Heemkundevereniging Gl - Pieke oet de Piemelenhoek - oktober 2004
 
 


Pieke oet de Piemelenhoek


Brieve van Pieke Jr. - Oktober 2004

en nou hebben ze de Noonk in de kaffees zijn schobbejak weer volgescholden, omdat ik schijns wat te veel schrijf over de raasleden van Geul, want ter zijns der een paar van die, die vinden dat ze toch niks doen of gedaan hebben, dat ze dat verdienen en dat is het hem natuurlijk sjus, hadden ze maar wat gedaan. Ze hebben niet eens, wie ik hun gezegd heb, met Jan Peter opgebeld want die zit nog altijd half verstoken en dus kan Vissegraat zich nog altijd aanstellen offent hij de baas is in dit land, maar als het zo wijer gaat, kunnen ze de boel hier binnenkort op een huipke vegen en de boel toedoen, sjus wie de Spar vroeger. En die politiekers van Geul hebben mij wel gaaruit geeneens eens geen brief gestuurd om te zeggen wat ze op hunne lever hebben en dat vind ik maar slappen teinus.

Maar goed, mensen van Geul, ik zal niks meer schrijven over die raasleden totdat ze weer wat doen of moet dat nou zijn zolang ze niets doen en nou weet ik het ook niet meer, maar een ding is zeker, het zal allebei wel lang duren, denk ik, maar denk wel deraan, ik word langzamerhand ook al een hele Pie en de volgende keer mag ik met stemmen en dan zal ik ze wel alleregel zeggen, wat of ik devan vind. En in Maastrich scheidt nou die lange van de Pervincie de met uit, want het wordt hem te zwaar zegt hij en de Noonk zegt, dat als hij nóu sestig was en hij kon detussenuit en vervroegd in pension, dan bedacht hij zich ook geen minuut en zou hij zich zo snel mogelijk uit de veut maken en waarom oftat dat was, dat fizzelebreemde hij zich dan naderhand wel bijeen, als hij veilig was voor de hapscharetige politiekers en hopelijk gaan Jan Peter en Vissegraat ook snel in pension, daar wil de Noonk nog wel get voor in de bus duwen, als ze daarvoor eens langs de deur kwamen. Dus wordt de gouverneur nou zeker wel ergens wel commissaris en niet een keer, maar wel meer, wacht maar eens af. Maar Harie zegt, wacht eens effekes, als die lange enzovoorst enzovoorst het hem der tussen uitknijpt, dan gloort de glorie voor die van Geul, want dan kan Neske op die zijn troon gaan zitten en dan wordt zij gouvernante, maar zelfs de Noonk, die Neske wel hoog heeft zitten, vindt dat wat wijd gezocht, maar Harie van onze Merie, die zegt dat het in principiep mogelijk is en dan kan het dus en Eddie komt dan op de stoel van Neske en Charlie op die van Eddie enne, ja …., wie gaat dan op de zetel van Charlie zetelen?

De Noonk zegt, dat die raadsleden wel goed betaald krijgen voor al dat werk wat ze zouden moeten doen, maar dat dat toch zeker nooit niet genoeg kan zijn om iemand in deze barre tijden , waarin het grootste deel van het land in zo groot gevaar schijnt te zijn, zo gek te krijgen dat hij zich voor de raad op zal doen en dan blijft dus een leegte in de raaszaal, die je niet wie altijd alleen voelt, maar nou ook eens kunt zien, maar dat is ook weer niet zo erg, zegt Harie, want daar zullen de lui van Meersse en van Geul toch niet zoveel van merken, of denken jullie van wel, of ter nou wel ene zetelt of niet zetelt, niet? En de Noonk vraagt zich nou af wie het nou gaat met die van de visclub en die van de kaffees ondereen, want die van de gemeente die hebben die van de kaffees wel gehoord maar niet geluisterd dus die van de gemeente beginnen al wat weg te krijgen van die van de regeling in Den Haag en der stond ook een van die van de kaffees in de gezet, maar die wilde niet debij zetten hoe hij zich schreef en dat is toch niet zo lestig, zou je denken, want der zijn der maar een stuk of zeven, acht van die in Geul en ik vind dat wel een beetje flauw, want ik schrijf toch ook altijd mijne naam onder mijn brieven en de Noonk is dat met me eens, zegt hij, want waarom zouden die van de kaffees nou bang zijn, dat die van de visclub niet meer in hunne zaak komen, want als je zo eens om je heen kijkt in de kaffees , zegt hij, komen die van de visclub nu ook niet veel daar, dus veel scheelt het niet en ze moeten maar eens uitscheien, met zich ondermereen in de stevelen te zitten: die van de kaffees maken hun bier wat goedkoper en die van de visclub doen eerder dicht en dat helpt eerder, beter en meer dan dat ze zich ondereen op hunne rug zitten.

En over dat die van loon naar werken het hele dorp onder de sladder hebben gezet wie ze de mais afdeden en dat die van de jeugd geen indianentent op de berg willen hebben, heb ik het wel een ander keer want mijn blaadje is vol en dus scheid ik er mee uit met de groeten van Pieke junior uit de Piemelenhoek.

Pieke Junior uit de Piemelenhoek


 
Copyright © 1999-2016. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.