Heemkundevereniging Gl - Sjakel november 2001
 
 


De Sjakel
November 2001

Geulle in vroeger tijden.
38. Het leenstelsel.

In de vorige aflevering stond onder meer wie hier vroeger pandheer was en dat Geulle tot heerlijkheid werd verheven. Maar wat betekent het tot heerlijkheid verheffen en het in pand geven eigenlijk? Dat probeer ik hierna uit te leggen.

De basis voor het pand- en leenstelsel ontstond rond het jaar 500. Toen heersten de Merovingers hier over een zeer uitgestrekt rijk. Een van hen was koning Clovis. Hij deelde zijn rijk in gouwen of graafschappen in. Over iedere gouw stelde hij een graaf als beheerder aan. Voor zijn diensten aan de koning - zoals het bestuur van de gouw, belastingambtenaar, voorzitter van de rechtbank en aanvoerder van het gouwlegertje - kreeg de graaf geen salaris maar wel een stuk grond in eigendom en later ook bepaalde voorrechten. Dus de koning was de leenheer die zijn graven of leenmannen grond en zekere rechten gaf.

Tijdens de invallen van de Noormannen kreeg de bevolking van een bedreigd gebied geen bescherming van de koning, want die kwam met zijn leger te laat omdat hij zo ver weg woonde. Wel werden ze door de gouwgraaf met zijn legertje verdedigd. Daardoor gingen zij langzamerhand de graaf als de ware vorst zien. In plaats van koninklijke ambtenaren gingen de gouwgraven steeds meer als vrije vorsten optreden. De graven gingen hun zonen ook tot erfgenamen benoemen.

Vooral in onze gewesten deden de graven wat ze wilden. Als een graaf machtig was gaf hij soms stukken land aan zijn vazallen als dank voor bewezen diensten.

De vazallen werden zo achterleenmannen. Hierdoor ontstonden in onze Maasstreek een heleboel zelfstandige staatjes. Deze staatkundige versnippering duurde tot de komst van de Fransen onder Napoleon in 1795.

Voor die tijd waren er vaak onderlinge twisten over landbezit tussen de leenheer en de graven of leenmannen. Of tussen een graaf en zijn achterleenman.
Dit verklaart ook een latere verfijning van het leenstelsel.Vaak was een (achter) leenman bang voor een sterke buurman. Dan deed hij afstand van zijn erfgoed en gaf dit aan een machtige heer. In onze regio was dat de heer van Valkenburg. Tegen een vergoeding welke vaak bestond uit het leveren van soldaten kreeg hij zijn erfgoed in leen terug. De machtige leenheer beloofde zijn leenman en zijn erven te beschermen evenals hun (leen) eigendom.

Als het leengoed door erfopvolging of verkoop op een ander overging werd de leeneed formeel vernieuwd. Voor Geulle geschiedde dat voor de leenhof in Valkenburg.
Ons dorp werd in 1554 tot heerlijkheid verheven omdat de Spaanse keizer Karel de 5e geld nodig had omdat hij vaker oorlog voerde. In zijn hoedanigheid van heer van Valkenburg verkocht of verpandde hij zijn heerlijke rechten over ons dorp. De koper werd zo pandheer van Geulle. Hij kreeg daardoor vele privilges zoals bijv. het instellen van een schepen- of rechtbank. Ook mocht de pandheer schout en schepenen benoemen. Maar als pandheer van Geulle bleef hij onder toezicht staan van de leenhof van Valkenburg.
Archie Varis.


Waerprofeete.

Bie al t nuuts dat eedere daag euver os weurt oetgestruit haet t waerberich n grwoite belangstlling. Ei oetgebreid nt van waerstations euverspant waerelddeile en oceaane. Ingewikkelde apperetuur sjrief daag en nach zwoivl mgelik gegaeves euver temperetuur, weind, lochdrk, naatigheid en hil slum kmpjoeters en waerkundige beraekene oet al dees gegaeves de waersverwachtinge veur de koomende daag. Dk hbbe ze geliek mh dk zitte ze de naeve. Mh wat deege de luu vreuger wie De Bilt nog neet bestng, gein gezt gelaeze woor en ouch geine radioo waor?

