Laatste mutatie:

Logo Zaate hermenie Laot mèr Gaon

Zaate hermenie Laot mèr Gaon

Zaate hermenie Laot mèr Gaon Algemene Informatie Activiteiten Foto's Muziek


Geschiedenis

In Oktober 1997 krijgt Jos Roumans van een vriend de vraag of hij hem wil helpen een instrument te leren bespelen zodat hij kan meelopen in een Zaate Hermenie te Meerssen. Jos vindt dit goed en na wat oefenen vraagt Jos zich af: Is dit ook niet leuk voor in Geulle?

Zo gebeurt het dat Jos bij vrienden gaat informeren. Allereerst bij zijn buurman Math Freens. En als hij zijn dochter naar de peuterspeelzaal brengt, vraagt hij Juffrouw Marie José of zij interesse heeft. Verder informeert hij nog bij Huub Willems, Henk Mullers en Jos Tilmans. Allen zijn zeer enthousiast. De afspraak voor de eerste repetitie wordt al snel gemaakt.

Maar er zijn ook instrumenten nodig. Na een oproep in Kontakt door de eerste PR-man Jos Tilmans, worden tegen vriendenprijzen de eerste instrumenten bemachtigd/

De repetities gaan voorspoedig en zo wordt op 11-11-1997 de Zaate Hermenie Laot Mèr Gaon een feit. We besluiten mee te lopen in de eerst volgende carnavalsoptocht.(1998)

In de jaren hierna groeit de Zaate Hermenie uit tot een grote groep. Omdat ongeregeld en onverzekerd als groep door het leven te gaan, tegenwoordig niet meer zo verstandig is, worden op 1 maart 2001 door de voorzitter en de secretaris bij een Notaris de statuten ondertekend. Vanaf nu zijn we een echte vereniging.


Even Voorstellen:
Voorzitter Thea Fokkens theafokkens@home.nl
Secretaris Sandra Huijnen sandrahuijnen@wanadoo.nl
Penningmeester Ria Dubois  

Ons postadres: Brommelen 27 6243 CM Geulle


Ons Doel

Het doel van de vereniging is het beoefenen, uitvoeren en bevorderen van carnavals en amusementsmuziek als vrije tijdsbesteding.

Iemand kan geen lid worden van onze vereniging als hij/zij nog verbonden is aan een andere muziekvereniging welke dezelfde belangen heeft als de onze vereniging. Voor de rest is iedereen van harte welkom. We zijn een gezellige club die als motto heeft Laot Mèr Gaon.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tijdens onze repetities die gehouden worden op de maandagavond in Gemeenschapshuis De Kleioaven van 19.00 tot 20.30 uur, of bij een van de bestuursleden. Muzikale kennis en/of in het bezit zijn van een eigen instrument is zeker niet vereist.


 
Copyright © 1999-2006. 'Groeten uit Geulle' is een uitgave van de Heemkundevereniging Gäöl.