Heemkundevereniging Gl - Pieke oet de Piemelenhoek - mei 2001
 
 


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. - Mei 2001

Beste luu van Geul,
hier weer een briefje van jullie Pieke jr. uit de Piemelenhoek.
Ik heb net weer even staan kijken naar die van de snuffeldienst, want die komen iedere keer als bij ons de groene bak op de vaart staat, kijken wat ter inzit. En goed ruiken doen die mannen niet, want de Noonk zeg dat ters toch een hoop in Geul de rotzooi netjes onderin leggen en bovendrop schoon kruid uit de moestem en zo, dat valt zeker niet zo op, want die krijgen geen geel kaarte en iemand die toevallig een stukje steen of plastiek de binnen heeft, die heeft het voor zijne priester. En goed ruiken of niet, stinken doen ze wel met hun brommertjes; over miljeuvriendelijk gesproken...... Nee, dan vroeger, wie ze den drekbak nog met peerd en kar ophaalden.

En de Noonk was met Harie van onze Merie bij het huisbezoek van de burger en zijn vethouders geweest en het was hartstikke druk in de Kleiove en der ware nu eens genoeg vethouders maar te weinig stoelen en de burger dacht dat het zo druk was om tot hij met zijn vethouders zo populeer waren in Geul, maar dan vergist hij zich toch stevig, zegt de Noonk, wie geerd wil worden moet het zich eers verdienen en dat zit er toch nog niet in, maar misschien dattat er nog van komp als hij die van Geul, van Hulse en van op de berreg en van aan de Maas eens wat meer hun zin geef. En de burger begon al goed, want hij zei dat toen hij de eerste keer in Geul was, dat hij dach dat hier de tijd hondert of tweehondert jaar stil had gestaan en dan vergist hij zich toch semmelijk, dan gaat hij alleregel over de schreum en zo moet hij maar wijer gaan dan loopt hij zich nog eens erreges tegenop, zeg de Noonk. Maar de burger hat alles al snel in de gaaters en zei toen dat de muziek hier in Geul op hoog niveau staat en dat klop zeg de Noonk want dat hebbe we de Koninginnedag weer eens kunne hore in de herriemeniezaal en nou wille die van de Peel nog een kiosk op het kermisterrein en als die niet in gebruik is voor de muziek, dan kunnen dan de kinderen daarop spelen, nou dat zal me dan toch wel een leeve worden, hel en vals tot en met, zeg Harie. En der is een vethouder die praat al echt goed Holles, zo van M'nh duh voosjittuh en zo, die denk zeker dat alle lui in Geul zo goed Holles praten als die wat zich tijdens het huisbezoek op de notabeele gericht hebben, maar dat ware ters die nog niet zolang in Geul wonen en die kunnen nog geen goed Geuls, maar dat komp wel, zeg de Noonk, en dan moet die vethouder die andere vethouders nog maar eens wat bijles geven, want aan die hoor je toch nog verrekde goed waar ze vandaan kome, zeg Harie, maar de Noonk zeg dat het gaaruits niet kan schele dat de luui horen waar je van komt, want toen hij vroeger in diens was, boven in Holland, had hij zich daar ook nooit voor geschaamp en toen daar iemand eens tegen hem gezegd had dat de Noonk maar een boerke uit Limburg was hat de Noonk hem een flinke muil verpeerd. Maar die ene vethouder leest wel de Sjakel, want daar had ik de vorige keer in geschreven over de autoos bij de school onder en die vethouder zei nu dat de luui op de berg als ze de kinderen met de auto naar de school brengen, ze het liefst tot in de school binnen vare en dat is nog eens wat anders dan onder in Hulse, zeg de Noonk. En die vethouder zei ook dat de luui van Geul hem konden houwe aan het vaardig maken van een paar dingen in 2005 en toe zei iemand in de zaal dat die vethouder wel een optimist was, want dan zijn de verkiezingen al weer geweest en dan zullen we toch wel weer andere vethouders krijgen. En dan kan die vethouder het wel voor zichzelf voor mereen hebbe, maar daar hebben de luui toch niks aan en ook voor een vethouder geldt: werk hebben is niks, maar werk houwe........ en als die vethouder die sigaren, die hij rookt waar hij helemaal niet mag roken, blijft roken, dan krijg hij nog eens een pijp van eigen deeg, der hangt in de Kleiove toch duidelijk een bord op met verboden te roken, zo eentje met een rode streep door een sigaret. Maar dat heb je met die vethouders allewijl, wel stukken kunnen lezen, maar plaatjes kijken, ho maar. Het zal wel zijn om rookgordijnen te leggen, zodat niemand ziet wat er echt gebeurt, zegt de Noonk. En dat het op de verkiezingen aan gaat kun je wel zien, want nu die van de gemeente Meersse zelf helemaal verreneweerd hebben, beginnen ze aan Geul en in de gezet staat dat ze de zeskantige stenen op het Kermisterrein gaan vervangen door vierkantige en dat is nou net wat de luui van Geul nodig hebbe, dat is de Noonk geroerd met die van de gemeente eens. Die vierkantige stenen zijn der voor dat ze dan parkeervakken kunnen maken, zegge die van de gemeente en nou zeg de Noonk, nou vraag ik dich, geef mij een pot verf en een kwas en ik doe het voor de helft van het geld ........

Nou, ik ga me maar weer eens wat eten, unnesaus met een hering en lekker friete de bij. Nou, lek vinger, lek doem, zou ik zo zegge en jullie moeten ook nog de groente van Harie hebben, zeg hij, en het weer is nog niks en het scheidt maar niet uit met regenen, maar de eerrappele zijn tenminste geplant. Adi, h van jullie Pieke junior uit den Hook.

 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.