In eeder drrep haste doe ouch waer veurspellers die oet jaorelange ervaring aan bepaolde versjiensele oet de netuur ein waerveurspelling kosjte opmaake mt ein nauwkeurigheid die de luu van "De Bilt" en "Vleegveld Baek" sjloes knne maake.

Dees luu keeke nao de zon, de maon, de sterre, de wolke, den dauw op t graas, de aomzeike, de bieje, de mgke, de vleege, de slekke, de kwakkerte, de vsj, swerbelkes, de pauhaane en ltte opte keu, de katte, de hun en veulde hunne rk en aeksterouge, keeke nao de knger en de peeringe.

De luu ksjte hun verantwoordelikheid want de baezigheede op t boerebedrief waore errig van t waer afhankelik De ksj neet huije esset raengende en den ous ging rotte estae neet op tied aafgedaon en ingehaold ksj waere.

Dk hb ich wjurre zgke "Wach nog paar daag want dan verangert t leech (van de maon).

Este zn `s mrreges vuurrwoid opkaom mt donker gestreepde wolke in de sjwoinste kleure, dan wis eederei tatter raenge kaom en esse `s aoves bloodzwart ongerging dan woor t zeker sjwoin waer.

Este keu begsjte mtte start in de loch door de wei te draave, te bieze, dan kaom zeker n onwaer. Este swerbelkes lig begsjte te vleege, de spinne wegkroope, de peeringe huipkes maakde, de aomzeike neet oetkaome, de dikke vleege zich rstig heele in de kke, de kwakkerte nger water bleeve, aenge en gauwze nrstig waore, dan waor raenge opkoms.

Ouch ester eine rink um de zon waor of dikke sjpkes wolke in de loch waore, ksj raenge volge. Este sterre aan de hemel fnkelde , dan woor t good waer.

Waore aomzeike in de zomer erreg aktief en bleeve de spinne rstig doorspinne en waor `s mrregs t graas naat van den dauw dan woor t nne sjwoinen daag.

Bie grwoite hoeshauwes ksjte ouch aan de knger zeen ester verangering of onwaer opkms waor. Ze waore dan nrstig en maakde vl mi ruuzing es normaal. Dan hauw ouch de sjwoilmeister meuijte um de knger rstig te hauwe.

Vreuger woore ouch bloodzoekers gebruuk. Die woore in ei glaas water gezat. Zoekde hae zich aan t glaas vas baove t wateroppervlak dan bleef t good waer. Waorer nrstig en sloog hae vl mt ziene start dan kaom strrem en laog hae rstig opte baom dan kaom lang sleg waer.

En dan de wolke. Die hauwe hun eige taal. De luu spraoke euver dnderkp, zomerwolke, weindvaane, gerdiene. Mis of damp woor oetgeroope tot mooder van alle waer. Dan ksjte alle kante op. Zellefs de heilige woore neet mt rs gelaote. Veer knne noe nog de iesheilige in Mei. Sint Margriet en Slevrouweziep heel me in de gaate. Esset dan raengende, raengende t zeve waeke. Me keek ouch nao de weindrichting mt Paosje en Pnkstere. De daag nao Kaesms waore de loerdaag. Dan leet eederen daag zin wat veur waer t woor in de kommende maonde. Mn wis ouch dat me in de hndsdaag in juli en augustus de boter haos neet bie-ei te kriege waor, umdat t dan dk heit en onwaer-echtig waor. De luu hauwe gein dikke beuk gelaeze, hwugstes den Auwe Enkhuizer Almenak. De luu stnge in daen tied kort bie de netuur en vertrouwde op eige waarnumming en inzich. En der waore auw luu die t nog baeter deege es Armand Pien van de belsje t.v. en dae deeg t neet sleg.
MAR/B.


Brieve van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.

