Laatste mutatie:

Stichting "Leefbaar Geulle aan de Maas"


--- De stichting ---
Stichting Leefbaar Geulle aan de Maas

De Stichting is opgericht op 7 maart 2001 en heeft ten doel:
  • Het behartigen van het algemeen belang van de bewoners, grondeigenaren en grondgebruikers in en buiten de directe omgeving van Geulle aan de Maas.
  • De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het organiseren van bijeenkomsten en het vertegenwoordigen van de bewoners, grondeigenaren en grondgebruikers in en buiten rechte en al hetgeen wat verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.


Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 14069040.
Bankrekening nummer: Rabobank nr. 104966920

Adressenlijst
Naam Adres Telefoon E-mail
Dr. Tonino, voorzitter Geulderlei 1. 043-3645670 a.tonino@inter.nl.net
Henk Spee, secretaris Kuiperstraat 4a 043-3640178 h.spee@home.nl
Peter Bruls Kuiperstraat 2 043-3646220 bruls24@zonnet.nl
Mart Knarren Aan de Maas 21 043-3645223 m.knarren@woonpunt.nl

 
Copyright © 1999-2008. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.