Heemkundevereniging Gl - Pieke oet de Piemelenhoek - maart 2001
 
 


Pieke oet de Piemelenhoek
Brieve van Pieke Jr. - Maart 2001

Beste luu van Geul,
Hallo beste mensen van Geul, hier weer een brief van uw Pieke Jr uit de Piemelenhoek.
De carneval is ook weer voorbij en die van de carnevalsvereniging hebben zich een bus aangeschaf, een boemelebus en daar hebbe ze met de vastelavond de cafés mee afgevaare net zoals den Thies vroeger met de kuilbus en de pungele en ze zijn ook naar de zieke luu van Geul gewees en dat is heel goed, want zo krijge de kranke luu die niet aan de optoch ligge toch nog wat mee van de carneval en bij de bokkerijers zijn ter een paar de bij die zijn zo lekker rond tot ze goed hebbe kunnen meedoen als knuffelbeest in de kindertocht.

En het is nog een geluk tat er niet zoveel kaffees meer zijn in Geul als vroeger want anders hadde ze aan één bus niet genoeg, maar der zijn een hoop kaffees die meer toe dan ope zijn en der zijn ook kaffees waar meer luu kome als de kastelein op verkansie is alsdandat hij ter wel is, zei Willemke van Teigededraod aan het buffet, maar dat is geloge zeg de Noonk want in die kaffe zijn sjus ummertoe veel luu, ook vreeme en der hange ter ook een heleboel met een foto aan de muur en de Noonk vraag zich af wat offent hij moet doen om daar ook te kome hange, want hij hangt ter nog niet bij en andere wel.

En dat het ene goeie karneval was is wel klaar, want ter zijn veel kasteleins ineens op verkansie gegaan om de cente te telle maar ze belle wel sondagssmorgens op om te kijke of de Noonk al daar is. En de Noonk, die moet steeds wijer gaan voor zijn drupke na de hoogmis, want hij gaat voorlopig niet meer naar die wat in de optoch meeliep met een luier om de luu van Geul de broek uit te doen, want dat gaat hem toch te wijt zeg hij, laat de luu de broek maar aan, want anders kunne we nog voor adembenemende verassingen komen te staan. En stoffe luiers zijn toch beter voor het milieu zeg hij, en daar heef hij wel wat voor over, dus blijf hij te voet gaan naar de kaffee, zeg hij, want hij is nog van de tijd van toen Geul nog een dorp was en geen milieu en bij het milieu gaat het zich toch ook derom om het midden te houden en dat kan nou nog een probleem worde want die van rechs van Kenaal hebbe nou hunne zin gekregen en nou zitte die van links van de Kenaal in hunne pisang. En die van rechts schrijve in de gezet maar die van links hebbe een eersteklasbordeschrijver plusminus aanplakbiljetopsteller in het leve geroepe en het zal mij beniewe hoe oftat dit afloop en de Noonk vindt dat het mag blijve wie het is en hij heef nog een goed idee voor die grote here met die hooge hoede: maak de Kenaal maar twee keer zo diep dan kunne ze der met duikbote in vare en dan hebbe wij der tenminste geen las van net zoals die van het spoor, die werreke wanneer der geen terreinen lopen, maar wel als die arm luu van Geul probere zich get te slape, omdat ze sanderendaags vroeg opmoete voor te werreke.

En voor die van de gemeente heb ik ook nog wat want het is toch te gek dat ze allewijl niet alleen meer over de weg scheuren, maar dat de weg ook nog helemaal onder de scheuren zit en dat de voering helemaal van de weg af is en nou zulle die van de gemeente wel zegge dat het een weg is van de pervincie en dat die zoveel geld hebbe tot ze nog niet eens wete welke haovemuil ze het eerst moete stoppen, maar de scheure dich houwe, ho maar. En dat die van de gemeente maar goed oppasse want hier in Geul zijn het straks de groenteboere die de dikste eerrappele hebbe, want dat zijn geen domme jongens en hun meisjes al helemaal niet en zo gehoort zich dat ook: wie zijn bone brandt, moet het volgend jaar kroote zette !! Je geloof het toch niet, hebbe ze in Meersse een ondergrondse parkeergeraas gemaakt, kome der geen lui en geen autos en al gaaruits geen cente binnen. De Noonk zeg dat ze ter maar een kaffee van moete maken met foto's van die van Geul aan de muur en hij wil ze voor te beginne wel een foto van hemzelf geve met hanttekening van toen hij nog een kuise jongeling was en dan kome ter zeker genoeg luu kijke om meer dan een tientje per dag te ontvangen. Of anders make ze ter maar een overdekte mark van, net zoals in Luik en in Parijs zeg hij en dan is dat met die groenteboere ook ineens geregeld en dan kunne daar de meziekkapelle ook gaan oefene en dan hebben we ter volgend jaar nog meer in de optocht en Harie van Merie weet al een paar goeie name, zo van "Oet de volle potgrond" en "Geliek Oetsjeie" en "Leinks baove beginne" en "Ummer oppenuuts"en zo. En der zijn nog twee haringen over van Asgoensdag, die heef Merie zelf gelag met eetsje en unne en peper en die zijn zo lekker dat ik me de vinger en de duim debij aflek en daar moet ik me der toch een burgemeester van maken, en daar komp de Noonk sjus terug van het kaarte en nou moet ik me spoeie, dus

..... adië, met de groete van Pieke Jr. oet de Piemelenhook

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.