Dag mensen van Geul en verre omstreken, hier weer een brief van jullie Pieke junior. Der had zich nog ene gemeld uit Ierland en die vond mijn brieve aan jullie zo leuk, want dan bleef hij tenminste op de hoogte van wat er in het dorp gebeurt, zegt hij. Kijk en dat vind ik nou jus fijn, om de mense wat te vertellen van Geul, maar ze vinden het schijns niet allemaal even leuk, want de Noonk had met ene gepraat en die had gezeg dat mijn brieve maar allemaal wat bijeen gezeumerde dingen waren en dat dank je de kuikuik, had de Noonk tegen hem gezegd, want die jonge doet dat debij, die heeft niet de hele dag de tijd om zich wat uit zijn duime te zuigen en wat Pieke schrijf dat is tenminste niet gelogen en daar kunnen zelfs die van de gezet zich een punt aan zuigen, als ze tenminste niet bezig zijn met stukken uit ander gezette over te schrijve en dat kan kloppen, want de Noonk, die lees veel gezette of tenminste twee en die ziet in de ene gezet wat hij sanderendaags in de andere al lang gelezen heeft of twee keer in n gezet het zelfde, en toch moet hij de volle petaai de voor betalen, zeg hij, en zo zie je maar weer, ook als je al lang in Geul woont hoef je nog niet te weten wie het hier allemaal gaat, maar als je de Sjakel goed lees, zeg de Noonk, dan weet je meer van Geul dan met die gezette van Heelder en Maastrich bijeen. En ik moet jullie nog vertellen dat die van het tweede en het derde van de Geulsche Boys ook nog nieuwe tasse en hemmes gekregen hebben van die van het Heemelke en van Koen Vissers en van die tuinder met die moeilijke naam, de Ginko en nou gaat het weer veel beter, want deze week hebben die van het eerste weer flink gewonnen. En nou gaat niet alleen de pos toe, maar Wielie van Piels houdt ook op met de melk uitventen en met zijn winkel en dat is niet leuk, zegt onze Merie want Wielie die zei altijd zo fijn de goeie dag en bedank en zo als hij aan de deur kwam en wij zullen hem nog gaan missen. En der is wel weer een nieuw kapper in Geul en dat is goed voor de Noonk, want dan kan hij zich de nek weer eens goed laten uitscheren, want daar had hij flink pijn in en ook in zijn kop, van wie hij naar de opening van het Kultureel Centrum van Geul was gewees, maar hij zei dat dat kwam omdat hij zich de nek had verrek, toen hij de borden had willen lezen van wat daar allemaal te doen was en die hingen zo hoog in de straatlampen, dat hij het bekans niet kon lezen, zei hij, maar hij zal zich wel een duchtige op de lamp geschut hebben, zeg Harie van onze Merie. En die van de fanfaar, die zouden op concour gaan, maar die zijn niet gewees, schijns, maar daar heb ik wijer niks van gehoort en de Noonk ook niet en dus kan ik daar ook niet over schrijven, want ik ben niet van de gezet, h.

En de boere zijn ook weer flink aan het knuddelen, overal ligt de pratsj duime dik op de weg en het schijnt dat die van de gemeente die boere nou met Sinterklaas allemaal een schup en een beurstel willen geven en dan kunnen ze de weg zelvers zuiver maken en dan hoeven de lui van Geul zich niet iedere week twee keer de auto te poetsen. En der was ter ene in Geul, die had met zijn auto vijf keer zoveel gelaaie alstat hij mocht en dat was semmelijk misgegaan, want hij had bij Sjan van de Raaf hare kaffee de bocht niet gehaald en daar is gaaruit geen echte bocht en hij was daar tegen een paal geklats en dat schijnt zo hard aangekomen te zijn, dat Sjan zich nou de gevel moet laten restaureren.

En de jach is ook geopend, want lets stonden er ineens een paar politieke bij de Noonk op het geleeg om hem te vragen of hij op de lijst voor de gemeenteraad wilde komen en de Noonk had die gevraag of hij dan ook stembier kreeg, maar die zeiden dat de Noonk sjus stembier moes geven, en dat had de Noonk nog wel willen doen voor de goei zaak, maar toen ze zeiden dat ze die van Stbbes en Teigededroad ook voor de lijst gingen vragen, toen was het boek snel omgedragen en toen hebben ze nog even geprobeerd om Harie van onze Merie te strikken, maar Merie zei dat ze hem wel eens wat anders zou zeggen en toen moest de Noonk lachen en die zei tegen Harie dat hij ook erregens had moeten gaan vrijen waar ze mager vrouluu hadden en dikke koeien in plaats van andersom en toen smeet Merie de Noonk met een schotelsplak na en toen heeft hij zich maar even verstoken in het sjop bij de verrekesketel, tot de lucht weer klaar was en hoe dat nou weer verder moet, horen jullie in mijn volgende brief, met de groeten van Pieke Junior uit de Piemelenhoek.


