie.
Zwoi noe zin veer oetgekald. Wilt geer auch bie os club veur te blaoze, trommele, tamboerijne of os gewoon steune in daad of woord of höb geer nog ein auwt instrument of trumke veur os op de zölder laot 't os weite, neet lang helle mèh begin te belle: Jos Roumans 043-3649131 en/of Marie-José Duijkers : 043-3640394
LMG oftewaal de gezelligste zaate hermenie van en veur gans Gäöl ,dus Laot Mèr Gaon.


Een gouden paar op Westbroek.

Het was 7 april j.l. 50 jaar geleden dat het huwelijksbootje van Hub Kersemakers en José Smeets het ruime sop koos. Hub werd 15 november 1929 in Ulestraten geboren in een gezin van 3 broers en 2 zussen. Na een opleiding voor leraar aan de rijks- kweekschool in Maastricht, ging hij werken als leraar muziek en algemeen vormend onderwijs in het verre Almelo. Hub werd hier tevens directeur van 3 fanfares en 1 harmonie. Muziek zat Hub in het bloed, hij speelde dan ook vroeger saxofoon bij de fanfare van Ulestraten. Na hier twintig jaar gewerkt te hebben (van 1950-1970), vertrok het gehele gezin naar Zaandam waar Hub directeur werd van een mdgo-school. Hiermee ging een grote wens in vervulling namelijk “baas” van een eigen school. In 1989 ging hij met de vut en vestigde de familie Kersemakers zich bij ons in Geulle.
José is een van de 7 dochters van kapper Smeets op de Stationstraat in Meerssen. José ging eerst naar de mulo op de Beekstraat in Meerssen. Hierna ging zij ook het kappersvak in en haalde haar kappersdiploma en het middenstandsdiploma. Later ging ze ter vervanging van 3 maanden werken als administratief medewerkster bij haar man op de school. Deze 3 maanden werden echter 12 jaar.
Al op zeer jonge leeftijd (14/15 jaar) leerden Hub en José elkaar kennen. Hub gaf met de fanfare een concert in Ulestraten, na dit concert werd een toneelstuk opgevoerd. De vader van José zorgde voor de grime en José was meegekomen. In het begin was het niet meer dan een “muulke” op de wang. Later toen het serieuzer werd zorgde vader Smeets er voor dat het niet te laat werd. Als de 6 vrijers in de gang afscheid namen van hun meisje en de klok sloeg 22.00 uur, dan deed hij de voordeur open en zei:” Het is een mooie sterrenhemel buiten, mooi weer om te fietsen”. Dan wisten de vrijers dat het tijd werd om op te stappen.
Het gezin werd gezegend met 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon en met 8 kleinkinderen. Helaas is hun zoon reeds op jonge leeftijd (38 jaar) overleden.
“ Als we niet meer werken dan wil ik fruitbomen en schapen hebben” zei Hub altijd. De fruitbomen zijn er niet gekomen de schapen echter wel. En hoe!! Hub fokt nu al vele jaren schapen van het ras Clum Forest. Hiermee heeft hij al vele prijzen gewonnen. Hij is zelfs Nederlands kampioen geworden. Hij is ook bestuurslid van de vereniging van buitenlandse schaapsoorten. Hub hoopt nog vele jaren met deze hobby door te gaan.
Lezen, wandelen en bridgen bij de bridgeclub in Meerssen zijn de hobby’s van José.
Samen hebben ze zich de geheimen van de computer eigen gemaakt, waar ze ook veel plezier aan beleven.
Sjakellid zijn ze al sinds ze hier in Geulle kwamen wonen.
Het feest werd 5 april j.l gevierd in het bijzijn van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.
Namens de Sjakel en de heemkundevereniging wensen wij Hub en José nog vele gezonde en gelukkige jaren.

W.R. en M.W.


Geulle 50 jaar geleden
April 1953….

- De heer J. Thijssen aan de Kerk is bezig met de bouw van een concertzaal te Hulsen tegenover het klompenfabriekje van de heer Louis Thijssen. Het betreft hier een zaal met café en woonhuis. Het werk is opgedragen aan een aannemer uit Houthem -Valkenburg.

- Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur hoopt het V.V.V. afd. Geulle een aantal rustbanken te plaatsen op verschillende mooie plekken in de gemeente. De banken zullen zodanig geplaatst worden, dat men tevens een mooi uitzicht heeft over het Belgische Kempenland en Maasvallei.

- De Gemeenteraadsverkiezingen.
Op 27 mei zullen de gemeenteraads-verkiezingen gehouden worden. Voor Geulle zijn de navolgende lijsten ingediend:
Lijst Thijssen: Thijssen, J.J.G., Oostbroek
Kengen J.M.J., Westbroek
Lijst Thijssen: ThijssenJ.H.L. aan de Maas
Janssen P.H., Oostbroek
Lijst Kurvers: Kurvers H.W., Oostbroek
Dohmen Jac., Aan de Maas
Smeets J.J.L., Brommelen
Troquet J.L., Aan de Maas
Paulissen L.J., Westbroek
Lijst Muytjens: Muytjens P.H., Broekhoven
Jonkhout J.H., Moorveld
Martens J.H., Hulsen
Lijst Sassen: Sassen H.P.J., Snijdersberg
Zeegers J., Hussenberg
Bergholtz J.B.L. Oostbroek.

Hein Peters
In de heer zijn overleden

- Op 19 maart 2003 Iet Freens, weduwe van Harie Roumans, in de leeftijd van 79 jaar, Huize Ave Maria, voorheen Aan de Maas en Pastoor Smeetsstraat.

- Op 21 maart 2003 Sjo Ramakers, echtgenoot van Leonie Janssen, in de leeftijd van 94 jaar, Hulserstraat 40

- Op 3 april 2003 te Maastricht Sophie Mesters, echtgenote van Guus Muijtjens, in de leeftijd van 73 jaar.

- Op 4 april 2003 Marieke Jonkhout, huize Ava Maria, in de leeftijd van 78 jaar.

- Op 15 april 2003 te Geulle Graatje Franssen, echtgenoot van Tina Leclaire, Aan de Maas 20, in de leeftijd van 89 jaar.

- Op 16 april 2003 te Geulle Lei Ghijsen, echtgenoot van Rosa Janssen, Hussenbergstraat 33, in de leeftijd van 83 jaar.

- Op 16 april 2003 te St. Jans-Geleen Julia Kurvers, weduwe van Pierre Renkens, in de leeftijd van 82 jaar.

- Op 18 april 2003 te Avé Maria, Harie Vossen, echtgenoot van Tilla Pallada, in de leeftijd van 88 jaar.

 

Kwartierstaat van A.C. Kengen, in leven pastor van de parochie van het H. Hart van Jezus te Caberg-Maastricht door A.M.A. Maassen.

Dit artikel is het tweede deel van de kwartierstaat. Deel één werd eerder in de Sjakel van februari 2003 gepubliceerd.

IV. Overgrootouders
8. Martinus Kengen, landbouwer, geboren te Itteren, samen met zijn tweelingbroer Servatius, 11-11-1763, overleden aldaar 1-5-1809, huwt te Itteren 3-6-1792
9. Anna Catharina Vermeeren, geboren te Itteren 30-03-1775, overleden aldaar 12-11-1837 (akte 23). Zij was toen echtgenote van Leonardus Daemen, met wie zij te Itteren op 13-11-1830 getrouwd was, zoon van Arnoldus Daemen en Joanna Maria Van Reijmersdael, gedoopt te Meerssen 12-9-1771 en overleden te Itteren 8-5-1845 (akte 2).
10. Joannes Wilhelmus Midaert, geboren te Itteren 2-1-1736, overleden aldaar 7-6-1790, huwt te Itteren 18-11-1787
11. Maria Josepha Franssen, geboren te Hoensbroek 6-7-1751, overleden te Itteren 4-11-1831 (akte 23) als echtgenote van Joannes Sme(e)ts met wie zij te Itteren op 30 Vendémiaire VII (21-10-1798) getrouwd was. Hij was de zoon van Leonardus Smets en Catharina Largé, geboren te Itteren 23-5-1773 en overleden aldaar 25-10-1852 (akte 13).
12. Joannes Vossen, landbouwer, geboren te Geulle 11-5-1760, overleden te Geulle-Moorveld 16-3-1852 (akte 7), huwt te Geulle 21-9-1788
13. Maria Catharina van Reijmersdael, geboren te Geulle 5-7-1766, overleden aldaar 21-8-1846 (akte 22).

