Laatste mutatie:

Genealogie

De heemkundevereniging Gäöl heeft een aantal secties, waaronder een sectie Genealogie. Deze sectie stelt zich ten doel het onderzoeken en bestuderen van de geschiedenis van “de Geullenaar” in de meest brede zin. Vooralsnog is de sectie vooral bezig met de genealogische gegevens: geboorte-, huwelijks-, overlijdensdata, beroepen, adressen etc. maar ook huis- en grondbezit, aan- en verkopen, testamenten, schepenbankarchieven, criminele feiten enzovoorts hebben onze aandacht.
Het is een bekend gegeven dat genealogisch onderzoek veel tijd kost en dat het soms tientallen jaren duurt voordat gegevens uit een onderzoek gepubliceerd (kunnen) worden.
Wij prijzen ons derhalve gelukkig met het feit dat de heer Mr. A.M.A. Maassen te Maastricht ons toestemming gegeven heeft artikelen van zijn hand, eerder o.a. verschenen in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, over te nemen en in ons lijfblad De Sjakel te publiceren. Wij zeggen hem daarvoor nogmaals hartelijk dank. Wij verwijzen hierbij graag naar de Sjakels die u op onze site kunt inzien.
Wij nemen gaarne de gelegenheid te baat om een tweetal kwartierstaten van de hand van de heer Maassen, te weten van “Sjakelaar” pur sang Sjef Thijssen en van de voor de geschiedschrijving van Geulle zo belangrijke pastoor A.C. Kengen in bewerkte vorm op onze site te plaatsen. De gegevens uit de eerste 127 kwartieren zijn voornamelijk afkomstig van de heer Maassen en zijn c.q. zullen door de leden van onze sectie genealogie in de toekomst aangevuld worden. Wij streven ernaar op korte termijn ook “eigen” genealogische producties op het net te publiceren.
Mocht u vragen, opmerkingen, suggesties of aanvullingen hebben, neem dan contact op met de webmaster of rechtstreeks met de sectie Genealogie.

Nog kort even iets over het fenomeen kwartierstaat (gegevens uit: “Limburgse voorouders, handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg”, Régis de La Haye, Stichting Vrienden van het Rijksarchief Limburg, Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Maastricht 1994, tweede druk: een aanrader, nee een must voor ieder die zich in genealogie wil verdiepen en ter inzage bij de sectie).

Een kwartierstaat bevat alle voorouders, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn, van een bepaalde persoon, die “probant”genoemd wordt. Het aantal voorouders loopt op volgens een rekenkundige: men heeft twee ouders, vier grootouders, zestien betovergrootouders. Deze aantallen lopen zeer snel op: in de vijftiende eeuw heeft u minstens 60.000 voorouders, waarvan natuurlijk een groot aantal dezelfde zijn. Kwartierstaten hebben een vaste nummering: de probant draagt altijd nummer 1, diens ouders 2 en 3. Mannen hebben altijd een even nummer, vrouwen altijd een oneven nummer, namelijk dat van de man + 1.
Dus nummer 35 is een vrouw en wel de echtgenote van nummer 34 (34 + 1 = 35).
Kinderen hebben het nummer van hun vader gedeeld door 2 (dus bijvoorbeeld nummer 34 is de zoon van nummer 68), de vader heeft het nummer van zijn kind, vermenigvuldigd met 2 (bijvoorbeeld nr. 3 is een meisje, want het is een oneven nummer en haar vader is nummer 6).

 
Copyright © 1999-2011. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.