Al 60 jaar een paar

Afgelopen 15 november was het 60 jaar geleden dat het huwelijksbootje van Til Pallada en Harie van Pierre van Clement (Vossen) het ruime sop koos.

Ondanks dat beiden rasechte Geullenaren zijn werden zij beiden niet in Geulle geboren. Harie zag zijn eerste levenslicht op 27-12-1914 in Maastricht in de Stokstraat. Til werd geboren op 4-11-1914 in Vallekeberg in de buurt van de oude cinema. Zowel de vader van Harie als de moeder van Til (Lemmens) werden geboren in Geulle. In 1917 is het gezin Vossen (vader, moeder en vier kinderen) in Geulle komen wonen. Vader Vossen was slager en oefende dit beroep uit in de schuur op Lombok. Harie is in het begin ook slager geweest. Later is Harie met veel plezier gaan werken in de haven in de Boschstraat in Maastricht. Echter door de omstandigheden (oorlog en grote werkeloosheid) is hij in 1941 gaan werken op de Maurits. Hier heeft Harie gewerkt tot zijn pensioen in 1966. De mijn heeft ook bij Harie zijn tol geeist en slechte longen (stup) zijn nu zijn deel.

Vader Pallada (moeder was overleden toen Til vijf maanden oud was) kwam weer in Geulle wonen in 1922 met zijn kroos. Zijn kroos bestond uit zes kinderen eerlijk verdeeld over drie jongens en drie meisjes. Zij gingen wonen in het pand van Beth (moeder van Sjangke) in de Gank aan de Maas. Dit huis was ook weer het oudershuis van de vader van Harie. Vader Pallada, die bakker was, begon hier een bakkerij en een koloniaal winkeltje. Deze bakkerij werd later overgenomen door zijn drie zonen Sjeng, Wim en Nol. Werken in de winkel en later in de bakkerij was de taak van Til.

In 1935 had het flink gevroren en lag op de kasteelswieerd ijs. Onder het schaatsen hebben Harie en Til sjpas aan elkaar gekregen en dit werd zes jaar later bezegeld met een huwelijk. Zeven kinderen mocht het gezin Vossen - Pallada begroeten. Verdeeld over drie jongens en vier meisjes. Helaas zijn reeds twee zonen gestorven, Piet in 1969 en Jean pas geleden. Het gezin Vossen is na het huwelijk eerst zeven jaar gaan inwonen bij familie Pinxt in de Hulserstraat, hier zijn de eerste drie kinderen geboren, daarna zijn ze op Oostbroek gaan wonen en tenslotte op de hoek van de Graaf Wolter Hoenstraat en de Essendijk.

Het bezig zijn met de honden was de grootste hobby van Harie. Dat ze goed verzorgd werden blijkt wel dat beide honden die ze gehad hebben vijftien jaar oud zijn geworden.

Borduren en op stap gaan met zowel de vrouwenbond als de bejaardenvereniging waren de hobby's van Til.

Nu genieten ze samen met hun kinderen, hun tien kleinkinderen en hun drie achterklein-kinderen van hun oude dag.

De leden en het bestuur van de Heemkunde-vereniging wensen jullie en jullie familie nog vele fijne jaren toe. Proficiat met het behalen van deze mijlpaal.
M. Wouters


Politie varia

 • Op dinsdag 2 oktober waren er problemen in de Gank in verband met het niet doorkomen met landbouwtrekkers omdat er een auto geparkeerd stond. Hierbij werden wat bedreigingen geuit aan het adres van de eigenaar van de auto.
 • In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 oktober werd een aanhangwagen ontvreemd vanaf de Andreas Sauerlaan.
 • Op vrijdag 12 oktober omstreeks 16.15 uur werd voor de ogen van de eigenaar een witte personenauto ontvreemd op Broekhoven.
 • Op zondag 14 oktober werd op de Hulserstraat een persoon aangehouden in zijn personenauto, waarmee hij net van tevoren in Geleen een aanrijding met doorrijding had gepleegd. De eigenaar bleek niet verzekerd te zijn.
 • Op dinsdag 16 oktober werd ontdekt, dat er bloempotten waren ontvreemd uit een opslagruimte.
 • Op donderdag 18 oktober vond er een aanrijding plaats op de Brugweg nabij de brug over het kanaal. De bestuurster van een personenauto reed tegen het hekwerk naast de brug. De bestuurster was geschrokken van een wesp in haar auto.
 • Op zondag 28 oktober gebeurde er een aanrijding op de Hulserstraat waarbij de bestuurder van een personenauto tegen een geparkeerde auto, een lantaarnpaal en een tuinhek aanreed. Bestuurder was onder invloed.