14. Lambertus Maassen, landbouwer, geboren te Geulle 3-3-1767, overleden te Geulle-Snijdersberg 14-5-1828 (akte 21), huwt te Geulle 20-11-1791
15. Maria Mechtildis Vossen, geboren te Geulle 2-2-1760, overleden aldaar 23-12-1844 (akte 22).

V. Betovergrootouders
16. Joannes Kengen, landbouwer, geboren te Itteren, 27-?-1724 (doopregister gevlekt, maar het moet jan., febr., of maart zijn) overleden aldaar 16 Thermidor XIII (4-9-1805), huwt te Itteren 10-2-1749
17. Margaretha Damoiseau, geboren te Oud-Valkenburg 14-1-1726, overleden te Itteren 9-9-1795. Opgemerkt wordt dat het Nederlands hervormd trouwboek van Meerssen als ondertrouw aldaar vermeldt 26-1-1749, alsmede dat de bruid geboortig is van IJzeren en woonachtig op Vaeshartelt. IJzeren is een gehucht dat valt onder de parochie Oud-Valkenburg en Vaeshartelt een leengoed onder Meerssen. Aardig detail: het was de eerstgeborene van dit echtpaar, Elisabeth, gedoopt te Itteren op palmzondag 22-3-1750, die 65 jaar vóór Martinus Hubertus, de eerste link legde tussen de familie Kengen en Geulle door haar huwelijk aldaar op 17-5-1784 met Matheus Lonis, geboren te Geulle 21-7-1735 als zoon van Matheus Lonis en Anna Catharina Hornecken. Zoon Joannes Mathias van het echtpaar Lonis-Kengen was een zwager van Joannes Vossen (zie 6) door zijn huwelijk met Catharina Elisabeth Maassen te Geulle op 30-5-1818 (akte 22)
18. Christiaan Vermeeren, landbouwer, burgemeester van Itteren van 1800 tot 1809, geboren te Itteren 14-2-1733, overleden aldaar 17-12-1809, als weduwnaar van Catharina Bollen, zijn tweede vrouw, - geboren te Borgharen, 4-1-1721, overleden te Itteren 25 Ventôse XII (16-3-1804), dochter van Petrus Bollen, soldaat onder de compagnie van majoor Ovok, uit Itteren en Elisabeth Jans(s)en uit Borgharen, weduwe van Jan Ackermans, met wie Christiaan te Itteren hertrouwde op 19-10-1777 -, huwt te Itteren op 20-1-1771
19. Christina Beckers, “geboren en wonende te Mechelen”(aan de Maas?) volgens het Nederlands Hervormd Trouwboek van Meerssen, overleden te Itteren op 1-5-1777 in het kraambed van haar op 27 april geboren zoon Henricus.
20. vader Midaert onbekend, no. 10 is onwettige zoon van
21. Anna Paulissen, geboren ? Aangenomen wordt dat zij het is die in het Itterense kerkelijk overlijdensregister als “ongehuwd” overleden op 19-1-1795 staat vermeld. Gelet op de geboortedatum van haar zoon, moet zij geboren zijn ongeveer tussen 1700 en 1710. In de nabuurgemeente Borgharen zijn twee echtparen Paulissen, die rond 1700 kinderen laten dopen: Wilhelmus Paulissen en Anna Corstjens, alsmede Joannes Paulissen en Barbara N.N. Beide hebben echter geen Anna, noch een Joannes of Maria die de doopgetuigen zijn van Joannes Wilhelmus Midaert.
22. Arnoldus Franssen, geboren te Hoensbroek 31-1-1712, overleden aldaar 21-6-1779, huwt te Geulle 3-12-1747
23. Elisabeth Cortlevens (Kortleven), geboren te Uikhoven (B) aldus het Geulse huwelijksregister, datum onbekend, overleden te Hoensbroek 28-2-1769.
24. Joannes Vossen, timmerman, geboren te Geulle 7-7-1726, overleden aldaar 14 Prairial VIII (3-6-1800), huwt te Geulle 25-5-1756
25. Petronella Hoogheijnen, geboren te Geulle 14-4-1732, overleden aldaar 30-7-1812 (akte 38).
26. Richardus van Reijmersdael, landbouwer, geboren te Geulle 15-5-1732, overleden aldaar 16-9-1814 (akte 51) huwt te Geulle 13-11-1763
27. Sophia Tullene(e)rs, geboren te Geulle 28-10-1724, overleden aldaar 21 Nivôse XIII (11-1-1805) (akte 15).
28. Henricus Maassen, landbouwer te Geulle-Snijdersberg, geboren te Geulle 12-10-1732, overleden aldaar 20-10-1828 (akte 45) huwt te Geulle 11-5-1766
29. Barbara Peerbooms, geboren te Geulle 4-12-1731, overleden aldaar 25-10-1810 (akte 53).
30. Leonardus Jacobus Vossen, landbouwer te Geulle-Snijdersberg, geboren te Geulle 25-7-1727, overleden aldaar 23-7-1791, huwt te Geulle 4-11-1753
31. Anna Elisabeth Pijpers, geboren te Geulle 2-4-1728, overleden aldaar 2-4-1795, plotseling, na enige jaren dementie.