Gevonden : n.v.t.
Verloren : n.v.t.
Brig. Giesen


Juffrouw Iris met pensioen

Na 42 jaar is Juffrouw Iris (Zinsen-Cuipers) van de Heerenstraat met vervroegd pensioen gegaan. Op vrijdag 12 oktober l.l. nam zij met een heel druk bezochte, zeer geanimeerde receptie in het Gemeenschapshuis "De Kollekamp" afscheid van het schoolgebeuren in Waalsen, waaraan zij zo vele jaren mede vorm had gegeven.

Na haar afstuderen als kleuterleidster in 1959 werd zij benoemd tot hoofdleidster aan de toen door het kerkbestuur van Waalsen pas opgerichte kleuterschool.

Bij de invoering van de basisschool in 1985 werd Juffrouw Iris adjuncthoofd.
Voor alles wat zij voor de jeugd van Waalsen heeft gedaan past een woord van dank. De redactie hoopt dat Juffrouw Iris nog vele jaren mag genieten van haar welverdiend pensioen, samen met haar man, Hein.
Red.


Opening nieuw cultureel centrum

Op zondag 14 oktober l.l. vond in de geheel verbouwde harmoniezaal de officiele opening plaats van het "Cultureel Centrum De Harmoniezaal".

De opening werd tegen 13.45 uur die dag verricht door burgemeester drs. G. Kockelkorn van Meerssen, waarna aansluitend de inzegening van het gebouw plaatsvond door pastoor G. Dohmen van Geulle en Bunde.

De feestelijkheden werden opgeluisterd door de Harmonie St. Caecilia, de Balletgroep van A. Claus, door de drumband en het leerling orkest van de harmonie en door het Gls Mannenkoor.

De Redactie feliciteert de leiding van het nieuwe culturele centrum met de geleverde prestatie en wenst haar veel succes toe voor de toekomst.
Red.


Met de heemkundevereniging op bezoek bij onze voorvaderen.

Zaterdag 8 december aanstaande gaan we een bezoek brengen aan kasteel Hoensbroek.
Het kasteel van de familie Hoensbroeck die ook ons kasteel bewoond hebben. Deze bezichtiging gebeurt onder begeleiding van een gids en duurt 1 uur. We verzamelen ons om 13.45 uur op het Marktplein en vertrekken dan met auto's naar Hoensbroek.

Heeft U interesse geef U dan zo vlug mogelijk op bij Truia Huntjens (043-364 9582). Er kunnen maximaal 20 personen mee en vol is vol, dus wees er snel bij. Voor leden is het uitstapje gratis, voor niet leden tellen wij fl.10,- p.p.

Wilt u bij aanmelding doorgeven of u wilt rijden of gereden wilt worden?
Het bestuur


Geulle 50 jaar geleden
November 1951

 • In Geulle branden op 10 november een aantal Sint Maartensvuren. Vanaf de Snijdersberg kan men dit goed waarnemen. De maaslengers concurreren met die van Uikhoven wie het grootste vuur heeft. Dagenlang heeft de jeugd door Geulle gesjouwd om brandbaar materiaal op te halen en dat op te stapelen om zodoende op de avond van 10 november, de avond voor St.Martinus, een groot vuur te kunnen stoken. We constateren echter dat steeds minder jeugd te porren is voor het ophalen van brandbaar materiaal. Ook zien we dat meer ouderen zich ermee gaan bemoeien. Jammer genoeg verdwijnt de spontaniteit en wordt het steeds meer een georganiseerde activiteit. Laten we in godsnaam deze traditie niet over-organiseren.
 • Onze zuster wijkverpleegster verplaatst zich nog altijd met de fiets door geheel Geulle. Nu is er een initiatief ontwikkeld om voor de zuster een bromfiets aan te schaffen. Daarvoor wordt door het "Groene Kruis" een enveloppenactie gehouden. Ieder huisgezin ontvangt met het nummer van de "Sjakel"een enveloppe. Hierin kunt u uw bijdrage doen. Deze enveloppe wordt op zondag 25 november door bestuursleden van het "Groene Kruis" opgehaald. Het bestuur hoopt natuurlijk dat deze goed gevuld zal zijn zodat de zuster haar bromfiets krijgt.
 • In Geulle zijn wilde zwijnen gesignaleerd. De jagers E.Penders, L.Thijssen, M.Waelen en Caenen uit Meerssen gingen erop uit. Na heel wat omzwervingen en inspanning gelukt het de heer Penders (Gne van Gusjke) in de Breuk een zwijn van 60 kg met een welgemikt schot neer te leggen. Vol ijver ging men verder totdat een bericht aan de jagers werd doorgegeven dat zich in de smidse van de heer Kerckhoffs een tweede exemplaar bevond. Het dier had zich verscholen onder het smidsvuur en wachtte daar gelaten op het moment dat de heer L.Thijssen (Lewie van de brger) een einde aan zijn leven maakte.
Hein Peters.


2e Lustrum Gls Mannenkoor

Het Gls Mannenkoor viert op 1 en 2 juni 2002 haar tienjarig bestaan. Zij wil ter gelegenheid hiervan een aktiviteit organiseren waar alle Geulse verenigingen aan mee zouden moeten doen.

Deze aktiviteit bestaat uit het verzamelen van gegevens van aktiviteiten die de Geulse verenigingen in het seizoen juni 2001 - juni 2002 organiseren. Dit kunnen o.a. wekelijkse aktiviteiten zijn, maar ook speciale aktiviteiten zoals kerst-en paasaktiviteiten of verslagen van vergaderingen. Ook week- maand- of jaaruitgaven van verenigings-blaadjes, programmaboekjes van aktiviteiten of foto`s van uw vereniging zijn hiervoor geschikt.

Al deze gegevens worden verzameld in samenwerking met de Heemkundevereniging Gl en gearchiveerd. De gegevens worden dan op 2 juni 2002 begraven op een nog nader te bepalen plaats in het bijzijn van de Geulse verenigingen. Tevens worden deze gegevens opgeslagen in het gemeentearchief.

De bedoeling is om deze gegevens na 100 jaar op te graven en wel in het jaar 2102.
Zo kan de generatie van die tijd zien wat er honderd jaar geleden in Geulle aan aktiviteiten ontplooid werden.

In april hebben alle verenigingen een schrijven gekregen om te reageren op dit initiatief. Er zijn 52 verenigingen aangeschreven waarvan er 35 gereageerd hebben. We hopen dat dit herinnerings-schrijven de verenigingen die nog niet gereageerd hebben aanspoort om mee te doen en hun verenigingsgevevens in te leveren bij:
Henk Halmans, Nachtegaalstraat 17 of bij
Hein Peters, Heirweg 8.


Agenda Heemkundevereniging Gl.

Weer een boel te melden, deze keer.
 • 8 december 2001: Excursie naar Kasteel Hoensbroek (zie artikel).
 • 12 december 2001: Werkavond in de Gruffeldwois (19.30 -21.30 uur).
 • 19 december 2001: Werkmiddag in de Gruffeldwois (14.00 - 17.00 uur).
 • 20 december 2001: Bijeenkomst sectie Dialect in de Gruffeldwois (19.30 - 21.30 uur).
 • 26 januari 2001: Excursie naar de water-molen van Kasteel Elsloo met maal-demonstratie (nadere informatie volgt in De Sjakel van december)!

De sectie genealogie zal in het eerste kwartaal van 2002 weer bij elkaar komen. Nadere informatie over datum en tijd in een volgende editie van De Sjakel !

Voor het project "Wortels in en uit het verleden", u weet wel, het bewerken en toegankelijk maken van de archieven van de gemeente Geulle vanaf ca. 1815, hebben zich inmiddels drie belangstellenden aangemeld, zodat er nu echt vaart in komt. We kunnen natuurlijk altijd nog hulp gebruiken, dus, niet aarzelen en .... bellen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw T. Huntjens-Bollen, 043-3649582.