 

Brieven van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.

Dag mensen van Geul,
hier weer een briefje van jullie Pieke junior en de vorige maand hadden ze geen plaats in de Sjakel voor mijn brief en nou moet ik nog maar eens goed nadenken wat of dat er de letste tijd gebeurt is en de karnevalsoptocht was heel mooi, vooral de looker derin, en ik snapde niet alles devan, van die met Jeu z’n böl voor zijn buik en van de spiepoloog met zijn donkere katjes, maar van schutterij stangk stief wel.

En nou is de vastelavond al weer om en nou komt het voorjaar der echt aan maar het is veel te droog en het stupt overal seermiljaars en nou willen die van de keizelboeren ook beginnen om de Maas weg te werken en dan wordt alles nog veel droger en die van de gemeente denken dat de bos dan helemaal wegzak in het moeras in de Sint en dat is jammer want ze hebben nou de knup bij ons in den hoek heel mooi bloot geleg en ook op de Blomberg hebben ter zich een paar de tong uit de schoenen gewerkt om bomen te knotten en zo wordt er nog eens wat aan de natuur gedaan in Geul en dan komen die van de keizelboeren en de pervincie en die denken het beter te weten, want die zeggen alsdat er straks aan de maas een apart natuurgebied komt met bomen en struiken en wilde beesten en zo, maar ik geloof daar niks van en de Noonk ook niet, want die was letst met Harie achterop de brommer over de brug in Stein de peul over geweest om zich op het Belsj een paar koppele putters en siezen te kopen en die heeft gezien hoe het dan wordt met plastieke tuiten en autobanden en leeg flessen en klezettepepier in de takken van de bomen en de struiken en ik weet niet of het van de gif was, maar ze zijn zich met zijn tweeën ter een paar gaan drinken bij Sjel in Uifeke en het was heel laat geworden, maar dat was niet zo erg zei Harie, want de Noonk heeft alles betaalt.

En die van de gemeente hebben overal op de wegen 30 gekalefateert en dat was zeker niet omdat die in de autoos de borden die daar al een paar jaar staan niet kunnen lezen, want die wat zo hel varen die zijn allareigel toch altijd zo jong dat ze nog geene leesbril nodig hebben of niet en de Noonk vraagt zich nou af wat of dat dat help want der staan nou al remsporen op de weg waar een boereknecht die net van het huiske komt zich niet voor zou hoeven te schamen.

En Neske is sjus niet in alle staten gekomen, maar ze is nu wel gedupeert want ze had een paar stemmen te min en dat dank je de koekoek, zegt de Noonk, want als je ders twee uit een nes op de lijst zet, dan heb je kans dat ter geen een uitkomt, en Harie lachde zich kepot demet en die zeg, dat als die van het CDA in Meersse eens een echte strateeg nodig hebben, dat ze dan maar zich hier in den hoek moeten melden en dan is het nog een geluk, dat ze die vethouder derop gezet hebben en niet Charlie, maar om dat te snappen moet je geloof ik al wijer geleert hebben.

En nou moet ik met de Noonk de haan en de hinnen gaan vangen, want die moeten op het hok want de pest is uit en als den haan nou bij het varken komt is het leid helemaal in last en ik ben eens benieuwd hoe of dat nou verder gaat met de groeten van jullie Pieke junior uit de Piemelenhoek en laten we maar hopen dat ze in Holland en in de rest van de wereld alles onder control krijgen zonder dat ze zichzelf onder hunnen zebbedeus lappen.

 

Het Openluchttheater te Geulle.

Op 31 januari 1928 dient de toneelvereniging “De Verenigde Vrienden” uit Geulle een aanvraag in bij de gemeente voor een stuk hellingbos ,hoofdzakelijk woeste grond achter het huis Jenniskens halverwege de Moorveldsberg groot circa 600 vierkante meter, om er een openluchttheater te realiseren. Na overleg met de gemeenteraad werd dit goed bevonden,en werd dit terrein verhuurd voor een periode van 6 jaar en een huurprijs van 20 gulden per jaar. Namens de toneelvereniging tekende het contract de heren Johannes,Hubertus Ghijsen (Sjeng van Sjoke) en Wilhelmus Thijssen( Giel van Sjengske),resp. voorzitter en secretaris van het bestuur der toneelvereniging “De Verenigde Vrienden” gevestigd te Geulle.
Ben W behouden zich voor, in bijzondere gevallen en in nader overleg met contractanten deze overeenkomst te wijzigen. Dit huurcontract mede ondertekent door Burgemeester v.Aefferden en secretaris Paulissen ging naar Gedeputeerde Staten van Limburg op 30 november 1928 en ingaande 1 januari 1929 kwam de goedkeuring.
Men ging toen met een 15-tal vrijwilligers aan de slag. Er werden bomen en andere houtopstanden gekapt in de helling.

Met betonblokken werden 12 zittrappen gemaakt in een halve cirkel net als bij een voetbalstadion. Onder aan de voet van die zittribune werd het kleedlokaal gemaakt deels van beton.
In de zomer van 1929 werd de eerste uitvoering gegeven door de toneelclub. Het waren meestal komedies die opgevoerd werden. In die omgeving was het toen zeer rustig, alleen van de vogels kon je hun lied horen, de nachtegaal en de koekoek. Deze waren toen nog uitdrukkelijk aanwezig in het bronsgroen eikenhout.
Het enige wat storend was, was de stoomtrein die in de direkte omgeving langs denderde.
De kleding en andere attributen werden in huize Jenniskens opgeslagen, toen bewoond door de familie Claessens.
Na enige jaren ging het theater ter ziele. Tot op heden is alleen nog maar een brok beton te zien van de speelvloer tussen de braamstruiken en de brandnetels waar Geulle nogal rijk aan is.

J.Maassen.
Wat is goed en wat kan beter.....

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van onze vereniging, werden we er door enkele lezers op gewezen dat de Sjakel niet altijd aan hun verwachtingen voldoet. Andere lezers geven juist aan dat ze iedere maand weer vol verwachting naar ons maandblad uitkijken.

De redactie van de Sjakel heeft daarom besloten om in één van de volgende Sjakels een enquete bij te voegen waarmee u kunt aangeven wat u goed vindt aan de Sjakel, maar ook wat u graag anders zou zien.

Natuurlijk hoeft u niet te wachten op deze enquete. U kunt de redactie te allen tijde laten weten wat u van de Sjakel vindt. Of wilt u zelf wel eens een artikel schrijven voor de Sjakel? Neemt u dan kontakt op met de redactie van de Sjakel, tel. 046 4377 156 of via email heemkunde@geulle.com

Naast dit maandblad verzorgt de Heemkunde-vereniging ook de internetsite ‘Groeten uit Geulle’ (www.geulle.com). Op deze site vindt u niet alleen nog veel meer informatie over Geulle, maar ook informatie over tal van Geulse verenigingen, bedrijven, evenementen en nog veel meer. Sinds kort kunt u zelfs zien welke huizen er in Geulle te koop staan.
Ook van deze internetsite kunt u ons laten weten wat u er van vindt en wat wij kunnen doen om deze te verbeteren. Wij horen graag van u!

De redactie.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.