Andere bezigheden: we gaan in overleg met het Kerkbestuur van de St. Martinusparochie om te bezien welke (heemkundig) interessante gegevens zich nog in de archieven van de parochie bevinden. Van twee auteurs, die wijd en zijd bekend staan om hun kwalitatief hoogstaande publicaties op archeologisch respectievelijk genealogisch/historisch gebied hebben wij de toezegging gekregen, dat publicaties van hun hand in De Sjakel opgenomen mogen worden. Wij zijn daar heel blij mee. U leest later meer !!
(LvK).


Aanpassing abbonnementen aan de Euro

Vanaf 1 januari 2002 wordt de Euro het wettige betaalmiddel. De abonnementen van de Heemkundevereniging zullen vanaf 1 januari hieraan worden aangepast.

In verband met de verhoging van de portokosten het afgelopen jaar, zal het abonnement voor post-abonnee's van De Sjakel stijgen naar 18.

Alle overige tarieven blijven gelijk. Voor alle andere abonnee's van de Sjakel zal de prijs 8,17 bedragen en het lidmaatschap van de Heemkundevereniging zal in 2002 6,81 bedragen.

Indien u vragen heeft over de tarieven in 2002, kunt u contact opnemen met de penningmeester, de heer Pluis. Telefoon: 046 - 4755178, adres: Napoleonsbaan 23, 6163 VK Geleen.


Een leuk cadeau voor de feestdagen

Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen? De Heemkundevereniging Gl heeft voor u het perfecte geschenk: Een boek over Geulle.

De volgende boeken zijn nog verkrijgbaar:
 • Geulle en de knaal (fotoboek), prijs fl.10,- (4.55)
 • Geulle, dorp aan de Maas, prijs fl.30,- (13,64)
 • Geulle in een nacht van jaren, prijs fl.35,- (15,90)
 • Met naam en toenaam, prijs fl.35,- (15,90)
 • He(e)melsbreed, prijs fl.25,- (11,36)

U kunt deze boeken bestellen bij het secretariaat van de Heemkundevereniging, Mevr Huntjens. Adres: Past. Smeetsstraat 10, 6243 CS Geulle. Telefoon: 043 - 3649582.


Nieuwjaarswensen in de Sjakel

Wilt u uw klanten, vrienden, familie of bekenden op een leuke manier uw kerst- en nieuwjaarswensen overbrengen? Geef uw wens dan voor 10 december door aan de redactie van de Sjakel of aan het secretariaat van de Heemkundevereniging.
De kosten hiervan bedragen slechts fl. 10,- (4.55).


Stilstand is achteruitgang.

Al jaren lang is het aantal abonnees van De Sjakel redelijk constant, zo'n 700 - nu eens eentje minder, dan weer eentje meer - in Geulle en verre omstreken, ja zelfs, zoals velen van u weten, overzee.

Veel Geullenaren, die buitendorps gaan wonen, nemen hun abonnement mee. Dat pleit voor de kwaliteit van het gebodene, zeggen wij dan maar. Ook het ledenaantal van de Heemkundevereniging is zeer constant te noemen. En hoe zit het dan met onze nieuwe inwoners, toch groot in getale?

Om hen te helpen bij het leren kennen van hun woonplaats, willen wij nieuwe inwoners een proefexemplaar van De Sjakel aanbieden. Kent u iemand, die nog niet zolang in het dorp woont en die wellicht belangstelling heeft voor heemkunde of De Sjakel, geef een seintje aan de secretaris, mevrouw T. Huntjens-Bollen (043-3649582) en wij zorgen voor de rest.
(LvK).


Voorverkoop 'Bonte aovend 2002' gestart.

Maandag 12 november is de voorverkoop gestart van de bonte avond 2002. Deze voorverkoop vindt plaats in de Friture `t Trefpunt bij Jolanda en Marcel en kost f 11.- per kaart.

Er zijn zit- en staanplaatsen, maar de zitplaatsen zijn genummerd en beperkt, dus op = op. Dus mensen ga naar `t Trefpunt en koop een kaart. Medewerking deze avond komt van alle Geulse artiesten en Fietsefreem.

Beleefd uitnodigend, VV De Bokkerieers.


Wortels in en uit het verleden V.

Ook zo'n moeite met allerlei regels over waar wel en waar niet gerookt mag worden?
Ook dit lijkt iets van alle tijden, als speelde destijds minder het gezondheidscriterium als wel de brandveiligheid, want bij onze naspeuringen in de archieven ven Geulle lezen wij op bladzijde 56 (HVG 8/1659) van inventarisnummer 8 van het Gemeente-archief van Geulle in een verordening van 25 juli 1823, die gericht is op het voorkomen van brand, het volgende:
"Niemand zal vermogen binnen schuren, stallen of op binnenplaetsen tabak te rooken zonder dat desselfs pijp van een behoorlijk dopje voorzien is".

Bij overtreding wordt er duchtig gestraft, "voor de eerste reis met eene boete van seven guldens en welke bij verdere overtreding tot dertig guldens zal kunnen worden verhoogd". Volgt er bovendien schade uit de overtreding, dan moet die vergoed worden en kan voorts naar gelang van de omstandigheden een gevangenisstraf volgen.
(LvK).


Prinsuitroeping 11-11-2001.

's Morgens om 8.00 uur begon voor ons deze vermoeiende maar wel mooie dag. Het weer was droog dus de eerste indruk was goed het kon beginnen. Samen met voorzitter Mark togen we naar Maastricht om onze vrachtauto's op te halen bij onze bedrijven, want die hadden we weer nodig. Terug in Geulle stond de rest van het comit klaar om ons te helpen en om klokslag 9 uur was alles klaar.

Snel naar huis, douchen en op naar de kerk aan de Maas waar om tien uur de H.Mis begon, waarmee ieder jaar het carnavalsseizoen wordt geopend.

Na de mis togen we samen met het bestuur en onze wederhelften en kinderen naar restaurant "'t Hepke" waar we al zeven jaar gastvrij worden ontvangen om samen een hapje te eten en in intieme sfeer afscheid te nemen van onze "oude prins Peter II en prinses Anita".

Na een schitterend en aangrijpend dankwoord van hen werden Peter en Anita door opperbok Ed Philippens namens de jongens van de raad van elf bedankt voor het schitterend jaar. Ook onze dames deden een duit in het zakje en Mirjam van Cor spraak namens hen enkele mooie woorden en bood hun een "vriendenkring" aan.

Er werd goed gegeten en we konden dus de weg naar het Marktplein aanvaarden: Zaate hermenie "Loat mr gaon" voorop en wij op gepaste afstand erachteraan.

Het Marktplein was flink volgelopen met dorpsgenoten en ieder jaar doet het ons goed om dit te zien. Daar doe je het toch voor.

De zaate hermenie bracht iedereen in stemming en opperbok Ed neemt de microfoon en heet iedereen welkom.

Prins Peter II en prinses Anita worden van hun waardigheden ontdaan, geholpen door Marie-Therse Crombag en Agnes Jonkhout.

Na dit aangrijpende schouwspel en een dankwoord door Peter, werd het tijd voor een nieuwe prins.

Na een telefoontje kwam postman James Hanssen een groot postpakket brengen dat aan de raad van elf werd aangeboden.

De Opperbok kreeg een klein pakketje met de elf punten. Beginnend bij punt 11 en eindigend bij punt 1 werd telkens een tipje van de sluier opgelicht. Bij punt 1 aangekomen sprongen Prins Piet I en Prinses Tiny uit het postpakket en werden onder luid applaus begroet. Geulle lag al aan hun voeten!

Ook Paul Lemmens en z`n Kluiverkes straalden op de Markt, want zij hadden Geulle getrakteerd op hun nieuwe carnavalsslager die insloeg als een bom. Geulle gaat dit jaar 'es eine cowboy'

Na het trekken van de loterij, waarbij de hoofdprijs al op de Markt viel, ging iedereen tevreden naar huis. Alleen de vasteloaves-vereniging nog niet, want er werden tot in de kleine uurtjes nog enkele horecagelegenheden in Geulle bezocht.

Afgesloten werd bij Piet en Tiny thuis en ver na middernacht zocht iedereen met een Bokkerieershart moe maar uiterst voldaan zijn bed op. Een schitterende dag die Geulle nog lang zal bijblijven.
eine carnavalsgek


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.